جواب بازی جدولانه 840 - jadvalbaz.blog.ir  مشاهده لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 840 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه 840

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آستانه خانه -> سردر
آشکار کردن -> اکتشاف
آفریدن چیزی نو -> اختراع
اثر الکساندر دوما -> سه تفنگدار

اثر الکساندر دوما در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر پرویز قاضی سعید -> افسون یک نگاه
اثر هرمان هسه -> سفر به شرق
از گروه‌های خونی -> او
افروختن -> اشتعال
امر -> دستور
باتجربه -> کاردیده
باقی چیزی -> سایر
بخشیده شده -> معاف قول
بددل -> غر
برادری -> اخوت
بس -> کافی
پایتخت بورکینافاسو -> اواگادوگو
پایتخت روآندا -> کیگالی
پشه -> بق
پهلوان زورخانه -> باستانی کار
پیروی کردن در نماز -> اقتدا
تاج خروس -> کرت
جای گزیدن -> اقامت
حرف استثنا -> الا
حرف همراهی عرب -> مع
حرف، کلام -> قول
حلق -> گلو
خانه -> منزل
در زد و خورد نظیر ندارد -> یکه بزن
درس خوانده -> ملا
درمانگر -> شافی
دریوزه‌گری -> گد
رود شمال خوزستان -> دز
روشنایی -> ضو
روغن و چربی -> په
ریم -> چرک
زنبور سیاه -> بوز چرک
سرای مهر و محبت -> دل
سوره خورشید -> شمس
سوی -> جانب
شاهنشاه -> امپراتور
شایسته برای شاه -> شاهوار
شهر خراسان رضوی -> سبزوار
شهری در انگلستان -> هال
شکاف و تراک -> کاف
عنصر الماس -> کربن
غم و اندوه -> هم
فراخور -> متناسب
فرود آینده -> نازل
فشنگ -> گلوله
قضاوت کردن -> داوری

قضاوت کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گمراه کردن -> اغوا
گیاهی از تیره آلاله‌ها -> تاج الملوک
مردی که ریش ندارد -> کوسه
مرغ می‌رود -> جا
میله پر کردن تفنگ سرپر -> سنبه
نظاره کردن -> تماشا
نیلوفر -> ابرود
همان اگر است -> ار
همچون مرد -> مردانه
واحد پول موریتانی -> وگیه
کاغذ روزنامه -> وب
کنسول بازی قدیمی -> سگا
یاخته -> سلول