آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،جدولانه،جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول حرف الف،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،لغات جدولی،لغات مشکل در حل جدول،واژگان حل جدول

حروف راهنمای حل جدول

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)

۹ نظر
حل جدول

لیست حروف کلمات دو حرفی در حل جدول

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)

۱ نظر
حل جدول

جواب بازی جدولانه مرحله 947

جواب بازی جدولانه 947 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 944 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 947

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

پشت گرم شدن -> اتکاکردن
اختراع برادران لومیر -> سینما
اکنون -> حالا
خاموش -> ساکت
اقبال و طالع -> بخت
یال اسب -> پش
از درختان -> افرا
اثر رجب علی اعتمادی -> ابیعشق
آزرم -> شرم
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی -> شوخی شعرا اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تهنیت -> خوشباش
فرومایگی -> خساست
دارای اعتدال -> متعادل
مانند فلز -> متالیک
تخته نازک -> فیبر
پاییز -> خریف
حق نشناس -> بیمعرفت
نادان -> کانا
در آن زمان -> انگاه
زوبین -> مک
خوراکی‌مخصوص کودک‌شیرخوار -> حریره
خبرهای شیوع یافته -> شایعات
آرایش صورت -> میکاپ
ژرف اندیشیدن -> تعمق
گرم و سوزان -> حار
آفریدن -> ایجاد
پسوند محافظت -> بان
شهر بوشهر -> کنگان
روش بحث و مناظره -> دیالکتیک
خداوند -> کردگار
رشته باریک زر و سیم -> ملیله
چهار من تبریز -> ری
ضبط صوت کوچک -> واکمن
لاف زدن -> لاییدن
بی‌کاره و هرزه -> ولگرد
عفت‌ها و عصمت‌ها -> نوامیس
منسوب به هجرت نبوی -> هجری
پایتخت زیمباوه -> هراره
سرمشق -> الگو
اثر خواجه عبدالله‌انصاری -> مناجاتنامه
نامی برای رفیق -> همپیاله
تصدیق خودمانی -> اهان
خشم و قهر -> وژ
واحد پول بلغارستان -> لو
کلاه‌بردار -> شیاد
از شهرهای استان گیلان -> لنگرود
جار و جنجال -> غوغا
محل استراحت چهارپایان -> زاغه
بز کوهی -> شکا
پایتخت فلسفه -> اتن
توده غله پاک شده -> راژ
شهر کهگلویه و بویراحمد -> دهدشت
فقره -> ایتم
سی روز -> ماه
گردش کودکانه -> ددر
عضو دیدن -> چشم
شعیر -> جو
پرنده‌ای از راسته کلاغ‌ها -> زاغچه
تساوی و برابری -> همتایی
در پی آوازه است -> نامجو
انگشت شهادت -> اندکس
جوان -> برنا
دولا شدن -> تاشدن
از مذاهب بودایی -> ذن از مذاهب بودایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مانند -> مشابه
گناه -> زیف
آقای اسپانیایی -> دن
سوغات گجرات -> تمر
یونجه -> قت
نشان دهنده ابتدای مکان -> از
گود -> عمیق
لشکر -> جند
دشواری‌های سخت و زیاد -> هفتخوان

۰ نظر
حل جدول

جواب بازی جدولانه مرحله 946

جواب بازی جدولانه 946 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 946 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 946

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

گمان بردن -> پنداشتن
از قصرهای عثمانی در استانبول -> دلمهباغچه
محل و مکان -> جا
نویسنده فرانسوی اثر «امیل» -> ژانژاکروسو
شتابنده -> عاجل
طعام زندانیان -> رواه
نالوطی -> نامرد
برف و دمه -> بژ
سیال تنفسی -> هوا
آن سوی -> ورا
مردمان فرومایه -> اوباش مردمان فرومایه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناپسند داشتن -> کراهت
سرپرست خانواده -> پدر
مرغزار -> راغ
ضمیر داخل -> تو
فیگور -> ژست
یسار -> چپ
پوشیده و مخفی -> نهفته
عایق‌بندی -> ایزولاسیون
راست گفتن -> صدق
ابزار زمین‌شویی -> تی
حرف گزینش -> یا
کارگر کشتی -> جاشو
سختی -> وخامت
نام قدیم سنندج -> سنهدژ
مظهر پایداری -> کوه
بیماری -> دا
زهر -> شرنگ
بدنامی -> رسوایی
خرد و کوچک -> که
بدبخت -> شقی
خم کاغذ -> تا
کوشنده و ساعی -> تخشا
چلپاسه -> بزمجه
آرواره -> فک
عشق فرنگی -> لاو
برافروخته -> ملتهب
آتشدان حمام -> تون
آبدار -> تر
یار بیژن -> منیژه
از گروه‌های خونی -> او
زیان و آسیب -> خسارت
روپوش زنانه -> مانتو
از برونته‌ها -> ان
ریش -> زخم
رایگان -> زب
از دل پردرد برآید -> اه
نوعی سنبل‌الطیب -> فو
فریب -> گول
نان کلفت -> ونانه
فصل سرما -> زمستان
سردار قوم هون -> اتیلا
بوی رطوبت -> نا
مقصد رود -> دریا
مرد جوان -> نیو
از حالت‌های ماده -> جامد
آوند آب -> ابجا
مخترع ژیروسکوپ -> فوکه
شلغم -> لفت
الم -> درد
پاره و کهنه -> ژند
اسباب خانه -> مان
آشوب -> هرج
ساز شاکی -> نی
بازیگر هالیوودی فیلم تلقین -> تامهاردی
رنج و محنت -> لگ
پایتخت اتریش -> وین پایتخت اتریش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گرد زینتی براق -> اکلیل
توانایی -> نیرو
من و شما -> ما
کنایه از اطاعت کردن -> گردننهادن
نشانه جمع -> ها

۰ نظر
حل جدول

جواب بازی جدولانه مرحله 945

جواب بازی جدولانه 945 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 945 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 945

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

پست و حقیر -> خوار
اثر شهره وکیلی -> شبعروسیمن اثر شهره وکیلی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ساده‌لوح -> پپه
زمان طولانی -> ازگار
آتشگیره -> خف
قلب قرآن کریم -> یاسین
اثر علی محمد افغانی -> حاجاللهباشی
نامه -> صحیفه
برای توطئه می‌دوزند -> پاپوش
توضیح -> شرح
دستگاه نساجی -> هف
برنامه کاربردی تلفن همراه -> اپ
چشمه جوشان -> زهاب
اثر مهدی اخوان ثالث -> ارغنون
آشکار شده -> فاش
دوستی -> مودت
عدد فوتبالی -> اا
تصور ذهنی -> تجسم
از خدایان مصر -> رع
تاج -> جغه
پایتخت جمهوری چک -> پراگ
مطلع -> اگاه
از مواد آرایشی -> روژ
در معرض فروش گذاشتن -> حراج
تعهد به پیمان -> وفا
از ایالات آمریکا -> ایوا
وسیله جار زدن -> بلندگو
بسیار غرغر می‌کند -> غرغرو
جمع کردن افکار -> تمرکز
خواهش نفس -> هوس
ستاره -> نجم
تاب دادن -> تافتن
بافت ذخیره‌ای در دانه گیاهان -> اندوسپرم
ستاره‌ای در دب اکبر -> سها
آبگیر -> ژی
بر سر عروس و داماد ریزند -> شاباش
دشت و صحرا -> هامون
دور دهان -> کب
استوار -> موکد
کدورت -> رنجش
پایتخت سوریه -> دمشق
اکسید کلسیم -> اهک
جای، مکان -> بنک
بازیچه پروازی -> بادبادک
پناهگاه -> مامن
روییدن و پرورش یافتن -> نشو
کالبد و بدن -> تن
پدر -> بو
فرمان خودرو -> رل
مخلوط کن -> همزن
بریدن شاخه‌های زاید -> هرس
نمایش تلویزیونی -> شو
سهیم شدن -> شراکت
از عهده امتحان بیرون آمدن -> قبولشدن
تردستی -> شعبده
مساوی فرانسوی -> پر
جشن و سور -> پارتی
دلاک -> کیسهکش
سؤال -> پرسش
همگان -> عام
مقابل گدا -> شاه
مقابل روز -> شب
روشنایی -> ضو
طلا -> زر طلا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناسازگاری -> تضاد
پرنده‌ای شکاری -> یوهه

۰ نظر
حل جدول

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر