آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای حل جدول حرف الف،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،لغات جدولی،لغات مشکل در حل جدول،واژگان حل جدول

جواب بازی جدولانه (2) مرحله 268

جواب بازی جدولانه (2) 268  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 268 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی سام درخشانی:صحنه جرم ورود ممنوع
فوتبالیست ایرانی:رحمان احمدی
یار پت:مت
من و تو:ما
پیش:نزد
چاق و بدقواره:گامبو

چاق و بدقواره در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سرگردان:حیران
شراب:خمر
بند کردن:گیر دادن
یادداشت:نت  
پسوند تصغیر:چه
کوتاه قد:زمیر
توبه کار:تیاب
اندیشه کردن:تدبر
گرفتگی زبان:لکنت
اثر گی دو موپاسان:بلامی
شریر:بد
فیلمی با بازی امین حیایی:رژیم طلایی
تلالو و درخشش:جلا
همسایه اروپایی:ترکیه

همسایه اروپایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پهن و گسترده شده:منبسط
صدا:صوت
فوتبالیست پرتغالی:وارلا
وجود:هستی
اصل و گوهر:نژاد
شهر زنجان:طارم
خجستگی:یمن
روایت کننده:راوی
نرده:تارمی
غالب و پیروز:قهار
واحد سنگ های قیمتی:قیراط
صید:شکار
زمان سنج:کرنومتر
چین و شکن:یرا
زاد سفر:توشه
مغازه:دکان
بناها:عمارات
تلخ عرب:مر
موجود نامرئی:جن
ذوق و شوق:وجد
دشمن:معارض
نویسنده زنان دانشمند:مولیر

نویسنده زنان دانشمند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
زینتش لاک است:ناخن
فلانی:یارو
رعد:تندر
سخنان بیمارگونه:یان
مال بسیار :ثروت
بی سود و زیان:خنثی
ماه کامل:بدر
شهر کنار دریا:بندر
مکان:جا
وجود دارد:هست
غم:هم
ماه سرد:دی
بالاتر و بهتر از کسی:رودست
عنوان:تیتر

۰ نظر
حل جدول

جواب بازی جدولانه (2) مرحله 267

جواب بازی جدولانه (2) 267  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 267 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر جورج اورول:هوای تازه
زره:جوشن
رنگ قهوه ای روشن:شکلاتی
دوگانه پرستی:ثنویت

دوگانه پرستی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ملامت کننده:لائم
مجراها:مجاری
هر موجود بی جان و بی حرکت:جماد
نیا:جد
علامت جمع:ها
جاری:روان  
نوعی کباب:شیشلیک
از نمادهای نگارشی:آکولاد
اثر هومر:ایلیاد
راه رفتن کودکانه:تاتی
واحد سنجش نیروی الکتریسیته:وات
نشیمن گاه دوچرخه:زین
پایین:ته
خوش و زیبا:وش
نوعی حربه دسته دار:دهره
عقاب:دال
سربریده:ذبیح
فکری:ذهنی
شهرستانی در بوشهر:دشتی
تدبیر کننده:مدبر
بیزاری:نفرت
آواز اسب:شیهه
پدر:ابوی
منسوب به تاریخ هجرت پیامبر:هجری
تصرف کننده:فاتح

تصرف کننده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مردم عادی:عوام
بی آب و پژمرده:جف
آرایش هنرپیشه:گریم
فیلمی با بازی مهران غفوریان:فوتبالی ها
از نژاد عرب:عربی
گیاهان بی گل:نهانزاد
فیلمی از برنارد برتولوچی:من و تو
بله بی ادبانه:ها
شتر بی کوهان:لاما
رهن:گرو
پنبه زن:حلاج
آزادی:حریت
گرفتگی زبان:لکنت
بیکارگی و تنبلی:یللی

بیکارگی و تنبلی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دریاها:ابحر
نخ بافتنی:کاموا
امانت:ودیعه
از غذاهای اصلی:برنج
کرانه آسمان:افق
باعث دردسر شدن:مزاحمت
از درختان:افرا
راستی:صدق
قلب:دل
ناسپاسی کردن:کفر
پادشاهی:کیی
بیماری:دا
بار:دفعه
فیلمی از محمدرضا عرب و بازی هانیه توسلی:ندارها

۰ نظر
حل جدول

جواب بازی جدولانه (2) مرحله 266

جواب بازی جدولانه (2) 266  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 266 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فوتبالیست ایرانی:آندرانیک تیموریان
فیلمی از فریدون جیرانی:من مادر هستم
جانور موزی:موش

جانور موزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلمی با بازی بهروز وثوقی:هاشم خان
شهر استان فارس:داراب
از علائم ریاضی:دربدر
شستشو دادن با آب:غسل
ماهی درون تفنگ:تیر
بردن از جایی به جای دیگر:حمل کردن
شیره انگور:دوشاب  
حساب کردن:برشمردن
شب عربی:لیل
لقب پادشاهان حبشه:نجاشی
بی پرده:رک
شهر خوزستان:هویزه
مملکت بیگانه:خارجه

