آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،جدولانه،جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول حرف الف،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،لغات جدولی،لغات مشکل در حل جدول،واژگان حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 613

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 613 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 613 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 613"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از رسوم چهارشنبه‌سوری -> قاشقزنی
افقی 1 لوزالمعده -> پانکراس
افقی 2 فرمانروا -> امیرفرمانروا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 راننده اتومبیل -> شوفر
افقی 2 مفت -> مجانیمفت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 از مرکبات -> بالنگ
افقی 3 هویج -> زردک
افقی 3 نشانگان نقص ایمنی اکتسابی -> ایدز
افقی 4 گویشی در کشورمان -> لری
افقی 4 دختر -> دخ
افقی 4 کوتاه نیست -> بلند
افقی 4 پارسایی، ترک دنیا -> زهد
افقی 5 مخفف ماه -> مه
افقی 5 سفره رنگین‌کن -> سالاد
افقی 5 الماس خالص‌ترین نوع آن است -> کربن
افقی 6 وسیله رفت و روب -> جاروب
افقی 6 امر به نوشتن -> نویس
افقی 6 مایه حیات -> اب
افقی 7 لطیف، صاف -> نرم
افقی 7 تخم ماکیان -> تخممرغ
افقی 7 با داد آید -> ستد
افقی 8 قبیله -> عشیره
افقی 8 آنکه شاعر -> انک
افقی 8 از میوه‌ها -> انجیر
افقی 9 امر به یافتن -> یاب
افقی 9 مافیای ژاپن -> یاکوزا
افقی 9 چهره زیبا را به آن تشبیه کنند -> ماه
افقی 10 رود آرام -> دن
افقی 10 میرا -> فانی
افقی 10 آفرینش، پدید آوردن -> ایجاد
افقی 11 دیرنشین -> راهب
افقی 11 واحد شمارش هواپیما -> فروند
افقی 11 پایین و قعر -> ته
افقی 12 ناگهانی -> یهو
افقی 12 یار عذرا -> وامق
افقی 12 به وسیله -> با
افقی 12 قرارگاه نظامی -> مقر
افقی 13 شجاع -> دلیر
افقی 13 قایق -> زورق
افقی 13 آسمانی -> سماوی
افقی 14 شهری در استان اصفهان -> نایین
افقی 14 از نوشیدنی‌ها -> قهوه
افقی 14 کرم کدو -> تنیا
افقی 15 بدون تغییر، یکجور -> یکنواخت
افقی 15 از آثار معروف رهی معیری -> سایهعمر
عمودی 1 گونه‌ای ظرف دردار برای طبخ غذا -> قابلمه
عمودی 1 دید و بازدید هنگام عید -> عیددیدنی
عمودی 2 نفس سرکش -> اماره
عمودی 2 اثر، علامت -> نشان
عمودی 2 نیست شدن -> هلاک
عمودی 3 کشوری در آمریکای جنوبی -> شیلی
عمودی 3 معادل ده هزار متر -> جریب
عمودی 3 سخت، آهنین -> رویین
عمودی 4 سده -> قرن
عمودی 4 افسانه‌سرا -> سامر
عمودی 4 نت چهارم -> فا
عمودی 4 مکر -> ریو
عمودی 5 گردنه کوه -> گدار
عمودی 5 داد و فریاد مردم -> هیاهو
عمودی 5 رمق آخر -> نا
عمودی 6 سایه -> نش
عمودی 6 ضد شلوغ -> خلوت
عمودی 6 شریک و همدست -> انباز
عمودی 7 درنده جنگلی -> یوز
عمودی 7 ویژگی عملیاتی که هم در خشکی و هم در دریا انجام شود -> ابخاکی
عمودی 7 غیر دائمی -> موقت
عمودی 8 نام پسرانه -> فربد
عمودی 8 فهرست اشتها برانگیز -> منو
عمودی 8 مهره پشت -> فقره
عمودی 9 باز هم شجاع -> پردل
عمودی 9 شوره‌زار -> نمکزار
عمودی 9 کمان -> قوس
عمودی 10 آزمون ورودی دانشگاه -> کنکور
عمودی 10 پیامبر صبور -> ایوب
عمودی 10 حرف جمع -> ها
عمودی 11 رد پای آب -> نم
عمودی 11 ندای افسوس -> دریغا
عمودی 11 صنعتی در شعر فارسی -> جناس
عمودی 12 سؤال کردن از مکان -> کجا
عمودی 12 کافی -> بس
عمودی 12 سمبل -> نماد
عمودی 12 بعضی به خشخاش گذارند -> مته
عمودی 13 مشاور -> رایزن
عمودی 13 بسیار سجده کننده -> سجاد
عمودی 13 بازدارنده -> مانع
عمودی 14 مخفف اندوه -> انده
عمودی 14 آینده -> اتیه
عمودی 14 گاهنامه -> تقویم
عمودی 15 روز آشتی با طبیعت -> سیزدهبدر
عمودی 15 شهر تهران -> شهریار

۰ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 612

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 612 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 612 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 612"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کاخی در اصفهان -> هشتبهشت
افقی 1 آدیمان -> انسانها
افقی 2 ورزش مفرح -> شنا
افقی 2 بازخواست کردن -> مواخذه
افقی 2 از انواع خط -> سامی
افقی 3 پشته -> تلپشته در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 نام ترکی -> ادنام ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 شهر خروس جنگی -> لار
افقی 3 آوردن -> اتیان
افقی 4 خجل -> شرمسار
افقی 4 همنشین -> ندیم
افقی 5 تحفه و کادو -> هدیه
افقی 5 پول ژاپن -> ین
افقی 5 پایین جامه -> دامن
افقی 5 باب -> در
افقی 6 از انواع ماهی -> شیر
افقی 6 نادر -> کمیاب
افقی 6 کاکل مرغ -> پوپ
افقی 7 علامت بیماری -> تب
افقی 7 به هم چسبیده -> کیپ
افقی 7 از کوه‌های کشور -> علمدار
افقی 8 درگاه -> استانه
افقی 8 الهه دانش روم باستان -> مینروا
افقی 9 بی‌قید -> ولنگار
افقی 9 تله -> دام
افقی 9 فلز سرخ -> مس
افقی 10 هنگام و زمان -> وقت
افقی 10 از بلندترین آبشارهای جهان -> تولگا
افقی 10 روان -> روح
افقی 11 زمینه -> تم
افقی 11 لم -> تکیه
افقی 11 میزان عمر -> سن
افقی 11 امکان‌پذیر -> میسر
افقی 12 هنرمند -> فنان
افقی 12 فروتن و متواضع -> افتاده
افقی 13 نوعی کنگره‌دوزی -> دالبر
افقی 13 شریعت -> دین
افقی 13 قلب -> دل
افقی 13 سراب -> ال
افقی 14 تکیه کردن -> اتکا
افقی 14 سرباز داوطلب -> نیساری
افقی 14 بانگ -> اوا
افقی 15 نشریه سی روزه -> ماهنامه
افقی 15 اصطلاحی در ورزش بسکتبال -> جامپبال
عمودی 1 از اثرهای معروف امیر خسرو دهلوی -> هشتبهشت
عمودی 1 کاخی در آلمان -> پوتسدام
عمودی 2 پوشاک گشاد بی‌آستین -> شنل
عمودی 2 حریر -> دیبا
عمودی 2 شهر سوهان -> قم
عمودی 2 پدر ترکی -> اتا
عمودی 3 صفت عدد -> تا
عمودی 3 سلطان جنگل -> شیر
عمودی 3 سلاح داور -> سوت
عمودی 3 قطعه زمین دایره مانند -> فلکه
عمودی 4 ابزار نجاری -> اره
عمودی 4 تپه کوتاه -> کتل
عمودی 4 شلوار -> تنبان
عمودی 5 انیس -> همدم
عمودی 5 خائن -> خیانتکار
عمودی 6 نمایش تلویزیونی -> شو
عمودی 6 عدد ماه -> سی
عمودی 6 پرنده قطبی -> پنگوین
عمودی 6 اثر رطوبت -> نم
عمودی 7 شلیل -> تالانک
عمودی 7 خرمن ماه -> هاله
عمودی 7 خون‌بها -> دیه
عمودی 8 محافظ گل -> خار
عمودی 8 حرف همراهی عرب -> مع
عمودی 8 جوی خون -> رگ
عمودی 8 ناامید -> ایس
عمودی 9 ماه نهم سال شمسی -> اذر
عمودی 9 ارهم بزرگ -> دیلم
عمودی 9 سبزی آهن‌دار -> اسفناج
عمودی 10 عدد منفی -> نه
عمودی 10 مایوس -> ناامید
عمودی 10 یادداشت -> نت
عمودی 10 علامت مفعولی -> را
عمودی 11 از آثار محمد علی جمال‌زاده -> ادمبدنام
عمودی 11 سفره چرمی -> ادیم
عمودی 12 قسمتی از جامه -> استین
عمودی 12 بهشت شداد -> ارم
عمودی 12 نمونه و الگو -> مدل
عمودی 13 خوابیده -> نایم
عمودی 13 آزمایش لباس -> پرو
عمودی 13 جگر سفید -> ریه
عمودی 13 مایع حیات -> اب
عمودی 14 مرغ سعادت -> هما
عمودی 14 مادر ورزش‌ها -> دو
عمودی 14 تخمه -> اموس
عمودی 14 صدا -> اوا
عمودی 15 پلیس جهانی -> اینترپل
عمودی 15 اثر اهلی شیرازی -> سحرحلال

۰ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 611

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 611 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 611 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 611"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کوهی از خاک -> تل
افقی 1 یکی از شهرهای بزرگ آمریکا -> شیکاگو
افقی 1 سد بزرگ مصر -> اسوان
افقی 2 فرزند تازی -> ابنفرزند تازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 پاسخ مثبت -> بلهپاسخ مثبت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 حرف همراهی -> با
افقی 2 نافرمان -> مارد
افقی 3 از وسائل ارتباط جمعی -> رادیو
افقی 3 رمق -> نا
افقی 3 پرده در -> هتاک
افقی 4 رمز ویژه -> کد
افقی 4 بیماری تنگی نفس -> اسم
افقی 4 تخته شنا -> دایو
افقی 4 کانون ایتالیا -> رم
افقی 5 از علایم جمع فارسی -> ها
افقی 5 خالق «تهذیب المنطق» -> تفتازانی
افقی 5 زایمان -> زا
افقی 6 سستی -> رخوت
افقی 6 معدن -> کان
افقی 6 امری است که فعل و ترک آن مساوی باشد -> مباح
افقی 7 بازیگر فرنگی -> اکتر
افقی 7 رایحه -> شم
افقی 7 بازی کردن -> لهو
افقی 7 نشانه -> ایت
افقی 8 ضرورت انجام کاری -> لازمه
افقی 8 از اناجیل چهارگانه -> متی
افقی 8 از ابزار بنایی -> کاردک
افقی 9 گیلاس فرنگی -> چری
افقی 9 شهر صنعتی آلمان -> ینا
افقی 9 واحد سطح -> ار
افقی 9 سوره بیستم قرآن -> طاها
افقی 10 از شاگردان بزرگ فروید -> یونگ
افقی 10 کریه -> زشت
افقی 10 گلخن گرمابه -> اتون
افقی 11 حرف تعجب خانمانه -> وا
افقی 11 سبک خرابکاران اجتماعی و شهری را گویند -> وندالیسم
افقی 11 برابر -> یر
افقی 12 خسیس -> شح
افقی 12 از لوازم گرمایشی -> هیتر
افقی 12 شتر قوی هیکل -> لوک
افقی 12 اشاره به دور دارد -> ان
افقی 13 در مقام استجابت دعوت گفته می‌شود -> لبیک
افقی 13 آب منجمد -> یخ
افقی 13 شعر -> چکامه
افقی 14 پایین آمدن -> هبوط
افقی 14 پهلوان -> یل
افقی 14 مقابل برهان انی -> لمی
افقی 14 جشن و مهمانی -> سور
افقی 15 از مرکبات -> بالنگ
افقی 15 استخوان پاشنه پا -> شتالنگ
افقی 15 از او -> زو
عمودی 1 فرق سر -> تارک
عمودی 1 لیگ فوتبال ایتالیا -> کالچیو
عمودی 1 چپاول و تاراج -> نهب
عمودی 2 روحانیون می‌پوشند -> لباده
عمودی 2 حمام اتومبیل -> کارواش
عمودی 2 حرف همراهی -> با
عمودی 3 چوب خوشبو -> ند
عمودی 3 چاه جهنده -> ارتزین
عمودی 3 وارد شدن روح شخصی در دیگری -> حلول
عمودی 4 حرف گزینش -> یا
عمودی 4 شاد و سرخوش -> خرم
عمودی 4 یل -> گو
عمودی 4 شکم -> بطن
عمودی 5 سیبوتوی آشفته -> یبوستو
عمودی 5 خطاب بی‌ادبانه -> هی
عمودی 5 بازداشتن از انجام کاری -> نهی
عمودی 6 سر بی مو -> کل
عمودی 6 بازپرس -> مفتش
عمودی 6 قرابت -> نزدیکی
عمودی 7 از فلزات سخت -> اهن
عمودی 7 مدارا کردن -> مماشات
عمودی 7 تنبل و بیکاره -> لش
عمودی 8 جزیره -> اداک
عمودی 8 لیتر آشفته -> تلری
عمودی 9 صفحه اینترنتی -> وب
عمودی 9 از گل‌های زینتی -> ازالیا
عمودی 9 جای بدون هوا -> خلا
عمودی 10 استخوان جمجمه -> اهیانه
عمودی 10 بنیانگذار مدرسه منطق -> راسل
عمودی 10 انگور -> مل
عمودی 11 آتشدان حمام -> تون
عمودی 11 قورباغه -> وک
عمودی 11 چنگیزخان -> تموچین
عمودی 12 آسمان -> سما
عمودی 12 بحر -> یم
عمودی 12 ابزار صاف کردن لباس -> اطو
عمودی 12 زغال سنگ -> کک
عمودی 13 ابزاری در خدمت بیماران پارکینسونی -> واکر
عمودی 13 هوای شاعرانه -> بارانی
عمودی 13 پایه و بنیان -> اس
عمودی 14 واحد سطح -> ار
عمودی 14 بر یکدیگر افزون آمدن -> مزایده
عمودی 14 دریا -> راموز
عمودی 15 صدا کردن -> ندا
عمودی 15 انبار کردن کالا به قصد گران فروختن -> احتکار
عمودی 15 از رهبران جنبش استقلال هند -> نهرو

۰ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 610

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 610 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 610 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 610"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 آنچه سبب پریشانی خاطر شود -> خاطرپریش
افقی 1 از انواع مسابقه دو و میدانی -> امدادی
افقی 2 نشست -> اجلاس
افقی 2 کنایه از دنیا -> ایرمانسراکنایه از دنیا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 برج فرانسه -> نلبرج فرانسه در حل جدول - jadvalbaz.blog.irمقابل زمینی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 چوب سوزاندنی -> هیزم
افقی 3 بخشی از اوستا -> یشت
افقی 3 از حبوبات -> عدس
افقی 4 گردن‌بند مروارید -> هار
افقی 4 سایه‌گاه -> نش
افقی 4 تکنیکی -> فنی
افقی 4 قطعه‌ای در دوربین -> عدسی
افقی 5 سعی و کوشش -> تلاش
افقی 5 باران منجمد -> تگرگ
افقی 5 کلمه همراهی -> با
افقی 5 رودی در فرانسه -> رن
افقی 6 پایتخت کشور تانزانیا -> دودوما
افقی 6 خوراک این جانور گردو، فندق و بلوط است -> سنجاب
افقی 7 بالای فرنگی -> اپ
افقی 7 همکار صندلی -> میز
افقی 7 صدا زدن -> ندا
افقی 7 چاه مکه -> زمام
افقی 8 محل تغذیه جنین -> ناف
افقی 8 مخترع مته برقی -> ویلکینس
افقی 8 بی‌نظمی -> هرج
افقی 9 حنا -> یرنا
افقی 9 جغد -> بوف
افقی 9 مزه حرف حق -> تلخ
افقی 9 پسوند حاصل مصدر -> گی
افقی 10 از شهرهای مذهبی در عراق -> کربلا
افقی 10 مرتفع‌ترین سد اروپا -> وایونت
افقی 11 نوعی پیشوند فعل ماضی -> می
افقی 11 آغوش -> بر
افقی 11 نغمه خوانی -> ترنم
افقی 11 هم سخن و هم زبان -> کلیم
افقی 12 ایالتی در آمریکا -> دنور
افقی 12 نشانه الهی -> ایت
افقی 12 عید ویتنامی‌ها -> تت
افقی 12 زادگاه نیما -> یوش
افقی 13 پسوند شباهت -> اسا
