آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،جدولانه،جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول حرف الف،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،لغات جدولی،لغات مشکل در حل جدول،واژگان حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 768

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 768 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 768 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 768"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از شهرهای استان فارس -> استهبان
افقی 1 ویترین -> کالانما
افقی 2 محل گذر -> راه
افقی 2 شتردار -> ساربانشتردار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 روده گوسفند -> مبارروده گوسفند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 سرای محبت -> دل
افقی 3 یادداشت -> نت
افقی 3 زادگاه نیما -> یوش
افقی 3 فرودگاه پاریس -> اورلی
افقی 4 وب‌سایت -> تارنما
افقی 4 مرکز فرماندهی -> ستاد
افقی 5 بالکن -> تراس
افقی 5 پسوند شباهت -> سا
افقی 5 خوی و طینت -> سرشت
افقی 5 وی -> او
افقی 6 گاز بیهوشی -> اتر
افقی 6 در حال نالیدن -> نالان
افقی 6 فلز مادر -> اهن
افقی 7 دل آزار کهنه -> نو
افقی 7 خوش‌پوش -> شیک
افقی 7 نوازنده عهد ساسانیان -> بامشاد
افقی 8 جام سقراط -> شوکران
افقی 8 شارع -> خیابان
افقی 9 از کوه‌های مهم کشور -> ارارات
افقی 9 آرام آرام -> کند
افقی 9 یازده -> اا
افقی 10 گیاه مقدس زرتشتیان -> هوم
افقی 10 صبحانه نخورده -> ناشتا
افقی 10 زندان عرب -> سجن
افقی 11 قوم و طایفه -> ال
افقی 11 صلح و سازش -> اشتی
افقی 11 اندازه قامت -> قد
افقی 11 آرزو -> امید
افقی 12 عقیده و نظر -> ایده
افقی 12 از مرکبات -> نارنگی
افقی 13 نسل پنجم -> نبیره
افقی 13 جوراب -> ساق
افقی 13 خشکی -> بر
افقی 13 کشنده بی‌صدا -> سم
افقی 14 وسط -> میان
افقی 14 روشندل -> نابینا
افقی 14 کمانگیر باستانی -> ارش
افقی 15 هشت پا -> اختاپوس
افقی 15 لقب شاهزادگان اتریش -> ارشیدوک
عمودی 1 از شهرهای اصفهان -> اردستان
عمودی 1 نقشه جغرافیا -> جهاننما
عمودی 2 سنه -> سال
عمودی 2 دستکاری روی عکس -> رتوش
عمودی 2 رها -> ول
عمودی 2 ریشه -> بیخ
عمودی 3 آخر چیزی -> ته
عمودی 3 ساز تیره -> تار
عمودی 3 قرض و بدهی -> وام
عمودی 3 نشانه‌ها -> ایات
عمودی 4 مردم -> ناس
عمودی 4 سپاس شیرین -> شکر
عمودی 4 خبرگزاری ایران -> ایرنا
عمودی 5 بالین -> بستر
عمودی 5 مخروب -> ویرانشده
عمودی 6 دو یار هم‌قد -> اا
عمودی 6 گرداگرد دهان -> نس
عمودی 6 از ورزش‌های رزمی -> کاراته
عمودی 6 دل‌آزار کهنه -> نو
عمودی 7 جد رستم -> نریمان
عمودی 7 تازه‌کار -> ناشی
عمودی 7 حشره خونخوار -> ساس
عمودی 8 مار بزرگ -> بوا
عمودی 8 مایع حیات -> اب
عمودی 8 عید ویتنامی‌ها -> تت
عمودی 8 خالص -> ناب
عمودی 9 حرف آرزو -> کاش
عمودی 9 پوست‌کن -> سلاخ
عمودی 9 درخت حاشیه خیابان -> اقاقیا
عمودی 10 لحظه کوتاه -> ان
عمودی 10 صنعت سفال‌سازی -> سرامیک
عمودی 10 محل ورود -> در
عمودی 10 جنس به ظاهر قوی -> نر
عمودی 11 اطفائیه -> اتشنشانی
عمودی 11 قبرکن -> نباش
عمودی 12 مردگان -> اموات
عمودی 12 زمان بی‌پایان -> ابد
عمودی 12 کلام شرط -> اگر
عمودی 13 مبارزه -> نبرد
عمودی 13 نماز در وقت -> ادا
عمودی 13 زهرآگین -> سمی
عمودی 13 نام ترکی -> اد
عمودی 14 دارایی -> مال
عمودی 14 نفس بلند -> اه
عمودی 14 نجات دهنده -> ناجی
عمودی 14 درخت آزاد -> سرو
عمودی 15 ایالتی در آمریکا -> اریزونا
عمودی 15 از شهرهای خوزستان -> اندیمشک

۰ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 767

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 767 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 767 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 767"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 بیماری واگیردار و مشترک میان انسان و دام -> سیاهزخم
افقی 1 رحمت طلبیدن -> استرحام
افقی 2 هم داستان رامین -> ویسهم داستان رامین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 هم وزن -> متعادل
افقی 2 گروه -> زمره
افقی 3 سوغات قمصر -> گلابسوغات قمصر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 خوار کننده -> مذل
افقی 3 درختی که میوه دهد -> باراور
افقی 4 مخالف -> ناساز
افقی 4 از درختان جنگلی -> راش
افقی 4 نیرومند -> قوی
افقی 5 مردن از غصه -> دق
افقی 5 نوعی شیرینی خامه‌ای -> رولت
افقی 5 چاق خودمانی -> تپل
افقی 5 شکننده -> ترد
افقی 6 گناهکار -> وزری
افقی 6 سرخرگ -> شریان
افقی 6 کلمه همراهی -> با
افقی 7 تماما -> کلا
افقی 7 نوعی دسر -> کارامل
افقی 7 مرطوب -> نمور
افقی 8 غذایی از اسفناج -> نرگسی
افقی 8 پشم شتر -> وبر
افقی 8 از فرزندان حضرت یعقوب -> یهودا
افقی 9 دوباره -> ازنو
افقی 9 مقدمه و دیباچه -> سراغاز
افقی 9 آداب و رسوم -> سنن
افقی 10 نشانه مفعولی -> را
افقی 10 اجرت -> پاداش
افقی 10 علم غیر اکتسابی -> لدنی
افقی 11 برتر از گوهر آمد پدید -> هنر
افقی 11 حیوان عسل دوست -> خرس
افقی 11 نان کاغذی -> لواش
افقی 11 گوشت ترکی -> ات
افقی 12 واحد اختلاف پتانسیل الکتریکی -> ولت
افقی 12 میوه ریز و شیرین -> توت
افقی 12 واحد سنجش فشار صدا -> دسیبل
افقی 13 کمک کننده -> یاریرس
افقی 13 تنگی و سختی -> ضیق
افقی 13 نوعی زغال سنگ -> تورب
افقی 14 پیامبر -> رسول
افقی 14 وسیله شخم زنی در قدیم -> گاواهن
افقی 14 زبان مردم تایلند -> تای
افقی 15 ایالتی در مکزیک -> یوکاتان
افقی 15 پرده داخلی مغز -> نرمشامه
عمودی 1 قسم -> سوگند
عمودی 1 اعتزال -> کنارهگیری
عمودی 2 سردسیر -> ییلاق
عمودی 2 در حال لرزیدن -> لرزان
عمودی 2 نوشابه قدیمی -> اسو
عمودی 3 پایه و بنیاد -> اساس
عمودی 3 بخشی از قطار -> واگن
عمودی 3 وسیله کمک حرکتی اطفال -> روروک
عمودی 4 آشکار و پدیدار -> بارز
عمودی 4 غذای مریض -> سوپ
عمودی 4 نامی برای دختران -> لیلا
عمودی 5 سرمای سخت -> زم
عمودی 5 اجباری -> زورکی
عمودی 5 ستاره -> اختر
عمودی 6 مراسم سوگواری -> ختم
عمودی 6 زمین دور از آب -> لیا
عمودی 6 درخت کنار -> سدر
عمودی 6 نوعی وسیله بازی قدیمی -> سگا
عمودی 7 پوزش -> معذرت
عمودی 7 صادق -> روراست
عمودی 7 اشاره به دور -> ان
عمودی 8 به جز -> الا
عمودی 8 نثار بر سر عروس و داماد -> شاباش
عمودی 8 دست نماز -> وضو
عمودی 9 نام ترکی -> اد
عمودی 9 از پرندگانی که نمی‌پرد -> شترمرغ
عمودی 9 سدی در استان تهران -> لتیان
عمودی 10 به زور گرفته شده -> سلب
عمودی 10 مخزن برق -> پیل
عمودی 10 سلام تلفنی -> الو
عمودی 10 قبل از آشتی -> قهر
عمودی 11 دست کم -> اقلا
عمودی 11 پسر خسرو انوشیروان ساسانی -> یزداد
عمودی 11 پس ندادنی خسیس -> نم
عمودی 12 ذخیره -> رزرو
عمودی 12 مادربزرگ -> ننه
عمودی 12 جلسه -> نشست
عمودی 13 پشتیبانی -> حمایت
عمودی 13 پیامبر قوم یهود -> موسی
عمودی 13 ایالتی در آمریکا -> یوتا
عمودی 14 نوعی یقه -> ارو
عمودی 14 دزدیدن -> ربودن
عمودی 14 پافشاری نمودن -> ابرام
عمودی 15 گروهی از جانوران -> مهرهداران
عمودی 15 لبیک گفتن -> تلبیه

۰ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 766

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 766 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 766 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 766"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 ایجاد تعهد کننده -> الزاماور
افقی 1 شناخته شده -> سرشناس
افقی 2 از امراض چشم -> دوربینی
افقی 2 حصیر -> بوریا
افقی 3 پایتخت ایتالیا -> رمپایتخت ایتالیا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 افسرده -> لسافسرده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 از روی لغزش و خطا -> سهوا
افقی 3 مربوط -> راجع
افقی 4 دوستی -> ولا
افقی 4 اثر چربی -> لکه
افقی 4 بار برداشتن -> حمل
افقی 4 نقطه بیگانه -> دات
افقی 5 از ورزش‌های تیمی -> بیسبال
افقی 5 شالوده -> بنیان
افقی 5 اولین دو رقمی -> ده
افقی 6 قطع سینمایی -> کات
افقی 6 قربانی -> فدا
افقی 6 رهبر کاتولیک‌های جهان -> پاپ
افقی 7 تن‌پوش -> لباس
افقی 7 تحمل -> تاو
افقی 7 حرمان -> ناکامی
افقی 8 شهر آرزو -> امل
افقی 8 تکبر به نفس -> منی
افقی 8 زراعت -> برز
افقی 8 رتبه‌ها -> رتب
افقی 9 فیلمی از فریدون جیرانی به بازیگری پرویز پرستویی و لیلا حاتمی -> ابواتش
افقی 9 یک پنجم شرعی -> خمس
افقی 9 خرسند -> قانع
افقی 10 در بنایی مقداری به اندازه یک آجر -> پین
افقی 10 محله و برزن -> کوی
افقی 10 حرف فراری -> جیم
افقی 11 نصف دشمن -> دش
افقی 11 زمان‌ها -> اعصار
افقی 11 شهری در فرانسه -> باستیا
افقی 12 قلعه حکومتی -> ارک
افقی 12 الگو -> مدل
افقی 12 لایه جوی -> ازن
افقی 12 حرف ناگفتنی -> راز
افقی 13 شاعر نیشابوری -> خیام
افقی 13 کشور نیکوزیا -> قبرس
افقی 13 عملی گردید -> شد
افقی 13 لذت و شادی -> حظ
افقی 14 بازرسی و جستجو -> تفتیش
افقی 14 دوگرایی -> دوالیسم
افقی 15 شهری در همدان -> نهاوند
افقی 15 امین و درستکار -> امانتدار
عمودی 1 خود را بی‌تفاوت نشان دادن -> ابروبالاانداختن
عمودی 2 مردمی -> ملی
عمودی 2 سلاح انفجاری -> بمب
عمودی 2 از نام‌های زنانه -> شریفه
عمودی 3 آخرین حرف لاتین -> زد
عمودی 3 نرم‌تن دریایی دو کفه‌ای -> اسکالوپ
عمودی 3 اصطلاحی در ورزش‌های رزمی -> کاتا
عمودی 4 نخست -> اول
عمودی 4 صدایی در موسیقی -> باس
عمودی 4 کلمه پرسشی -> ایا
عمودی 4 صدای گربه -> میو
عمودی 5 از سوره‌های قرآن -> مرسلات
عمودی 5 کسی که در ناز و نعمت باشد -> متنعم
عمودی 5 سنگریزه -> شن
عمودی 6 اولین کلمه آموزشی -> اب
عمودی 6 همگی -> کل
عمودی 6 فشار روحی -> تنش
عمودی 6 راستی و راستگویی -> صدق
عمودی 7 وزیر افراسیاب -> ویسه
عمودی 7 پدیده‌ای در روانشناسی -> فای
عمودی 7 بدن -> کالبد
عمودی 8 اثری از شاتوبریان -> رنه
عمودی 8 آغاز -> بدو
عمودی 8 خورشید -> خور
عمودی 8 مباح -> روا
عمودی 9 حواری مسیحی -> یوحنا
عمودی 9 منسوب به بم -> بمی
عمودی 9 ایالتی در هند -> اسام
عمودی 10 از صفات پیامبر اسلام -> امی
عمودی 10 پرستار -> نرس
عمودی 10 از حیوانات اهلی -> بز
عمودی 10 نت منفی -> لا
عمودی 11 خداوند -> رب
عمودی 11 مرتفع‌ترین پایتخت جهان -> لاپاز
عمودی 11 نایب -> جانشین
عمودی 12 هیجان و جوش -> شور
عمودی 12 پسوند آلودگی -> ناک
عمودی 12 نام اصلی مجنون -> قیس
عمودی 12 عضو فعال بدن -> دست
عمودی 13 نرد باز ماهر -> نراد
عمودی 13 هر یک از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی انجام کاری -> پارامتر
عمودی 13 سلیقه -> مد
عمودی 14 به وجود آوردن -> ایجاد
عمودی 14 درون چیزی -> متن
عمودی 14 سیاح سربریده -> یاح
عمودی 15 کتابی از امیل ورهارن نویسنده بلژیکی -> ساعتهایبعدازظهر

۰ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 765

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 765 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 765 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 765"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 ایجاد تعهد کننده -> الزاماور
افقی 1 شناخته شده -> سرشناس
افقی 2 از امراض چشم -> دوربینی
افقی 2 حصیر -> بوریاحصیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 پایتخت ایتالیا -> رمپایتخت ایتالیا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 افسرده -> لس
افقی 3 از روی لغزش و خطا -> سهوا
افقی 3 مربوط -> راجع
افقی 4 دوستی -> ولا
افقی 4 اثر چربی -> لکه
افقی 4 بار برداشتن -> حمل
افقی 4 نقطه بیگانه -> دات
افقی 5 از ورزش‌های تیمی -> بیسبال
افقی 5 شالوده -> بنیان
افقی 5 اولین دو رقمی -> ده
افقی 6 قطع سینمایی -> کات
افقی 6 قربانی -> فدا
افقی 6 رهبر کاتولیک‌های جهان -> پاپ
افقی 7 تن‌پوش -> لباس
افقی 7 تحمل -> تاو
افقی 7 حرمان -> ناکامی
افقی 8 شهر آرزو -> امل
افقی 8 تکبر به نفس -> منی
افقی 8 زراعت -> برز
افقی 8 رتبه‌ها -> رتب
افقی 9 فیلمی از فریدون جیرانی به بازیگری پرویز پرستویی و لیلا حاتمی -> ابواتش
افقی 9 یک پنجم شرعی -> خمس
افقی 9 خرسند -> قانع
افقی 10 در بنایی مقداری به اندازه یک آجر -> پین
افقی 10 محله و برزن -> کوی
افقی 10 حرف فراری -> جیم
افقی 11 نصف دشمن -> دش
افقی 11 زمان‌ها -> اعصار
افقی 11 شهری در فرانسه -> باستیا
افقی 12 قلعه حکومتی -> ارک
افقی 12 الگو -> مدل
افقی 12 لایه جوی -> ازن
افقی 12 حرف ناگفتنی -> راز
افقی 13 شاعر نیشابوری -> خیام
افقی 13 کشور نیکوزیا -> قبرس
افقی 13 عملی گردید -> شد
افقی 13 لذت و شادی -> حظ
افقی 14 بازرسی و جستجو -> تفتیش
افقی 14 دوگرایی -> دوالیسم
افقی 15 شهری در همدان -> نهاوند
افقی 15 امین و درستکار -> امانتدار
عمودی 1 خود را بی‌تفاوت نشان دادن -> ابروبالاانداختن
عمودی 2 مردمی -> ملی
عمودی 2 سلاح انفجاری -> بمب
عمودی 2 از نام‌های زنانه -> شریفه
عمودی 3 آخرین حرف لاتین -> زد
عمودی 3 نرم‌تن دریایی دو کفه‌ای -> اسکالوپ
عمودی 3 اصطلاحی در ورزش‌های رزمی -> کاتا
عمودی 4 نخست -> اول
عمودی 4 صدایی در موسیقی -> باس
عمودی 4 کلمه پرسشی -> ایا
عمودی 4 صدای گربه -> میو
عمودی 5 از سوره‌های قرآن -> مرسلات
عمودی 5 کسی که در ناز و نعمت باشد -> متنعم
عمودی 5 سنگریزه -> شن
عمودی 6 اولین کلمه آموزشی -> اب
عمودی 6 همگی -> کل
عمودی 6 فشار روحی -> تنش
عمودی 6 راستی و راستگویی -> صدق
عمودی 7 وزیر افراسیاب -> ویسه
عمودی 7 پدیده‌ای در روانشناسی -> فای
عمودی 7 بدن -> کالبد
عمودی 8 اثری از شاتوبریان -> رنه
عمودی 8 آغاز -> بدو
عمودی 8 خورشید -> خور
عمودی 8 مباح -> روا
عمودی 9 حواری مسیحی -> یوحنا
عمودی 9 منسوب به بم -> بمی
عمودی 9 ایالتی در هند -> اسام
عمودی 10 از صفات پیامبر اسلام -> امی
عمودی 10 پرستار -> نرس
عمودی 10 از حیوانات اهلی -> بز
عمودی 10 نت منفی -> لا
عمودی 11 خداوند -> رب
عمودی 11 مرتفع‌ترین پایتخت جهان -> لاپاز
عمودی 11 نایب -> جانشین
عمودی 12 هیجان و جوش -> شور
عمودی 12 پسوند آلودگی -> ناک
عمودی 12 نام اصلی مجنون -> قیس
عمودی 12 عضو فعال بدن -> دست
عمودی 13 نرد باز ماهر -> نراد
عمودی 13 هر یک از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی انجام کاری -> پارامتر
عمودی 13 سلیقه -> مد
عمودی 14 به وجود آوردن -> ایجاد
عمودی 14 درون چیزی -> متن
عمودی 14 سیاح سربریده -> یاح
عمودی 15 کتابی از امیل ورهارن نویسنده بلژیکی -> ساعتهایبعدازظهر