مملکت بیگانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دو طرفه:دوسره
پسندیده:حمیده
آبی که با سرعت زیاد جریان دارد:تنداب
ذره باردار:یون
تصویر:عکس
یگانه:اوحد
از جنس نر:نرینه
جای نشستن:نشیمن
به جوش آمدن:غلیان
ذاتی:غریزی
ضرب شمشیر:یلمان
کامیونی با کفه بارگیر:تریلی
فوتبالیست ایتالیایی:کیه لینی
آماج:هدف
جای سردسیر:ییلاق
گربه عرب:هر
آزمند ساختن:تطمیع
چیستی و نهاد:ماهیت
سنگی گرانبها:یاقوت
تیم فوتبال فرانسوی:اویان
از بیخ کمر تا زانو:ران
تنگی:ضیق
واژه درخواست محترمانه:لطفا
سلامتی می آورد:سلام
اسباب و لوازم:سامان
عطارد:تیر

عطارد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
القا کردن:تلقین
شکم:لت
بزرگان:اولیا
از اجزای ترمز:لنت ترمز
چراغ:فانوس
وحشی:دد
بربط:عود
مانع:سد

۰ نظر
حل جدول

جواب بازی جدولانه (2) مرحله 265

جواب بازی جدولانه (2) 265  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 265 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از پوران درخشنده:پرنده کوچک خوشبختی
تخمین زدن:برآورد کردن

تخمین زدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حماسی:اپیک
بسیار بخشنده:جواد
نقش هنرپیشه:رل
قبول نشده:رد
نوعی عدسی:کاو
متواضع:فروتن
پیش بردن انفرادی توپ:دریبل
فیلمی با بازی پارسا پیروزفر:زندگی جای دیگری است  
کشور آسیایی:نپال
آهن:حدید
نفوذ کامپیوتری:هک
آسیب:اک
جنگ:آورد
جذاب:گیرا
شیوه معماری قرون وسطی:گوتیک
وجود داشته:بوده
حرف نداری:بی
تقلید کننده:مقلد
تاریخ نگار:مورخ
پرونده:فایل
پیامبر:نبی
خراش و آسیب:خدشه
یکدندگی:لج
خویشی و قرابت:نسبت
سازگار دادن:وفق دادن
فشرده و له شده:مچاله

فشرده و له شده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مکر و فریب:کید
درخت خرما:نخل
کشور آفریقایی:تونس
تخته نقاشی:شستی
اعلی:برین
خوب شدن از بیماری:بهبود
محل ورود:مدخل
تلخ عرب:مر
پیامبر قوم یهود:موسی
از یک پدر:تنی
کذاب آخرالزمان:دجال
حیوان باوفا:سگ
پسر زن از شوهر پیشین:ربیب
طولانی:مدید
یکی یکی:تک تک
فیلمی با بازی ایرج قادری:پشت و خنجر
یدک کشیدن:بکسل
دشواری:سختی
منفرد:تک
زنده:حی
دلیر و گستاخ:جسور
خواهر:آبجی
جعبه میز:کشو

جعبه میز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عبادتگاه مسیحیان:کلیسا
کارگاه جولاهی:هف
ساکت باش:هش
داخل شدن در چیزی:نفوذ
ماچ:بوس
برهنه:رت

۰ نظر
حل جدول

جواب بازی جدولانه (2) مرحله 264

جواب بازی جدولانه (2) 264  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 264 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از آلفونسو لوران:فرزندان انسان
وسیله ای در مدار الکتریکی:ترانزیستور
پول خرد هندی:انه

پول خرد هندی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شیرینی چای:قند
فوتبالیست آرژانتینی:هیگواین
آب بند:سد
بدزبان و پرده در:هتاک
خانه ییلاقی:ویلا
دلتنگ وطن شدن:غریبی کردن
طایفه کریم خان:زند  
مادر خودمانی:ننه
دریوزگی:گدایی
لوس:ننر
جدید:نو
روز دهم محرم:عاشورا
سگ عرب:کلب

سگ عرب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آواز مهیب:نهیب
لگام:عنان
مربوط به فرآورده شیری:لبنی
حرف ندا:ای
حریت:آزادگی
اثر بزرگ علوی:سالاری ها
روشن تر:انور
کندن قبر:نبش
رزمایش:مانور
شهر استان فارس:نیریز
کافی:بس
با:آش
از علائم ریاضی:منها
محل رویش نی:نیزار
بن:ریشه
محل فرود هواپیما:باند
همسران:زوجات

همسران در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فرومایه:دون
بیابان:برهوت
فتنه جو:آشوب گر
از روی هوا و هوس:شهوانی
منسوب به تاریخ هجرت پیامبر:هجری
در این مکان:اینجا
حرف درد و افسوس:آه
بی رونق:کساد
جمهوری ها:جماهیر
املا:دیکته
لحظه:دم
تظاهر:ریا
ملکه مقتدر انگلیسی:ویکتوریا
ضربه گیر خودرو:سپر
عصاره گیاهان:اسانس
عدد دو رقمی:پنجاه
از افسران نیروی دریایی:دریادار
همان تکه است:تیکه
علامت جمع فارسی:ها
آینده:آتی
گربه عرب:هر

۰ نظر
حل جدول

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر