جواب بازی جدولانه 841 - jadvalbaz.blog.ir  مشاهده لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 841 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه 841

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آگاه -> بیدار
آینده -> اتی
آیینه -> مرات

آیینه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اتاق قطار -> کوپه
ارابه -> گاری
از غلات -> جو
با پلو خورند -> خورشت
با خم می‌آید -> چم
باران کم -> رش
بازار -> سوق
باطن -> سیرت
بخشش -> جود
برجستگی سوهان -> اج
برجسته -> متمایز
برهنه -> عریان
بزرگوار -> کریم
بصیر -> بینا
بوی خوش -> شمیم
بی‌حضور -> غایب
بیرون راندن -> اخراج
پایان -> اخر
تبدیل کننده -> مبدل
ترقی -> پیشرفت
توانا -> قادر
جنگ در راه خدا -> جهاد
جوش ریز -> ایر
چاق -> سمین
چرک زخم -> ریم
چهره -> رو
حرف همراهی -> با
حمام -> گرمابه
خرده کاه -> خس
خشکی -> بر
خطی در دایره -> وتر
خودروی مسافربری -> ون
خوی و عادت -> منش
داخلی -> درونی
دانه‌ای خوردنی -> نخود فرنگی
دفاع -> پدافند
دورویی -> نفاق
راه اصلی -> ازادراه
ردیف -> رج
رستاخیز -> معاد
رفراندوم -> همه پرسی
سبزه‌زار -> چمن
ستوده -> محمود
سخن‌چین -> نمام
سرپوش چراغ -> حباب
سرشت حیوانی -> غریزه
سمینار -> همایش
سنگ‌های گرانبها -> جواهر
شادمان -> سرخوش
شکمبند -> گن
ضمیر وزنی -> من
علامت مفعولی -> را
عنکبوت -> تارتن
گهواره -> ننو
گوسفند جنگی -> راک
لحظه -> ان
لهجه -> گویش
مؤاخذه -> بازخواست
مجسمه -> تندیس
محله -> کوی
مسلک سیاسی -> مرام

مسلک سیاسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مسیر -> راه
مهربان -> ریوف
نیمه دیوانه -> خل
ویتامین جدولی -> کا
کشور برمه -> میانمار
کلام آرزو -> کاش
کلام صریح -> رک
یار چای -> قند