جواب بازی جدولانه 235  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 235 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

ابدی:لایزال
اثر استاندال:سرخ و سیاه
اثر اسماعیل فصیح:خاک آشنا

اثر اسماعیل فصیح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر شهرنوش پارسی پور:بر بال باد نشستن
از فیلم های جیمز باند:اسکاریفال
از ماه های میلادی:مارس
از مراکز استان ها:ساری
اسب ماده:مادیان
اعلان:آگهی
باد گرفتگی:ورم  
باریک:نازک
برهان:دلیل
بستر و گهواره:مهاد
پایتخت اوکراین:کیف
پایتخت بوسنی و هرزگوین:سارایوو
پست ترین مراتب:اسفل السافلین
تخته سفید:وایت برد
ترس:باک
جمع مولی:موالی
چسبنده:لزج
حد وسط:بینابین
خو گرفتن:انس
درون حاشینه:متن
دو یار همقد:اا
روزگار:دهر
زمان پس از حال:آینده
سست  و تنبل:لس
سنجیدن:سبک سنگین کردن

سنجیدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شرح چیزی را گفتن:وصف
شکنبه گوسفند:سیرابی
شیوا:رسا
صفتی برای چای:دبش
ضروری:لازم
ضمیر وزنی:من
طرف:ور
عدد منفی:نه
علت:سبب
عهده دار انجام کاری:مکلف
غربال:الک
فراهم کردن:تدارک
فرش مالیدنی:نمد
فوت:مرگ
قانع شدن:بسنده کردن
قراضه و از کار افتاده:لکنته
ماه شاعرانه:مه
محبوب و معشوق:نگارین
محموله:بار
مرض قند:دیابت
مزه نمکی:شور
معضل و دشواری:دنگ و فنگ
ملخ:جراد
منسوب به لر:لری
میدان بوکس:رینگ
ناپیدا:گم
نت چهارم:فا
نشانه مفعولی:را
نقره:سیم
نقش هنرپیشه:رل
نگاه شاعرانه:نگه
نوعی امرود:مل
نوعی سردرد:سرسام

نوعی سردرد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی وسیله جابه جایی بارهای سنگین:لیفتراک
هرگز نه عرب:لن
هزار میلیون:میلیارد
همراه فراوان:فت
همراه کره:مربا
هموار نیست:ناصاف
هوشمندی:ذکا
وسیله ای در ژیمناستیک:پارالل
وقوف بر امری:اشراف
کنایه از برجسته و برگزیده:گل سرسبد
یار برهمن:رای