جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب تمام مراحل بازی سلطان قلب ها،حل مراحل سلطان قلب ها،پاسخ بازی سلطان قلب ها،پاسخ سوالات بازی سلطان قلب ها،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی سلطان قلب ها،سلطان قلب ها

جواب کامل بازی سلطان قلب ها - jadvalbaz.blog.irجواب کامل بازی سلطان قلب ها


"پاسخ بازی سلطان قلب ها" فصل 5

1. هیکل، همتا، ژاکت، درجه، همشیره
2. خیال، تلاش، اخرت، یاس، اجرت
3. پزشک، ضمیر، هضم، فنجان، هجر
4. عینک، وصیت، وصف، لامپ، صخره
5. قسمت، بلژیک، کاشی، ساعت، راسو
6. دعوت، مقر، شلوغ، تمیز، نقد
7. تفلون، یغما، اشکنه، اشپز، ورزش
8. خردل، مکث، فراق، صحرا، خنجر
9. سبقت، زانو، گود، کبریت، خلیج
10. لطف، چشمه، دامن، کسل، زنگ
11. اشتی، کلنگ، پهلو، ترقی، مغازه
12. جالب، تبعید، حجاب، سفره، قبض
13. شیوا، غرور، کابل، نقاب، وحشت
14. وصل، باده، پماد، تماس، سمبل
15. قلاب، کومور، اگزوز، ورطه، نشر
16. دانش، رشوه، وجه، عمیق، کشور
17. هذیان، طلسم، مربع، پارچ، نهال
18. کما، سراب، رایج، عکس، خیمه
19. تولد، ظاهر، هاشور، جامه، دکمه
20. بهشت، ادیب، تشکر، دلفین، مژده