افقی 13 مقابل اختیار -> جبر
افقی 13 شهری در استان مرکزی -> نراق
افقی 13 از جدایی‌ها شکایت می‌کند -> نی
افقی 14 لقب جبرئیل -> روحالامین
افقی 14 از وسایل سفره غذا -> کفگیر
افقی 15 خیمه بزرگ -> کندلان
افقی 15 عارضه جغرافیایی بلند آسیا -> کوهالتای
عمودی 1 رسمی قبل از عید نوروز -> خانهتکانی
عمودی 1 اسناد -> مدارک
عمودی 2 بزرگ شمردن -> اجلال
عمودی 2 بیماری لقوه -> پارکینسون
عمودی 3 باران ریز و نرم -> طل
عمودی 3 جوانمرد -> راد
عمودی 3 فلز مرتجع -> فنر
عمودی 3 تنها و یگانه -> واحد
عمودی 4 جاده و مسیر -> راه
عمودی 4 منحوس -> شوم
عمودی 4 نام سابق طارم -> اببر
عمودی 4 خاندان -> ال
عمودی 5 آخری -> پسین
عمودی 5 بدخوی قصه‌ها -> دیو
عمودی 5 قومی ایرانی -> لر
عمودی 5 صیقل -> جلا
عمودی 6 فیلمی از احمدرضا معتمدی -> زشتوزیبا
عمودی 6 ماه دوم فصل پاییز -> ابان
عمودی 7 اسب چاپار -> یام
عمودی 7 ناپیدا -> گم
عمودی 7 نوعی حلوا -> لو
عمودی 7 خاتون -> تیرم
عمودی 8 از ضمایر انگلیسی -> شی
عمودی 8 شهری در آلمان -> فرانکفورت
عمودی 8 عدد اول -> یک
عمودی 9 میدان بوکس -> رینگ
عمودی 9 از ماه‌های زمستان -> دی
عمودی 9 لحظه -> ان
عمودی 9 گهواره بچه -> ننو
عمودی 10 حشره‌کش قدیمی -> امشی
عمودی 10 از واحدهای اندازه‌گیری -> سانتیمتر
عمودی 11 پایان بازی شطرنج -> مات
عمودی 11 ریشه -> بن
عمودی 11 تکنوازی در موسیقی -> سلو
عمودی 11 واحد پول بنگلادش -> تاکا
عمودی 12 رود آرام -> دن
عمودی 12 ناتوان -> عاجز
عمودی 12 سرد مطبوع -> خنک
عمودی 12 با کلید باز می‌شود -> قفل
عمودی 13 خوشبخت‌تر -> اسعد
عمودی 13 کنیز -> امه
عمودی 13 کیسه وسایل خیاطی -> تلی
عمودی 13 همنشین گنده -> گت
عمودی 14 فیلمی با بازی دنیس فارینا -> دردسربارگ
عمودی 14 شهری در کنگو -> یونیا
عمودی 15 سوره قلب قرآن -> یاسین
عمودی 15 بازیگر فیلم برج آرام -> مجیدمشیری

۰ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 609

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 609 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 607 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 609"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از مناسبات اسلامی -> مبعثحضرترسول
افقی 1 مخفف اگر -> گر
افقی 2 سکرتر -> منشی
افقی 2 رفیق -> دوسترفیق در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 جغد -> بوفجغد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 انبار کشتی -> خن
افقی 3 پیشوا و رهبر جامعه اسلامی -> امامامت
افقی 3 پهلو -> کنار
افقی 4 شبهه -> ریب
افقی 4 جنس ظروف نچسب آشپزخانه و عایق ضد آب در لوله کشی -> تفلون
افقی 4 به دفعات -> کرارا
افقی 5 سنگین -> گران
افقی 5 از انواع جناس -> تام
افقی 5 بزرگراه -> اتوبان
افقی 6 استخوان پاچه گوسفند -> قاپ
افقی 6 قلم انگلیسی -> پن
افقی 6 هنوز نرم نشده -> نر
افقی 7 آب برف -> برفاب
افقی 7 کنایه از تندرو -> بادپا
افقی 7 پرنده شناگر -> قو
افقی 8 آینده -> اتی
افقی 8 چرند و پرند -> پرتوپلا
افقی 8 ترس -> بیم
افقی 9 حرف همراهی -> با
افقی 9 محل گذراندن اوقات بیکاری -> پاتوق
افقی 9 دستگاه خشک کردن موی سر -> سشوار
افقی 10 خاندان -> ال
افقی 10 موسیقی جوانان -> رپ
افقی 10 بله -> اره
افقی 11 زیبایی قامت -> رعنایی
افقی 11 زمین وسیع میان دو کوه -> دره
افقی 11 صاحبخانه -> موجر
افقی 12 اندیشمند -> متفکر
افقی 12 مراسم مهمانی پس از عروسی -> پاگشا
افقی 12 هر نوع آش -> شله
افقی 13 جمله‌های قرآنی -> ایات
افقی 13 نوعی موشک زمین به زمین -> بالستیک
افقی 13 مایع معروف -> اب
افقی 14 جابجا کردن چیزی -> نقل
افقی 14 بیماری وبا -> کلرا
افقی 14 مردم -> اناس
افقی 15 یک عامیانه -> یه
افقی 15 کارآزموده و باتجربه -> گرموسردچشیده
عمودی 1 لودگی -> مسخرگی
عمودی 1 راهی برای مقابله با کمردرد -> ابدرمانی
عمودی 2 بسیار درخشان -> نیر
عمودی 2 حرف دوم یونانی -> بتا
عمودی 2 آنتیک -> عتیقه
عمودی 3 نصف عمده -> عم
عمودی 3 بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال -> باقری
عمودی 3 غنیمت‌های جنگی -> انفال
عمودی 4 مدح -> ثنا
عمودی 4 چالک وسط شکم -> ناف
عمودی 4 باعث انعقاد و لخته شدن خون می‌شود -> پلاکت
عمودی 5 جلال -> حشمت
عمودی 5 پرد فرنگی‌ها -> پاپا
عمودی 5 برابر -> یر
عمودی 5 ناشنوا -> کر
عمودی 6 مهمانی -> ضیافت
عمودی 6 رجحان -> برتری
عمودی 6 قایق کوچک چوبی -> بلم
عمودی 7 مخلوط ساختمانی -> ملات
عمودی 7 وسیله بازی -> توپ
عمودی 7 وسیله قایقرانی -> پارو
عمودی 8 دوام داشتن -> تداوم
عمودی 8 وسیله هشدار دهنده خودرو -> بوق
عمودی 8 شهر محل ترور کندی در تگزاس -> دالاس
عمودی 9 نام «رولان» نویسنده ژان کریستف -> رومن
عمودی 9 رهبر کاتولیک‌های جهان -> پاپ
عمودی 9 گلی خوشبو -> نرگس
عمودی 10 نااستوار -> سست
عمودی 10 ناحیه‌ای در جنوب اسپانیا -> اندلس
عمودی 10 عددی دو رقمی -> هشتاد
عمودی 11 پوستین -> وت
عمودی 11 نیم تنه -> کت
عمودی 11 از القاب ترکی -> پاشا
عمودی 11 واحد طول در انگلستان -> اینچ
عمودی 12 تاج خورشید -> کرونا
عمودی 12 آماس -> ورم
عمودی 12 کلام آرزو -> کاش
عمودی 13 بر اساس -> بنابر
عمودی 13 با ذکاوت -> باهوش
عمودی 13 نت آخر -> سی
عمودی 14 نوشین و خوشگوار -> گوارا
عمودی 14 از مشتقات نفتی -> قیر
عمودی 14 پرتوافکنی -> جلا
عمودی 15 همه پرسی -> رفراندوم
عمودی 15 دارای شیارهای موازی -> برهبره

۰ نظر
حل جدول

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر