پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 759 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 758 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 759"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کوهی میان نیشابور و مشهد -> بینالود
افقی 1 هر یک از اتم‌های یک عنصر با خواص شیمیایی مشابه ولی جرم اتمی متفاوت -> ایزوتوپ
افقی 2 اشرف مخلوقات -> انساناشرف مخلوقات در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 شهری در فارس -> دارابشهری در فارس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 کلام تنفر -> اف
افقی 3 عامل انسانی کارخانه‌ها -> کارگر
افقی 3 رفوزگی -> ردی
افقی 3 اسب ترکی -> ات
افقی 4 موی گردن اسب -> یال
افقی 4 چوب خوشبو -> ند
افقی 4 دو یار هم قد -> اا
افقی 4 پایتخت سریلانکا -> کلمبو
افقی 5 تند و سریع -> تیزپا
افقی 5 درخشنده -> زهرا
افقی 5 سران -> روسا
افقی 6 آتشفشان ایتالیا -> وزوو
افقی 6 استخوان فک -> ارواره
افقی 6 پایین -> زیر
افقی 7 نوعی گیوه -> ملکی
افقی 7 ساقه زیرزمینی -> ریزوم
افقی 7 سودای ناله -> اه
افقی 8 رشته کوهی در تبت -> کایلاس
افقی 8 ته بندی کتاب -> شیرازه
افقی 9 تکرارش نام درختی است -> عر
افقی 9 صاف کرد -> پالود
افقی 9 عددی بین سه تا نه -> اندی
افقی 10 صدا -> اوا
افقی 10 نوعی شیرینی میوه‌ای -> پایسیب
افقی 10 کاشف الکل -> رازی
افقی 11 شتر بی‌کوهان -> لاما
افقی 11 سرنوشته، عنوان -> تیتر
افقی 11 ظلم -> بیداد
افقی 12 پوشیده -> مستور
افقی 12 کلمه پرسش -> چه
افقی 12 نت آخر -> سی
افقی 12 رها -> یله
افقی 13 از پسوندها -> گی
افقی 13 اما -> لیک
افقی 13 مربی شاهزادگان -> اتابک
افقی 13 نوعی کاغذ -> وب
افقی 14 پایان -> خاتمه
افقی 14 بهانه جویی -> ایراد
افقی 15 بازده کار -> راندمان
افقی 15 از آثار ماکسیم گورکی -> ولگردان
عمودی 1 از بنادر انگلیس -> برایتون
عمودی 1 جهانگیر -> عالمگیر
عمودی 2 شاعر دشتستانی -> فایز
عمودی 2 کشوری متولد شده از بطن یوگوسلاوی -> کرواسی
عمودی 3 پیشوند نفی -> نا
عمودی 3 بر حسب ضرورت -> لزوما
عمودی 3 گروهی از مردم -> امت
عمودی 3 انبار کشتی -> خن
عمودی 4 مقابل اینک -> انک
عمودی 4 توده‌ای برآمده و غیر طبیعی از سطح پوشش‌های مخاطی -> پولیپ
عمودی 4 فرزندان -> اولاد
عمودی 5 زبانی، شفاهی -> لسانا
عمودی 5 سرمربی سابق دورتمند -> کلاپ
عمودی 5 آهنگ -> ریتم
عمودی 6 آگاه و بصیر -> وارد
عمودی 6 استان‌های خارجی -> ایالات
عمودی 6 اغما -> کما
عمودی 7 دستگاه شالیکوبی -> دنگ
عمودی 7 طلا -> زر
عمودی 7 کلید خودرو -> سوییچ
عمودی 7 نفس خسته -> هن
عمودی 8 پلیس جاده‌ها -> راهور
عمودی 8 ایادی -> دستها
عمودی 9 نام ترکی -> اد
عمودی 9 تزیین -> ارایش
عمودی 9 برابر -> یر
عمودی 9 طاقت -> تاو
عمودی 10 بازیکن هم تیمی -> یار
عمودی 10 کارشناس تعیین ارز و بها -> ارزیاب
عمودی 10 گدا -> سایل
عمودی 11 هویج -> زردک
عمودی 11 دریاچه مرزی کانادا -> هورن
عمودی 11 بی‌بضاعت -> بیبرگ
عمودی 12 کارگردان فیلم تاریخی «بن هور» -> وایلر
عمودی 12 مهر معروف -> مادری
عمودی 12 حرفه -> کار
عمودی 13 همراه لرز -> تب
عمودی 13 میوه گرمسیری -> موز
عمودی 13 اضافی -> زیادی
عمودی 13 وحشی -> دد
عمودی 14 از امراض چشم -> ابسیاه
عمودی 14 کرم خونخوار -> زالو
عمودی 15 کوله بار -> پشتواره
عمودی 15 محافظ برج -> دیدهبان