جواب بازی جدولانه 987 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 987 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه (1) مرحله 987

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر ناصرخسرو -> دلیلالمتحرین سر بی مو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
برادر عرب -> اخبرادر عرب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
روغن کنجد -> حل
گورکن -> حفار
به هم مالیده شده -> مماس
سوسمار -> ضب
نگهبان -> پاسدار
موضوع -> مطلب
دستگاه، ابزار -> اپارات
ماده به ظاهر جامد -> ژل
همان ته است -> تگ
بیرون رفتن -> خارجشدن
آمیخته شدن -> اختلاط
از هم پاشیدن -> اضمحلال
عام‌تر -> اعم
کیسه -> خی
بدون استفاده از هیچ وسیله‌ای -> دستخالی
گلیم می‌بافد -> پلاسباف
میوه گرمسیری -> موز
تخم مرغ فرنگی -> اگ
نغمه و غنا -> چر
اهل مکه -> مکی
خوک وحشی -> ساد
چانه -> زنخ
پسین -> مابعد
ظالم -> ستمکار
به طور رسمی -> رسما
زود عصبانی می‌شود -> جوشی
دالان‌های پیچ در پیچ -> ماز
ماه هفتم قمری -> رجب
گستاخ -> جسور
زمین زراعی -> کشتزار
گوسفند شاخدار -> تکل
شکاف و درز -> شق
مشقت -> رنج
بی‌شمار -> نامحدود
بی‌خطر پزشکی -> خوشخیم
موی پیچیده -> جعد
رود مرزی -> تجن
سطح -> رو
خون عرب -> دم
انکار کننده -> منکر
شرح چیزی را گفتن -> وصف
سختی -> شقا
از روی خلوص و پاکی -> صمیمانه
خراج و مالیات -> باج
دشمن -> خصم
تخته چوب یا جز آن -> لوح
توانا -> قادر
نافرمانی شده -> معصی
ماچ کردن -> بوس
جراحت کودکانه -> اوخ
کشور اروپایی -> جمهوریکوزوو
سنگ قرآنی -> حجر
فیلمی با بازی بهروز وثوقی -> قیصر
ماهی کنسروی -> تن
هنگام صبح -> صبحدم
رفتار -> عمل
قیمت بازاری -> فی
یکی پس از دیگری -> یکایک
از حروف یونانی -> یتا
طبل بزرگ -> دهل
ستون خانه -> عمود
پسوند پیدا کننده -> یاب
شریک -> سهیم
کرکس -> نسر
نفع -> سودمندی
انبار اجناس -> دپو
به پایان رسیدن -> تهکشیدن
جز اصلی -> رکن
توده مردم -> جماعت
زیرکی و هوشمندی -> دها
چوب خشک -> خشب
پدر -> والد
از چهار عمل اصلی -> ضرب
از افعال ربطی -> است
نام اسب خسرو پرویز -> شبدیز
کشتی چوبی -> لنج
شکست دادن -> هزم
صوت ترساندن -> پخ
پایتخت جمهوری چک -> پراگ
خواهر -> همشیره
بسته شده -> مسدود
فولدر -> پوشه
آیین خوب -> بهدین
غرور -> تکبر
نانوا -> خباز
سیماب -> ابک
از ورزش‌های زمستانی -> اسکی
مجلس عیش و نوش -> بزم
شرکت جبران خسارت -> بیمه
مادرزن -> خش
کلام پرسش -> ایا
موافق -> مساعد
اصلاح کردن جامه -> رفو
بخشنده -> وهاب
دستگاه اعلام خطر سرقت -> دزدگیر
اکتساب و به دست آوردن -> دستیابی
شلوار جین -> لی
فراوان -> زیاد
بدبخت -> مفلوک
حرف پیروزی -> وی
پایتخت اروگوئه -> مونتهویدیو
از گازها -> ازن