جواب بازی جدولانه 849 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 849 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 849

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آدرس -> نشانی
آرزو کردن -> تمنی
آزمندی -> شح
آقای آلمانی -> هر
آهوی ختن -> اف
ابر باران زا -> صیب
اثر امین فقیری -> غم های کوچک

اثر امین فقیری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر محمدرضا شفیعی کدکنی -> شب خوانی
از این جهت -> لهذا
از پرندگان شکاری -> شاهین
اصول و عقاید هیتلری -> نازیسم
اهل افغانستان -> افغان
باطل کننده -> مبطل
بدزبان -> فحاش
برجستگی لاستیک -> اج
بصیرت -> بینش
بی‌غیرت -> بی حمیت
بی‌فایده و بیهوده -> باطل
پارچه نخی نازک -> چیت
پاروی قایقرانان -> فه
پایتخت گینه استوایی -> مالابو
پنداشت -> تخیل
تابلوی معروف داوینچی -> مونالیزا
توده غله پاک شده -> راژ
تیرگی -> تاری
جار و جنجال -> غوغا
جفت‌ها -> ازواج
جمله قرآنی -> ایه
چشم به راه بودن -> انتظار
خانه -> کد
خسران -> ضرر
خمیده -> گوژ
خیابان درختکاری شده -> بولوار
دریاها -> بحار
دستکاری عکس -> رتوش
دو یار هم‌قد -> اا
رب النوع مصری -> را
زن یا مرد بودن افراد -> جنسیت
زنگ -> جرس
سرما خوردن -> چاییدن
سوراخی در کوه -> غار
شمشیر -> تیغ
شهر کردستان -> بیجار

شهر کردستان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ضربه‌ای با پا -> تیپا
ضمیر اشاره -> این
طایفه کریم‌ خان -> زند
ظرف سفالی بزرگ -> تغار
عالم الهی -> لاهوت
عضو راهرو -> پا
غذا دادن -> تغذیه
فام و رنگ -> لون
گرفتار بیماری -> مبتلا
لباس روی لباس‌ها -> روپوش
مالک و صاحب -> ذو
ماه سرد -> دی
ماهی فلکی -> حوت
مبتنی بر علم -> اکادمیک
مرغی شکاری -> قوش
من و تو -> ما
مکر و فریب -> کید
ناپخته -> خام
نظیر، مانند -> همتا
نوعی کفش قدیمی -> گیوه
نیاز -> حاجت
هزار کیلو -> تن
هیبت -> صولت
واحد پول سنگال -> فرانک
وزن کردن -> توزین
کاشف باسیل سل -> کخ
کشته -> قتیل
کلفت -> ضخیم
یک پنجم -> خمس