آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،جدولانه،جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول حرف الف،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،لغات جدولی،لغات مشکل در حل جدول،واژگان حل جدول

۷۹۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک» ثبت شده است

حل جدولانه کلاسیک 789

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 789 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 789 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 789"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کارگردان فیلم لامپ صد -> سعیداقاخانی
افقی 1 ساز ضربی -> طبل
افقی 2 اصلا -> هرگز
افقی 2 باشگاه فوتبال اسپانیایی -> ویاریالباشگاه فوتبال اسپانیایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 زنده -> حی
افقی 3 شجاعت -> رشادت
افقی 3 لباس سنگین -> شنل
افقی 3 فیلسوف فرانسوی قرن هفدهم -> دکارتفیلسوف فرانسوی قرن هفدهم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 4 شخص بی بهره از ادب -> ناکس
افقی 4 مخفف گناه -> گنه
افقی 4 درودگر -> نجار
افقی 5 صنم -> بت
افقی 5 اسب تنومند -> بارگی
افقی 5 نوعی کاغذ -> وب
افقی 5 از خواهران برونته -> ان
افقی 6 مقابل گرم -> سرد
افقی 6 خرمن گندم -> بنو
افقی 6 پادزهر -> تریاق
افقی 7 ناپاک -> پلید
افقی 7 آسودگی -> استراحت
افقی 7 پیشوند نفی -> نا
افقی 8 پایتخت ویتنام -> هانوی
افقی 8 ستاره سهیل -> پرک
افقی 8 کهنه و قدیمی -> دیرین
افقی 9 رود اروپا -> رن
افقی 9 صدر مجلس -> شاهنشین
افقی 9 پرنده خوشبختی -> همای
افقی 10 نوعی فیلم -> مستند
افقی 10 در بزرگ -> درب
افقی 10 جملگی -> همه
افقی 11 مخفف هوش -> هش
افقی 11 نام ترکی -> اد
افقی 11 آخر هر کار -> انجام
افقی 11 نصف دشمن -> دش
افقی 12 از الیاف طبیعی -> پنبه
افقی 12 عشق بیگانه -> لاو
افقی 12 روان گفتار -> سلیس
افقی 13 پستاندار کوچک درختزی -> راکون
افقی 13 ساز اصیل ایرانی -> تار
افقی 13 به هم رسیدن -> التقا
افقی 14 ماه سرد -> دی
افقی 14 ورزش کننده -> ورزشکار
افقی 14 ریاضیدان سوئیسی با نام لئونارد -> اولر
افقی 15 عدد اختاپوس -> هشت
افقی 15 نویسنده روسی آثار «مادر» و «سه رفیق» -> ماکسیمگورکی
عمودی 1 شاعر هشت کتاب -> سهرابسپهری
عمودی 1 زینت پنجره‌ها -> پرده
عمودی 2 بلندی آسمان -> عرش
عمودی 2 از پرندگان شکاری -> ترلان
عمودی 2 اثر، تأثیر -> هنایش
عمودی 3 واحدی در ارتش -> یگان
عمودی 3 شریعت -> دین
عمودی 3 شبکه‌دار -> مشبک
عمودی 4 نام قدیم زاهدان -> دزداب
عمودی 4 از القاب اروپایی -> دوشس
عمودی 4 فیلمی از داودنژاد -> هوو
عمودی 5 شهری در آذربایجان غربی -> تکاب
عمودی 5 اتحادیه ترابری هوایی -> یاتا
عمودی 5 لطیف -> نرم
عمودی 6 پرنده شناگر -> قو
عمودی 6 از سازهای بادی -> سرنا
عمودی 6 وسیله‌ای در اتومبیل‌های قدیمی -> هندل
عمودی 6 به دنیا آوردن -> زا
عمودی 7 زمین آماده کشت -> ایش
عمودی 7 گوسفند -> گوسپند
عمودی 7 کرم شب تاب -> اتشک
عمودی 8 تهیه شده در منزل -> خانگی
عمودی 8 از مزه‌ها -> ترش
عمودی 8 هواپیمای جاسوسی -> اواکس
عمودی 9 ظرف آزمایشگاهی -> ارلن
عمودی 9 منفجر شدن -> ترکیدن
عمودی 9 عقیده -> رای
عمودی 10 از جدایی‌ها شکایت می‌کند -> نی
عمودی 10 فریاد تشویق -> هورا
عمودی 10 نرگس عرب -> نرجس
عمودی 10 پایتخت ایتالیا -> رم
عمودی 11 خاطر و حافظه -> یاد
عمودی 11 بی‌اندازه -> بیحد
عمودی 11 مقابل پایین -> بالا
عمودی 12 مخفف لیکن -> لکن
عمودی 12 آینده -> اتیه
عمودی 12 شاگر مغازه -> میلاو
عمودی 13 دیگدان -> اجاق
عمودی 13 گله گوسفندان -> رمه
عمودی 13 چهارپای بارکش -> ستور
عمودی 14 مرحله شدید بیماری یا مشکل -> بحران
عمودی 14 بداقبالی -> نیامد
عمودی 14 بانک خانگی -> قلک
عمودی 15 واحد مایعات -> لیتر
عمودی 15 با بی‌قراری انتظار کشیدن -> ثانیهشماری

۰ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 788

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 788 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 788 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 788"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 همیشه و جاوید -> ابدهمیشه و جاوید در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 نویسنده فرانسوی طاعون -> کامونویسنده فرانسوی طاعون در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 محور سیم‌پیچی شده که داخل استوانه استارت جا دارد و با گردش آن موتور به حرکت در می‌آید -> ارمیچر
افقی 2 رشته‌ای در ورزش دوچرخه سواری -> تایمتریل
افقی 2 رئیس پاسبانانان و نگهبانان شهر -> داروغه
افقی 3 دریای عرب -> یمهمسر هیتلر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 نمایشنامه -> پیس
افقی 3 ریختن پول به حساب -> واریز
افقی 3 ضمیر اشاره -> ان
افقی 4 چاه جهنم -> ویل
افقی 4 صدای موتور نامیزان -> ریپ
افقی 4 عملی در وضو -> مسح
افقی 4 پروفسور حیوانات -> بز
افقی 5 خرس زیبای چینی -> پاندا
افقی 5 پاداش اخروی -> اجر
افقی 5 هر آیینه -> همانا
افقی 6 ملازم و همراه -> ینگه
افقی 6 پایتخت اقتصاد اول اروپا -> برلین
افقی 6 از ابزار -> انبر
افقی 7 پدر داریوش اول -> ارشاسب
افقی 7 زمان مرگ -> اجل
افقی 7 سلطه و نفوذ -> ید
افقی 8 سنت‌ها -> سنن
افقی 8 وفای به عهد -> ادا
افقی 8 سیم خنثی -> نول
افقی 8 جامه نو -> حله
افقی 9 جوی خون -> رگ
افقی 9 بزرگترین رشته‌کوه اروپا -> الپ
افقی 9 کپی خشک -> زیراکس
افقی 10 مشهور -> نامی
افقی 10 پسندیده و مطابق مد -> الامد
افقی 10 تباه و خراب -> فاسد
افقی 11 دوست داشتن عقیده یا کاری -> گرایش
افقی 11 درس خوانده -> ملا
افقی 11 صفت تمام موجودات به جز ذات اقدس الهی -> مردنی
افقی 12 کشنده بی‌صدا -> سم
افقی 12 چین چروک -> یرا
افقی 12 سینمای آبادان -> رکس
افقی 12 واحدی در زمان برابر یک ساعت -> تسو
افقی 13 ورق کاغذ -> لت
افقی 13 ساحل دریا -> کرانه
افقی 13 سلاح صبور -> مین
افقی 13 تکرار حرفی -> یی
افقی 14 بادیگارد -> جانپاس
افقی 14 پرده دیوار قلب -> اندوکارد
افقی 15 دوربین فیلمبرداری قابل حمل -> هندیکم
افقی 15 بهره‌مند -> نایل
افقی 15 کوچه و برزن -> کوی
عمودی 1 مقر سازمان وحدت آفریقا -> اتیوپی
عمودی 1 وسیله تزریق دارو -> سرنگ
عمودی 1 جای عمیق آب دریا -> لجه
عمودی 2 ناحیه‌ای در شمال افغانستان -> بامیان
عمودی 2 کارگاه نقاشی -> نگارستان
عمودی 3 ویتامینی که از قلب محافظت می‌کند -> دی
عمودی 3 در حال لنگیدن -> لنگان
عمودی 3 مادر وطن -> مام
عمودی 3 چوب خوشبو -> ند
عمودی 4 نقشه فرنگی -> مپ
عمودی 4 روزگار -> دهر
عمودی 4 خرس ترکی -> ایی
عمودی 4 رونوشت، نسخه اضافی -> کپی
عمودی 5 ژل گیاهی -> کتیرا
عمودی 5 سوغات کشمیر -> شال
عمودی 5 از روسای جمهوری سابق فرانسه -> شیراک
عمودی 6 کفش روسی -> ارسی
عمودی 6 کنایه از تندرو -> بادپا
عمودی 6 رسم کننده -> راسم
عمودی 7 علامت فعل استمراری -> می
عمودی 7 باتقوا -> پارسا
عمودی 7 دریاچه‌ای در سوئیس -> لمان
عمودی 8 پخش و پلا و پراکندگی -> ولو
عمودی 8 آدم بدذات و حقه‌باز -> جلب
عمودی 8 سفیدموی شاهنامه -> زال
عمودی 8 بدان و آگاه باش -> هان
عمودی 9 جمله دستوری -> امری
عمودی 9 کاپیتان تیم ملی برزیل -> نیمار
عمودی 9 بوی رطوبت -> نا
عمودی 10 نشانی پستی -> ادرس
عمودی 10 جنگ و مبارزه -> ناورد
عمودی 10 نمایش خنده‌دار -> کمدی
عمودی 11 بوی خوش -> رایحه
عمودی 11 ترک وطن -> جلا
عمودی 11 متصدی و سرپرست -> مسیول
عمودی 12 خط قرمز همسایگی -> مرز
عمودی 12 دارایی -> مال
عمودی 12 بی‌دینی -> کفر
عمودی 12 منقار کوتاه -> نک
عمودی 13 از اقمار مشتری -> یو
عمودی 13 پسوند دارنده -> بان
عمودی 13 رشک بردن -> حسادت
عمودی 13 نو و باز نشده -> اک
عمودی 14 منطقه‌ای باستانی در استان خوزستان -> چغازنبیل
عمودی 14 ورزشگاه بزرگ شهر میلان ایتالیا -> سنسیرو
عمودی 15 در گرو گذاشتن -> رهن
عمودی 15 کنجد آرد شده -> ارده
عمودی 15 نوعی لوح فشرده -> دیویدی

۰ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 787

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 787 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 787 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 787"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 مرکز موزامبیک -> ماپوتومرکز موزامبیک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 فیلمی از اندی گارسیا در مورد رخدادهای انقلاب کوبا -> شهرگمشده
افقی 2 سالن کارخانه -> سولهسالن کارخانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 گروه مردم -> احاد
افقی 2 هنر هفتم -> سینما
افقی 3 گاری -> ارابه
افقی 3 پماد قدیمی -> مرهم
افقی 3 بنوسیاه -> ماش
افقی 4 زبان کشیدن -> لیس
افقی 4 میان چیزی -> لا
افقی 4 چیز نو و بی سابقه -> بدعت
افقی 4 مال عام‌المنفعه -> وقف
افقی 5 بز کوهی -> کل
افقی 5 کاغذ کپی -> کاربن
افقی 5 بردبار -> صبور
افقی 6 هدهد -> کاکلی
افقی 6 گلی خوشبو -> میخک
افقی 6 افزون خواهی هر چیزی -> از
افقی 7 یار هاردی -> لورل
افقی 7 بی‌نظیمر -> ناهمتا
افقی 7 فراموشی -> نسی
افقی 8 از دست رفته -> مافات
افقی 8 پدر شهرستانی -> بوا
افقی 8 کشوری واقع در جنوب آفریقا -> لسوتو
افقی 9 ترش و شیرین -> ملس
افقی 9 یکی از شهرهای استان تهران در بخش ملارد شهرستان شهریار -> صفادشت
افقی 9 سازمان صادر کننده نفت -> اوپک
افقی 10 یازده -> اا
افقی 10 امروزی، نو -> مدرن
افقی 10 پست الکترونیک -> ایمیل
افقی 11 مقابل کلی -> جزیی
افقی 11 اهل و ایال دارد -> متاهل
افقی 11 توان -> نا
افقی 12 تنبل جالیزی -> کدو
افقی 12 شهر زعفران -> قاین
افقی 12 ساز مولوی -> نی
افقی 12 شهر بی‌قانون -> هرت
افقی 13 قرض -> وام
افقی 13 ظرف مرکب -> دوات
افقی 13 پولی که نقد و یکجا به کسی داده شود -> جرنگی
افقی 14 زمان بعد از حال -> اینده
افقی 14 طبق تشریفات -> رسمی
افقی 14 تأسیس کننده -> موسس
افقی 15 دانشکده فنی و صنعتی -> پلیتکنیک
افقی 15 فلزی ضعیف و نادر به رنگ سفید تا نقره‌ای -> منیزیم
عمودی 1 از آثار ابوالاسحاق ابراهیم اصطخری -> مسالکالممالک
عمودی 1 بالای فرنگی -> اپ
عمودی 2 ماه چهارم سال میلادی -> اوریل
عمودی 2 بلندمرتبه -> والا
عمودی 2 نوعی جنگ -> دویل
عمودی 3 گلیم -> پلاس
عمودی 3 سبزی خورشت -> کرفس
عمودی 3 مقابل پیری -> جوانی
عمودی 4 بخشش -> وهب
عمودی 4 متاع -> کالا
عمودی 4 میخوش -> مز
عمودی 4 زمان معین -> مدت
عمودی 5 نیست شدن -> هلاک
عمودی 5 گواهینامه -> تصدیق
عمودی 5 نفوذ به یک سیستم کامپیوتری می‌باشد -> هک
عمودی 6 نشانه حرکت به عقب -> وا
عمودی 6 ظرفی در آزمایشگاه -> ارلن
عمودی 6 بانگ -> فریاد
عمودی 7 از حروف مقطعه قرآن -> حم
عمودی 7 اثری از گوستاو لوکزیو نویسنده معاصر فرانسوی -> بیابان
عمودی 7 نام کوچک نخستین فضانورد -> یوری
عمودی 8 سیاه زخم -> شاربن
عمودی 8 تهویه کننده آشپزخانه -> هود
عمودی 8 اعمال مخصوص حج -> مناسک
عمودی 9 پوپک -> هدهد
عمودی 9 مدارا -> مماشات
عمودی 9 موضوع -> تم
عمودی 10 گناه -> معصیت
عمودی 10 دیگ دهان گشاد -> تیان
عمودی 10 دریا -> یم
عمودی 11 دارای مزه‌ای خاص -> گس
عمودی 11 تاول لب -> تبخال
عمودی 11 هیجان‌آور -> مهیج
عمودی 12 از حروف الفبا -> میم
عمودی 12 قورباغه درختی -> وک
عمودی 12 گدا -> سایل
عمودی 12 پرتاب سنگ -> رمی
عمودی 13 غوطه‌ور -> شناور
عمودی 13 داستان کوتاه -> نوول
عمودی 13 تاکنون -> هنوز
عمودی 14 مرکز سوریه -> دمشق
عمودی 14 چمنزار روسی -> استپ
عمودی 14 خوراکی از اسفناج -> نرگسی
عمودی 15 هر فصل یسنا -> ها
عمودی 15 نخستین مکتب اقتصادی که به بیان قواعد علمی اقتصاد پرداخت -> فیزیوکراتیسم

۰ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 786

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 786 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 786 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 786"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 همسر هیتلر -> اوابراونهمسر هیتلر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 استمرار و پیوستگی -> مداومت
افقی 2 فرهنگ لغت فرانسوی -> لاروس
افقی 2 ضروری و لازم -> واجب
افقی 2 سازمان پیمان آتلانتیک شمالی -> ناتو
افقی 3 رئیس مدرسه -> مدیررئیس مدرسه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 میوه شبیه گیلاس -> البالو
افقی 3 گل جوی آب -> لای
افقی 4 حرف ندا -> ای
افقی 4 کشور خوشبخت -> یمن
افقی 4 سست و بی‌حال -> لس
افقی 4 نمایندگی و کارگزاری -> اژانس
افقی 5 دریچه هوا در اتومبیل -> ساسات
افقی 5 از خدایان یونانی -> کارن
افقی 5 مرطوب -> تر
افقی 6 کشور سعادتمند -> یمن
افقی 6 کتاب مسلمانان -> قران
افقی 6 نزدیک‌بین -> میوپ
افقی 7 فرود آمدن -> هبوط
افقی 7 عامل بیماری‌زا -> ویروس
افقی 7 دورویی -> ریا
افقی 8 عروس -> بیوک
افقی 8 هر کتاب لغت -> قاموس
افقی 8 غم و اندوه -> کیان
افقی 9 سر -> راس
افقی 9 آمریکایی را گویند -> یانکی
افقی 9 باقلای مصری -> ترمس
افقی 10 شاعر بزرگ یونانی -> هومر
افقی 10 از حروف یونانی -> تالو
افقی 10 مخترع دیگ بخار -> وات
افقی 11 بخار دهان -> ها
افقی 11 دادگاه بین‌المللی -> لاهه
افقی 11 کم‌تجربه -> نوکار
افقی 12 متواضع و افتاده -> فروتن
افقی 12 دو یار هم‌قد -> اا
افقی 12 دشمن سخت -> الد
افقی 12 آب پاک -> کر
افقی 13 مقصدش دریاست -> رود
افقی 13 رفیق ترک -> یولداش
افقی 13 نوا -> اواز
افقی 14 سختی و عذاب -> وبال
افقی 14 لعاب نشاسته -> اهار
افقی 14 ترموستات -> دماپا
افقی 15 خوشحال و خوش -> شادمان
افقی 15 کتابی از عبدالرحمان جامی -> بهارستان
عمودی 1 اهل یکی از کشورهای اروپایی -> المانی
عمودی 1 نخاس -> بردهفروش
عمودی 2 گشادگی میان دو کوه -> وادی
عمودی 2 آماده و فراهم -> مهیا
عمودی 2 از جزایر بزرگ جهان -> اروبا
عمودی 3 تصدیق فارسی -> اری
عمودی 3 خوراک مثلثی شکل -> سنبوسه
عمودی 3 دوست داشتن -> وداد
عمودی 4 حصیر -> بوریا
عمودی 4 قورباغه درختی -> وک
عمودی 4 واحد فشار الکتریکی -> ولت
عمودی 4 تکیه -> لم
عمودی 5 خاک صنعتی -> رس
عمودی 5 پایتخت عمان -> مسقط
عمودی 5 برد معروف -> یمانی
عمودی 6 میوه هزار دانه -> انار
عمودی 6 خشکاد -> قاره
عمودی 6 عدد حمام -> وان
عمودی 7 حرکت کرم‌گونه -> وول
عمودی 7 جریمه و غرامت -> تاوان
عمودی 7 خرمن‌ماه -> هاله
عمودی 8 تیرانداز -> نابل
عمودی 8 صندلی پارک -> نیمکت
عمودی 8 رسوم -> اداب
عمودی 9 از شهرهای هرمزگان -> جاسک
عمودی 9 مؤسسه علمی کشور در زمینه سلول‌های بنیادین -> رویان
عمودی 9 ابزار نجاری -> اره
عمودی 10 صندلی راحتی -> مبل
عمودی 10 تخمه -> اموس
عمودی 10 نان نازک -> لواش
عمودی 11 گشادگی رگ‌های پا -> واریس
عمودی 11 به امید خدا بودن -> توکل
عمودی 11 محل ورود -> در
عمودی 12 لحظه کوتاه -> ان
عمودی 12 عهدنامه‌ای درباره حقوق مجروحان و اسیران جنگی -> ژنو
عمودی 12 آواز دسته‌جمعی -> کر
عمودی 12 سقز جویدنی -> ادامس
عمودی 13 بلندمرتبه -> والا
عمودی 13 گل پامچال -> پریمور
عمودی 13 واحد توان -> وات
عمودی 14 سنگینی و وقار -> متانت
عمودی 14 قانون مغلولی -> یاسا
عمودی 14 از حروف یونانی -> کاپا
عمودی 15 از شهرهای همدان -> تویسرکان
عمودی 15 قهرمان جنگل -> تارزان

۰ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 785

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 785 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 785 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 785"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کشور کوچک آفریقایی -> بروندیکشور کوچک آفریقایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 بشارت دهنده -> مبشربشارت دهنده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 درس خوانده -> ملا
افقی 2 معاون هیتلر -> هس
افقی 2 برنامه پرمخاطب رامبد جوان -> خندوانه
افقی 2 بزرگ -> کبیر
افقی 3 سریر -> تاج
افقی 3 چاه جهنم -> ویل
افقی 3 شعبده‌باز -> تردست
افقی 4 نفرت دارنده -> نافر
افقی 4 جوی خون -> رگ
افقی 4 ماهی کنسروی -> ساردین
افقی 5 عزیز همه -> مادر
افقی 5 یاد گرفتن -> اموختن
افقی 5 حافظه -> یاد
افقی 6 عاشق -> واله
افقی 6 پادشاه حبشه -> نجاشی
افقی 6 طریق میانبر -> ره
افقی 7 خواهر پدر -> عم
افقی 7 خوراک کفش -> واکس
افقی 7 لحظه کوتاه -> ان
افقی 7 بیماری مرگبار -> وبا
افقی 8 بینش -> بصیرت
افقی 8 انصاف -> عدل
افقی 8 نان گرده -> ونانه
افقی 9 شیر تازی -> اسد
افقی 9 حرف فاصله -> تا
افقی 9 بزدل -> ترسو
افقی 9 تلاش -> هم
افقی 10 حرص و بخل -> شح
افقی 10 راهنمایی کردن -> هدایت
افقی 10 دبیر -> معلم
افقی 11 پسر تازی -> ابن
افقی 11 پوئن -> امتیاز
افقی 11 مرکز این ایالت آمریکا، سالت لیک سیتی است -> یوتا
افقی 12 فراری است -> متواری
افقی 12 باران اندک -> رش
افقی 12 جنس و کالا -> متاع
افقی 13 سهم هر فرد در نگاه آماری اجتماع -> سرانه
افقی 13 ناپاک -> نجس
افقی 13 سیاهی شب -> داج
افقی 14 نام قبلی مشکین‌شهر -> خیاو
افقی 14 پایتخت کشور آفریقایی چاد -> انجامنا
افقی 14 هرگز نه تازی -> لن
افقی 15 نیمه روشن زمین -> روز
افقی 15 قطار زیر زمینی -> مترو
افقی 15 به زودی -> عنقریب
عمودی 1 تعجب -> بهت
عمودی 1 از اشکال هندسی -> مکعب
عمودی 1 فیلمی از فریدون جیرانی -> شاماخر
عمودی 2 اجسامی که الکتریسیته را به خوبی از خود عبور می‌دهند -> رسانا
عمودی 2 همنشینی -> مصاحبت
عمودی 2 شمای بیگانه -> یو
عمودی 3 سحر -> جادو
عمودی 3 بله بیگانه -> یس
عمودی 3 هر چیز تازه ساخته شده -> نوساز
عمودی 4 رشته باریک -> نخ
عمودی 4 محصول -> فراورده
عمودی 4 آهار یقه -> ارو
عمودی 5 مرکز ایالت کلرادو -> دنور
عمودی 5 بی سر و پا -> لات
عمودی 5 توانگر -> دارا
عمودی 6 کار دستی -> یدی
عمودی 6 از مصالح ساختمانی -> اهک
عمودی 6 نام قدیم اداره آگاهی -> تامینات
عمودی 7 آب نیمه گرم -> ولرم
عمودی 7 سخن چینی -> سعایت
عمودی 7 نزد ایرانیان است و بس -> هنر
عمودی 8 از ضمایر جمع فارسی -> ما
عمودی 8 گیاه کتیرا -> گون
عمودی 8 ماه پرتابی -> تیر
عمودی 8 اتمسفر -> جو
عمودی 9 دختر تازی -> بنت
عمودی 9 شرمساری -> خجالت
عمودی 9 خویشاوند و فامیل -> اشنا
عمودی 10 از تقسیمات کشوری -> شهرستان
عمودی 10 شماره چهار رقمی عابر بانک -> رمز
عمودی 10 از اعمال چهارگانه ریاضی -> جمع
عمودی 11 علم -> دانش
عمودی 11 گستردگی -> وسع
عمودی 11 دندان‌پزشک -> مسنن
عمودی 12 عمل تفریق -> کسر
عمودی 12 ماده‌ای که در بسته‌بندی کاربرد دارد -> یونولیت
عمودی 12 سفید ترکی -> اق
عمودی 13 تازه‌کار -> مبتدی
عمودی 13 حرف همراهی -> با
عمودی 13 جمع ماده -> مواد
عمودی 14 قدم یک‌پا -> لی
عمودی 14 سوبسید -> یارانه
عمودی 14 از صفات باری‌تعالی -> تعالی
عمودی 15 نفیس و گران‌بها -> ارزنده
عمودی 15 نظیر و مانند -> همتا
عمودی 15 کنار جایی -> جنب

۰ نظر
حل جدول

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر