پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 715 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 715 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 715"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 قصر و قلعه -> کوشکقصر و قلعه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 تیمی قدرتمند در فوتبال اسپانیا -> ریالمادرید
افقی 2 سرشک -> اشکسرشک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 تیم فوتبال پایتخت روسیه -> زسکا
افقی 2 دارای شدت کم -> خفیف
افقی 3 فرار حیوان -> رم
افقی 3 محلی برای عزاداری -> تکیه
افقی 3 پوشاننده عیب -> ستار
افقی 3 کجاست -> کو
افقی 4 هر چیز بی جان و بی حرکت -> جماد
افقی 4 چاشنی کباب -> سماق
افقی 4 سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا -> سیا
افقی 5 فقیری -> فقارت
افقی 5 از شهرهای فرانسه -> اوسر
افقی 5 شدنی -> میسر
افقی 6 راه راست یافته -> راشد
افقی 6 کافه فرنگی -> تریا
افقی 6 رهایی -> نجات
افقی 7 آبی فرنگی -> یلو
افقی 7 ریشه -> بن
افقی 7 کشوری در قاره سیاه در همسایگی دریای سرخ -> اریتره
افقی 8 ساز مولانا -> نی
افقی 8 جانشین -> نایب
افقی 8 خراب و دور انداختنی -> یباب
افقی 8 حرف نفی عرب -> لا
افقی 9 خورد و خوراک -> سورسات
افقی 9 صورت -> سج
افقی 9 ایمن -> امن
افقی 10 جایگاه جانوران -> کنام
افقی 10 تقسیمات نماز -> رکعت
افقی 10 عبادت مسلمانان -> نماز
افقی 11 سوداگر -> تاجر
افقی 11 اندیشه و فکر -> سگال
افقی 11 وسیله اطلاع رسانی -> رسانه
افقی 12 کوهی که موسی در آن به پیامبری مبعوث شد -> طور
افقی 12 رؤسا -> سران
افقی 12 همنشین -> ندیم
افقی 13 متضاد هیچ -> هر
افقی 13 کنجد کوبیده -> ارده
افقی 13 آنچه باقی مانده -> بقیه
افقی 13 تهوع -> قی
افقی 14 خط باستانی -> میخی
افقی 14 پاییز -> خریف
افقی 14 نام پاسکال، مخترع ماشین حساب -> بلز
افقی 15 تراژدی‌ترین داستان شاهنامه -> رستموسهراب
افقی 15 بازگشت از گناه -> توبه
عمودی 1 ایجاد شغل و حرفه برای دیگران -> کارافرینی
عمودی 1 پاکیزه کردن و رفع آلودگی -> تطهیر
عمودی 2 بلدرچین -> وشم
عمودی 2 فرش بزرگ -> قالی
عمودی 2 پوشش لباس در جالباسی -> کاور
عمودی 3 تردید -> شک
عمودی 3 کارگر کشتی -> جاشو
عمودی 3 فرمانروای سلجوقی -> سنجر
عمودی 3 یار کارتونی پت -> مت
عمودی 4 گردنکشی -> تمرد
عمودی 4 رشته باریک و بلند -> نوار
عمودی 4 مرد بی زن -> ایم
عمودی 5 بخشی از مال که به مستمند و درویش دهند -> زکات
عمودی 5 ریز نمرات دانش‌آموز -> بارم
عمودی 5 نوعی ماهی جنوب -> سرخو
عمودی 6 برگه دریافت -> رسید
عمودی 6 از رشته‌های ورزشی مفرح -> تنیس
عمودی 6 مجسمه سر انسان یا حیوان -> سردیس
عمودی 7 خوردنی نابجا -> یکه
عمودی 7 مخفف اگر -> ار
عمودی 7 مکانی برای شرفیابی -> بارگاه
عمودی 8 یک و یک -> اا
عمودی 8 گوشت گیاهی -> سویا
عمودی 8 حرکت و جنبش -> تکان
عمودی 8 انکرالاصوات -> خر
عمودی 9 محل خرید و فروش اشیای دست دوم -> سمساری
عمودی 9 علت ناتمام -> عل
عمودی 9 برنده -> برا
عمودی 10 دارای اختیار -> مختار
عمودی 10 گیاهی صحرایی شبیه اسفناج که پخته خورده می‌شود -> یبست
عمودی 10 رهبر قوم -> نقیب
عمودی 11 ملی پوش بسکتبال ایران -> افاق
عمودی 11 بچه چهارپایان -> نتاج
عمودی 11 پشت سر هم -> ردیف
عمودی 12 صومعه -> دیر
عمودی 12 باتجربه -> مجرب
عمودی 12 معامله غیر نقدی -> نسیه
عمودی 13 طاقچه بالا -> رف
عمودی 13 بالاترین رنگ -> سیاه
عمودی 13 پیشوای مذهبی -> امام
عمودی 13 شامه‌نواز -> بو
عمودی 14 غده چرکین -> کیست
عمودی 14 دریاچه‌ای در سوئیس -> لمان
عمودی 14 پمپ خون بدن -> قلب
عمودی 15 فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد علی طالبی -> دیوار
عمودی 15 خیابان معروف پاریس -> شانزهلیزه