پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 680 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 680 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 680"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از تیم‌های فوتبال باشگاهی آرژانتین -> ریورپلات
افقی 1 شایسته و سزاوار -> فراخورشایسته و سزاوار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 مرکز خوزستان -> اهوازمرکز خوزستان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 سرزمین یخی روسیه -> سیبری
افقی 3 اراده -> هم
افقی 3 چاهی در جهنم -> ویل
افقی 3 تکرار حرفی -> بب
افقی 3 پرستار پسران اعیان قدیم -> اتابک
افقی 4 پرزیدنت دهه هشتاد آمریکا -> ریگان
افقی 4 ظرف سفالی بزرگ -> تغار
افقی 4 سمیع -> شنوا
افقی 5 گزند و ضرر -> ازار
افقی 5 شهر مازندران -> جویبار
افقی 5 ساز تیره -> تار
افقی 6 از رنگ‌های سرد اما شادی‌بخش -> سبز
افقی 6 نشانه -> ایت
افقی 6 مرد بخشنده -> همام
افقی 6 رفوزه -> رد
افقی 7 صفت عدد -> تا
افقی 7 بعضی‌ها روی بدی‌هایشان می‌گذراند -> سرپوش
افقی 7 گل باغچه‌ای دارای گل‌های درشت و پربرگ -> اهار
افقی 8 گیاه -> نبات
افقی 8 سلاح زنبور -> نیش
افقی 8 مشهور -> بنام
افقی 9 پل راه آهن شمال -> ورسک
افقی 9 ارزش غذایی مواد -> کالری
افقی 9 لحظه کوتاه -> ان
افقی 10 الفبای موسیقی -> نت
افقی 10 از ماه‌های میلادی -> مارس
افقی 10 تندر -> رعد
افقی 10 کرایه خانه -> کرا
افقی 11 گریبان -> یقه
افقی 11 سزاوار و مستحق -> مستوجب
افقی 11 آنزیم مبدل شیر به پنیر -> رنین
افقی 12 روزها -> ایام
افقی 12 سخن بیهوده -> یاوه
افقی 12 اضافه و زیاد -> مازاد
افقی 13 شهر مرزی استان ایلام -> مهران
افقی 13 نقش تئاتری -> رل
افقی 13 بلدرچین -> وشم
افقی 13 رمق آخر -> نا
افقی 14 نان گرده -> ونانه
افقی 14 مأمور اجرای احکام شرع -> محتسب
افقی 15 سرپرست خانوار -> ناناور
افقی 15 از ورزش‌های آبی -> قایقرانی
عمودی 1 صراط‌المستقیم -> راهراست
عمودی 1 از برادران یوسف پیامبر -> بنیامین
عمودی 2 از میهمان پذیرایی می‌کند -> میزبان
عمودی 2 خودداری از اظهار عقیده و مذهب خویش -> تقیه
عمودی 3 گشوده -> وا
عمودی 3 از مواد سوختی -> گاز
عمودی 3 شامه‌نواز -> بو
عمودی 3 سخنگوی حضرت موسی -> هارون
عمودی 4 اسب تندرو -> رهوار
عمودی 4 مارس به هم ریخته -> سارم
عمودی 4 ماندگار -> مانا
عمودی 5 امتیاز ورزشی -> پوین
عمودی 5 رسم کردن -> ارتسام
عمودی 5 کشتی رزمنده -> ناو
عمودی 6 زباندار بی‌زبان -> لال
عمودی 6 خودروی صحرا -> جیپ
عمودی 6 احزاب برای به دست آوردن آن در مجلس تلاش می‌کنند -> کرسی
عمودی 6 جفت ماده -> نر
عمودی 7 حرص و طمع -> از
عمودی 7 ماده اصلی سیگار -> توتون
عمودی 7 بازیگر معروف سینما -> ستاره
عمودی 8 تعدی و تجاوز کردن -> بغی
عمودی 8 خوش‌پوش -> شیک
عمودی 8 حرک کرم گونه -> وول
عمودی 9 انگشت اشاره -> سبابه
عمودی 9 از امیرنشین‌های امارات متحده -> شارجه
عمودی 9 بنده و شما -> ما
عمودی 10 قیمت بازاری -> فی
عمودی 10 خدای هندو -> راما
عمودی 10 بازی -> لعب
عمودی 10 وسیله ارتباطی خدا با بندگان خاص -> وحی
عمودی 11 سود حرام -> ربا
عمودی 11 هدایت و مدیریت -> راهبرد
عمودی 11 شکافته و جدا شده -> مشتق
عمودی 12 هر یک از قوای نظامی یک کشور -> ارتش
عمودی 12 خالق ارژنگ -> مانی
عمودی 12 شهری زیبا در مازندران که قبلا سخت سر نامیده می‌شد -> رامسر
عمودی 13 نقض عهد -> خیانت
عمودی 13 علامت مفعول -> را
عمودی 13 گنج -> کنز
عمودی 13 آش -> با
عمودی 14 تباهی و نیستی -> بوار
عمودی 14 عمیق‌ترین گودال جهان -> ماریان
عمودی 15 اقتصاددان معروف انگلیسی که «قانون بازده نزولی» و «مزیت نسبی» دو نظریه معروف وی است -> ریکاردو
عمودی 15 محل کسب -> ناندانی