جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب کامل بازی سلطان قلب ها - jadvalbaz.blog.irجواب کامل بازی سلطان قلب ها

"پاسخ بازی سلطان قلب ها" فصل 13

1. اهلی، مزاح، اهن، الونک، مریخ
2. اویشن، قزوین، هیرمند، حفاظ، هرج
3. چنگال، ابله، چوگان، رخصت، تپانچه
4. فرغون، نقره، منگنه، تعزیه، خمپاره
5. فومن، پرونده، زنبیل، پرند، کهربا
6. کرواسی، کنسرو، نوچه، ترخون، تربچه
7. نستعلیق، انگولا، گشنیز، گنجشک، بیرق
8. سپرده، قندان، بلغم، جرثقیل، قشلاق
9. اغل، تیهو، فوتبال، حیثیت، عطار
10. النگو، دایره، شاپو، پنهان، دامغان
11. کاشان، منبت، کلسیم، دیروز، زهاب
12. جایزه، دلگیر، مبارزه، وانت، گوریل
13. پرتاب، چپق، سترگ، لطیفه، معاون
14. میهمان، زمخت، زاگرس، انزلی، مسقط
15. درشکه، اسکواش، باسلق، پلاسما، هگمتانه
16. هرز، دهخدا، صندوق، هدیش، دماوند
17. جلیقه، برزیل، مماس، خربزه، کیهان
18. ویش، بهداشت، مصدوم، تندیس، تورج
19. هکتار، یاقوت، مصدر، اسفنج، زباله
20. پلید، پلیکان، سماور، خزینه، شهیر