۰ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 764

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 764 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 764 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 764"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 بزرگراه -> اتوبانبزرگراه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 دامغان قدیم -> صددروازهدامغان قدیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 مولانا آن را از همزبانی بهتر دانسته است -> همدلی
افقی 2 ابوالبشر -> ادم
افقی 2 کم کردن قیمت چیزی -> تخفیف
افقی 3 کهنه و پوسیده -> رث
افقی 3 من در نامه نگاری رسمی -> اینجانب
افقی 3 آینه -> مرات
افقی 4 موی گردن شیر -> یال
افقی 4 واحد شمارش شتر -> نفر
افقی 4 خواهش نفسانی -> هوس
افقی 4 حاجت و مقصود -> ارب
افقی 5 گربه زیبا -> ملوس
افقی 5 گل خوشبو -> یاس
افقی 5 بی خبر از گرسنه -> سیر
افقی 5 خط‌کش مهندسی -> تی
افقی 6 بانی -> موسس
افقی 6 نام سپاهی که شاه اسماعیل صفوی تشکیل داده بود -> قزلباش
افقی 7 سوره رایزنی -> شوری
افقی 7 آقای گل فوتبال جهان -> دایی
افقی 7 پایتخت فیجی -> سووا
افقی 8 امت‌ها -> امم
افقی 8 خزنده جدولی -> مار
افقی 8 رودست خوردن -> رکب
افقی 8 از سازهای موسیقی -> تار
افقی 9 خانه محقر -> کلبه
افقی 9 ماهی بدون استخوان -> فیله
افقی 9 نوارنی‌تر -> انور
افقی 10 پوشش در اصطلاح نظامی -> استتار
افقی 10 رود شمال شرقی ایران -> اترک
افقی 11 حسرت کویر -> اب
افقی 11 بام دنیا -> تبت
افقی 11 دمپختک -> دمی
افقی 11 پنجم -> خامس
افقی 12 زرنگ -> رند
افقی 12 گوسفند جنگی -> راک
افقی 12 روغن زیتون -> زیت
افقی 12 سوره زنان -> نسا
افقی 13 سمت چپ -> یسار
افقی 13 غالب آمدن در دعوای حقوقی در دادگاه -> حاکمشدن
افقی 13 پول ژاپن -> ین
افقی 14 مایع دارویی که به بدن تزریق می‌شود -> واکسن
افقی 14 دستپاچه و شتاب‌زده -> هول
افقی 14 از مرکبات -> بالنگ
افقی 15 حد وسط کاری را در پیش گرفتن -> میانهروی
افقی 15 دریاچه دیدنی مریوان -> زریوار
عمودی 1 مظهر بدی در آیین زرتشت -> اهریمن
عمودی 1 دریاچه شیشه‌ای -> اکواریوم
عمودی 2 مجسمه، تندیس -> تمثال
عمودی 2 کفش چرمی ساده -> شمل
عمودی 2 در اصل واژه‌ای ژاپنی و به معنی کاشت گیاهان در گلدان‌های کم عمق است -> بنسای
عمودی 3 دوستی -> ود
عمودی 3 انقلابی اهل کنگو -> لومومبا
عمودی 3 پایتخت بنگلادش -> داکا
عمودی 4 از شما دور باد -> بلا
عمودی 4 مهمانی -> سور
عمودی 4 مقابل نیست -> هست
عمودی 4 ریسمان -> رسن
عمودی 5 مراسم -> ایین
عمودی 5 نقره -> سیم
عمودی 5 درخت انداز -> تبر
عمودی 5 عدد مأیوس کننده -> نه
عمودی 6 گرانبها -> نفیس
عمودی 6 بازگشایی -> افتتاح
عمودی 7 به کار بستن قانون -> اجرا
عمودی 7 جولانگاه کشتی -> دریا
عمودی 7 سبزی سالاد -> کاهو
عمودی 8 انعکاس صوت -> صدا
عمودی 8 فروشنده آب -> سقا
عمودی 8 لقبی در انگلیس -> لرد
عمودی 8 کوچه و برزن -> کوی
عمودی 9 روباه -> دمنه
عمودی 9 سوغات کرمان -> زیره
عمودی 9 در جامه پیچیده -> مزمل
عمودی 10 از آهنگ‌های موسیقی ایرانی -> بوسلیک
عمودی 10 بازیگر فیلم چک -> اییش
عمودی 11 لخت -> رت
عمودی 11 میوه پرخاصیت -> سیب
عمودی 11 پول تایلند -> بات
عمودی 11 دوراندیشی -> تدبر
عمودی 12 داغ کردن -> وخم
عمودی 12 واحد شمارش احشام -> راس
عمودی 12 بها و قیمت -> نرخ
عمودی 12 لوله گوارشی -> نای
عمودی 13 قلعه و حصار -> افرا
عمودی 13 از مهمترین سبک‌های کاراته -> شوتوکان
عمودی 13 سرمربی فوتبال آلمان -> لو
عمودی 14 رفتن به مکان متبرکه -> زیارت
عمودی 14 هست ترک -> وار
عمودی 14 تنگه بین جزیره سیسیل و خاک اصلی ایتالیا -> مسینا
عمودی 15 نوعی ترشی که از چند رقم میوه و سبزی درست می‌کنند -> هفتبیجار
عمودی 15 کاتالیزور -> اسانگر

۰ نظر
حل جدول

ابزار وبمستر