پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 722 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 722 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 722"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 زلزله -> زمین لرزهزلزله در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 خطای گام اضافی در بسکتبال -> رانینگ
افقی 2 نامه‌های ارسالی -> مراسلاتنامه‌های ارسالی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 استان شرق تهران -> سمنان
افقی 3 طایفه غرب -> لر
افقی 3 درختی جنگلی از تیره نارون‌ها -> وج
افقی 3 به ذهن افکندن -> القا
افقی 3 شبی که در آنیم -> امشب
افقی 4 بلدرچین -> وشم
افقی 4 نوعی سوسمار -> ورل
افقی 4 زبان به چیزی مالیدن -> لیس
افقی 4 هواکش آشپزخانه -> هود
افقی 5 بد اخم -> ترشرو
افقی 5 متنفر -> بیزار
افقی 5 خدای خورشید مصریان قدیم -> رع
افقی 6 نیت انجام کاری -> صدد
افقی 6 رغبت -> میل
افقی 6 ابریشم ناخالص -> لاس
افقی 7 طعنه زننده -> طاعن
افقی 7 حشره جهنده -> ملخ
افقی 7 انقلابی کوبایی -> کاسترو
افقی 8 کوه اروپا -> الپ
افقی 8 بی‌خبر و ناآگاه -> پرت
افقی 8 کهنسال -> پیر
افقی 8 از صفات پیامبر اسلام -> امی
افقی 9 از روی فرض -> بالفرض
افقی 9 نگهبانی -> پاس
افقی 9 مسیحی -> ترسا
افقی 10 پسوند شباهت -> وار
افقی 10 درخت انگور -> تاک
افقی 10 صوت درد -> اوخ
افقی 11 وحشی -> دد
افقی 11 حشره عسل‌ساز -> زنبور
افقی 11 کشور بیروت -> لبنان
افقی 12 گندم کوبیده -> ارد
افقی 12 اشکال کار -> گیر
افقی 12 هنگام -> حین
افقی 12 گماشتن -> نصب
افقی 13 دربرگیرنده -> شامل
افقی 13 چوبدستی ساربان -> ماهو
افقی 13 ترمز چهارپا -> رر
افقی 13 راه میانبر -> ره
افقی 14 همگی -> تمامی
افقی 14 از شهرهای استان کرمان -> نرماشیر
افقی 15 عایق -> نارسان
افقی 15 مبارزه با نفس -> جهاداکبر
عمودی 1 نوعی زیرانداز -> زیلو
عمودی 1 برابری کردن، یکسان بودن -> تطابقداشتن
عمودی 2 مرکز گیلان -> رشت
عمودی 2 بجز -> الا
عمودی 2 نمایشنامه رادیویی -> دراما
عمودی 3 دریا -> یم
عمودی 3 غذایی سنتی با برنج -> مرصعپلو
عمودی 3 هلاک -> دمار
عمودی 4 نهی از رفتن -> نرو
عمودی 4 بهتر از بودن -> شدن
عمودی 4 برق مثبت -> فاز
عمودی 4 دست و پای بی حرکت -> لمس
عمودی 5 سنگ معدنی آبی رنگ -> لاجورد
عمودی 5 دارای رنگ غلیظ یا تند -> پررنگ
عمودی 5 تصدیق ژرمن‌ها -> یا
عمودی 6 خاک کوزه‌گری -> رس
عمودی 6 سطح -> رو
عمودی 6 بیماری -> مرض
عمودی 6 ترس -> بیم
عمودی 7 آب شفاف و خوشگوار -> زلال
عمودی 7 مردم یک کشور -> ملت
عمودی 7 سرزمین افراسیاب -> توران
عمودی 8 سرسرا -> هال
عمودی 8 ریشه -> بیخ
عمودی 8 سال گذشته -> پار
عمودی 8 بی‌نظمی -> هرج
عمودی 9 کاستن -> تقلیل
عمودی 9 تمیز -> پاک
عمودی 9 پیرامون شهر -> حومه
عمودی 10 نشانه و رد پا -> ایز
عمودی 10 قسمت سخت‌افزار کامپیوتر -> کیس
عمودی 10 شلوار جین -> لی
عمودی 10 عدد فوتبالی -> اا
عمودی 11 حرف نازی‌ها -> اس
عمودی 11 رئیس لشکر -> سالار
عمودی 11 فیلسوف اندلسی و شارح آثار ارسطو -> ابنرشد
عمودی 12 ظاهر عمارت -> نما
عمودی 12 نوک مثلث -> راس
عمودی 12 گلخن حمام -> تون
عمودی 12 دورویی -> ریا
عمودی 13 گیاه دارویی -> ینمه
عمودی 13 از رهبران مشروطه در تبریز -> ستارخان
عمودی 13 بی‌پرده -> رک
عمودی 14 پارچه نخی چرکتاب مانند متقال -> ناشور
عمودی 14 خاک گور -> رمس
عمودی 14 آخرین سوره نازل شده -> نصر
عمودی 15 بنایی از سده ششم هجری در همدان -> گنبدعلویان
عمودی 15 فصل شکوفایی طبیعت -> بهار