آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای حل جدول حرف الف،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،لغات جدولی،لغات مشکل در حل جدول،واژگان حل جدول

جواب بازی جدولانه (2) مرحله 228

جواب بازی جدولانه (2) 228  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 228 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر جمال زاده:خلقیات ما ایرانیان
اثر عباس معروفی:دلی بای و آهو
پهلوان:یل

پهلوان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دانه:حب
شتر عرب:ابل
مربوط با موضوع موردنظر:ذیربط
واژگون:وارون
خوراک طیور:دان
به تاخیر انداختن:طول دادن
عرب می گوید بگو:قل  
سوی و طرف:زی
تیز:بران
دور کننده:دافع
محبوب و معشوق:دلبر
ورزش راجر فدرر:تنیس
شهر سعدی و حافظ:شیراز
محکم کردن:شد
زمان زیاد:طویل المدت

زمان زیاد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پدر ترک:اتا
بیزار:متنفر
فیلمی با بازی افسانه بایگان:طوطیا
موش خرما:راسو
وردنه:نورد
کیسه کش:دلاک
وعده گاه:میعاد
کچل:تاس
سخنان بیمارگونه:یان
رگ:ورید
ساختار دیواره سلولی گیاهان:سلواز
بزه:گناه
هنی:گوارا
بزرگتر:اکبر
خسارت:زیان
حلقه دو طرف زین:رکاب
بندر جنوبی:چابهار
مذکر:نر
خطاب بی ادبانه:هی
ماهی کوچک خوراکی:کیلکا

ماهی کوچک خوراکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آواز بلند:بانگ
نوعی عدسی:کاو
کاروان شادی:کارناوال
تباه و هلاک:دمار
اصلاح:رفرم
فرومایه:دون
آسودگی:رفاه
بیزاری:نفرت
خریدن:شرا
عجیب و طرفه:شگرف
کافی:بس
مادر باران:ابر
بشر:انسان
عقل:خرد
سرشت:خو
خودرو مسافربری:ون
پشت سر:ماورا
استارت قدیم:هندل

۰ نظر
حل جدول

جواب بازی جدولانه (2) مرحله 227

جواب بازی جدولانه (2) 227  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 227 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

برطرف کردن پستی و بلندی:تراز کردن
قدر زر شناسد:زرگر

قدر زر شناسد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نافرمان:گردن کش
از شهرهای استان البرز:فردیس
فوق:بالا
سزاوار دشنام و نفرین:لعنتی
بدکار:پلید
ارجمندی:عز
همسر مرد:زن
آمد و شد کردن:تردد  
ظاهرپرست و خوشگذران:ژیگولو
غربال:آردبیز
افزون شدن:ازدیاد
لغو:کنسل
از اقوام:ترک
دمن:دشت
صحنه نمایش:سن
جوی خون:رگ
باده فروش:خمار
آب دهان:خدو
ماه نو:هلال
صمیمی و متفق:همدل
کفالت و ضمان:عهده
برتر:اعلا
پاکیزه:تمیز
جستجوگر:پویا
از سازهای زهی:هارپ
چیستان:بردک
تبدیل کننده:مبدل

تبدیل کننده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ارض:زمین
قورباغه:وک
آشوب:بلوا
حل اختلاف با حکمیت بزرگترها:کدخدامنشی
گیاهی با مصرف دارویی:زیره
بخشیدن:آمرزیدن
کاندید:نامزد
شراب:می
گوشه فوتبالی:کرنر
درخت لرزان:بید
از عناصر فلزی:سدیم
پوست میکند:سلاخ
آواز خوش:تغمه
خانه زنبور عسل:کندو
داستان بلند:رمان
کباب شده:بریان
در قفا:غیابا
تراویدن:ترشح
بدبخت:بیچاره
علم:دانش
چارشاخ:شنه
تمام کننده:متمم
راه را باید از آن باز شناخت:چاه
حافظه موقت کامپیوتر:رم
دیوار بلند:ترا
انجیر قرآنی:تین

انجیر قرآنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
الاغ:خر
بریدگی زخم:خراش
سرگشتگی:حیرانی

۰ نظر
حل جدول

جواب بازی جدولانه (2) مرحله 226

جواب بازی جدولانه (2) 226  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 226 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از علی صادقی:پیک نیک در میدان جنگ
نویسنده "هفت شاخه سرخ": میهن بهرامی
گریز:هرب
فیلمی با بازی باران کوثری:خنگ آباد

فیلمی با بازی باران کوثری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
معروف به بدی:بدنام
جست و خیز کننده:جهنده
نی میان تهی:نال
پسوند دارنده:مند
بازیکن آرژانتینی ناپولی:هیگواین
حیوان اخمو:کرگدن  
تکان دادن:جنباندن
جامه حمام:لنگ
گوارا:نوشین
ورزش مادر:دو
تیم فوتبال آلمانی:شالکه
زیرک:باهوش
دالان و دهلیز:راهرو
ملی پوش والیبال:فائزی
بزرگ داشتن:اکرام
عدل:داد
رفیق مشهدی:یره
شفا دهنده:شافی
رهبر مبارزه بدون خشونت:گاندی

رهبر مبارزه بدون خشونت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از استان ها:گیلان
زنی که عادت ماهانه نشود:یائسه
آمریکایی:یانکی
ناسزا:دشنام
فیلمی از فر زیمان:مردان
گوش فرا دادن:نیوشیدن
مسخرگی و مزاح:هزل
نوعی برادر و خواهر:ناتنی
دریا:یم
اثر آگاتا کریستی:نمسیس
فراموشی:نسیان
ساز زهی پر طرفدار:گیتار
بی خبر:ناگاه
نصف:نیم
برهان:حجت
خالق "کمدی الهی":دانته
دراز شدن،کشیده شدن:تمدد
وزن انگلیسی:اونس

وزن انگلیسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بشر:انسان
عقیده و نظر:رای
از جنس روی:رویین
دشمن سرسخت:لد
زاری کنان:نالان
دگرگونی در طول رشد:دگردیسی
ظلم:ستم
امرود:مل
دانه خوشبو: هل

۰ نظر
حل جدول

جواب بازی جدولانه (2) مرحله 225

جواب بازی جدولانه (2) 225  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 225 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی پانته آ بهرام:خواب های دنباله دار
اثر توماس مان: بودنبروک ها

اثر توماس مان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ارز پر قدرت:دلار
شیطان:خناس
بیخ:بن
قوم کم حرف:لر
برآمدی در بدن:ورم
تیزهوشی:ذکاوت
فوتبالیست آلمانی:هوملس
اثر علی شریعتی:تاریخ و شناخت ادیان  
اکنون:الان
شیر بیشه:عباس
همه را شامل می شود:هر
حرف ندا:یا
شهر کرمان:راور
آشکار:عیان
همگانی:عمومی
شکاف باریک:شیار
چیز:شی
درودگر:نجار
از مزه ها:تلخ
لبخند زدن:تبسم
قصدها:نیات
نیلی:کبود
نور اندک:سو
داد و فریاد:هوار
فقط از یک طرف:یک جانبه
نگون بختی:ادبار
روشنی:نور
بنده:عبد
فیلمی از منوچهر مصیری و بازی هدیه تهرانی:دنیا
لمس کردن:سودن
حقیقت یک چیز:هویت
بی شک، به طور یقین:همانا

بی شک، به طور یقین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مسیر حرکت سیارات:مدار
درخت انگور:مو
چوب پهن و مسطه:تخته
فضله:ریخ
شاهزادگان قاجار:نواب
اسب ترکی:ات
فرود آمدن:نزول
دین داشتن:تدین
دشمنی:کینه
فیلمی از حسن محمدزاده و با بازی هما روستا:ملک خاتون
بخاری برقی:هیتر
تنه:بدنه
کلمه و درد افسوس:اه
صدای پاره شدن:جر
همدم:انیس
رها:آزاد
پاک:زکی
عجز و بیچارگی:زبونی

عجز و بیچارگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گفتگوی اینترنتی:چت
از اوراق بهادار:چک
آینده:آتیه
زمین دور از آب:لیا
طوا عمر:سن

۰ نظر
حل جدول

جواب بازی جدولانه (2) مرحله 224

جواب بازی جدولانه (2) 224  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 224 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آشکار کننده:متباین
آهنگر:نهامین
اتاق تعویض لباس:رختکن

اتاق تعویض لباس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر جعفر مدرس صادقی:شریک جرم
از آبزیان:ماهی
از ادات پرسش:کدام
از جنس روی:رویین
از جنس نی:نیین
از گل ها:شب بو
با حیله و نیرنگ از کسی پول گرفتن:گوش بریدن  
بازیکن میانه میدان:هافبک
برزن:کوی
بزرگ زاده:بیک
بنده:رق
پراکندگی"شت
پرتو درمانی:رادیو تراپی
جانوری اب پوست گرانبها:خز
جنس خشن:نر
چنگ زدن:تمسک
خوب:نیکو
خونبها:دیه
دردمندی:تالم
دشمن سرسخت:تبرزین

دشمن سرسخت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دقیق:باریک بین
دندانه سوهان:آج
راه شاعر:ره
زینتش لاک است:ناخن
سالخورده:مسن
سیخ کباب:باب زن
شش:ریه
ظرفیت انجام کار:پتانسیل
عالم غیب:لاهوت
فرشته:ملک
فیلمی با بازی اکبر عبدی:تارزن و تارزان
لایه سوراخ کره زمین:ازن
لقب:کنیه
لقب پادشاه حبشه بود:نجاشی
لنگه بار:تا
ماه اول میلادی:ژانویه
متداول:رایج
مجاز از پیشرفته و رشد یافته:شکوفا
مملکت و سرزمین:اقلیم
میان و پشت:کمر
میدان ورزشی:پیست
نت میانی:لا
نوبت:وهله
نوشابه الکلی:لیکور
نوعی سلاح سرد قدیم:تبرزین

نوعی سلاح سرد قدیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هزار کیلو:تن
هندی اش معروف است:تمر
وام:دین
ورزش حرکات تعادلی:ژیمناستیک
کشور آفریقایی:جیبوتی
کشور آفریقایی:نیجریه

۰ نظر
حل جدول

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر