جواب بازی جدولانه 920 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 920 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 920

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

 

مرضی عفونی که باعث سرفه‌های شدید می‌شود -> سیاهسرفه
بانگ برآوردن اسب -> شیههکشیدن
ظرفیت و طاقت -> جنبه
دو یار هم‌قد -> اا
مرا در یاب -> ادرکنی
اثر عباس معروفی -> پیشرویافتاب

اثر عباس معروفی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خردل -> سپندان
به تنهایی -> یکی
آزمندی -> طمع
مادر وطن -> مام
پیوند و بستگی -> رابطه
خدای باستان -> را
برای‌خدا شریک قائل می‌شود -> مشرک
صدای درهم -> همهمه
افسر -> تاج
فتوگرافر -> عکاس
ماش سبز -> منح
درآمد از فرصت‌ها -> رانت
بانگ -> غو
قاتل امام حسین -> شمر
سوتی -> گاف
اسب چاپار -> یام
قلعه -> دژ
اثر اسماعیل فصیح -> ثریادراغما
رزمی -> جنگی
نوعی ماهی -> کفال
دست عرب -> ید
وسیله حرکت موجودات‌ذره‌بینی -> تاژک
پیشامد -> حادثه
بند پای زندانیان -> غل
در زد و خورد نظیر ندارد -> یکهبزن
مرتجع فلزی -> فنر
کشور آسیایی -> یمن
تله و دام -> فغ
ماهیچه‌ها -> عضلات
رفیع -> متعالی
دهان کجی -> یی
گنجشک -> ونج
اثر صادق چوبک -> سگمن
وسیله دندانشوی -> مسواک
یوزپلنگ آمریکایی -> جگوار

یوزپلنگ آمریکایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گمراه‌تر -> اضل
پیش -> قبل
هواپیمای نظامی -> جنگنده
لباس -> رخت
کارآزموده -> مجرب
بوم‌شناسی -> اکولوژی
قلعه کوچک -> ارگ
هم آهنگی کلمات -> سجع
هر قسمت از اسکلت -> استخوان
حرص -> از
روده تابیده -> زه
پرنده شکاری کوچک -> زغن
ذره باردار -> یون
نیم صدای ساعت -> تاک
وسیله نخ‌ریسی -> دوک
موی پیچیده -> جعد
غریزی -> فطری
جمعا -> رویهم
جنگنده -> حارب
آهوی ختن -> اف
حرف نهم یونانی -> یتا
نوعی حلوا -> لو
حلال و جایز -> روا
ناله و فغان -> وح
گرفتن -> اخذ
اسپاگتی -> ماکارونی
نرم‌تر از ریگ -> شن
با توپ آید -> تشر
از مواد آرایشی -> روژ
اهل استان شمال غربی -> اذربایجانی