آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،جدولانه،جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول حرف الف،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،لغات جدولی،لغات مشکل در حل جدول،واژگان حل جدول

حروف راهنمای حل جدول

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)

۹ نظر
حل جدول

لیست حروف کلمات دو حرفی در حل جدول

حروف راهنمای حل جدول

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

ا

آ

ع

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

ی

هـ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

آموزش حل جدول،حل کلمات جدولی،راهنمای جدولی،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،راهنمای کلمات حل جدول،واژگان حل جدول،لغات مشکل در حل جدول،لغات جدولی،کلمات دو حرفی جدول

(روی حرف مورد نظر کلیک کنید)

۱ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 616

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 616 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 616 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 616"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 همسر مرغ -> خروس
افقی 1 وی با ساخت فیلم از درون آفریقا برنده هفت اسکار شد -> سیدنیپولاک
افقی 2 مستقیم -> راست
افقی 2 پسوند شباهت -> وارپسوند شباهت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 اصلی در فیزیک -> اینرسی
افقی 3 فهم و شعور -> درکفهم و شعور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 همان دارو است -> دوا
افقی 3 خون از آن گذر می‌کند -> رگ
افقی 3 بخیه درشت -> کن
افقی 4 از غذاهای ایرانی -> اش
افقی 4 از دریاچه‌های کشور کانادا -> گریتسلیو
افقی 4 عزا و ماتم -> سوگ
افقی 5 سازنده ساختمان -> بنا
افقی 5 قمر زمین -> ماه
افقی 5 رمق آخر -> نا
افقی 5 درخت مسواک -> اراک
افقی 6 جایی که در آن درخت انار فراوان باشد -> نارکند
افقی 6 تومور خطرناک -> بدخیم
افقی 6 نمایش تلویزیونی -> شو
افقی 7 وسیع و پهن -> گشاد
افقی 7 نوعی قطع برای کتاب -> پالتویی
افقی 8 ابریشم -> حریر
افقی 8 استخوانی دراز -> ترقوه
افقی 8 کاشف اتر -> لانگ
افقی 9 کارگردان فیلم امتیاز نهایی -> وودیالن
افقی 9 ثروتمند -> دارا
افقی 10 پنج ترکی -> بش
افقی 10 کاخ معروف هندوستان -> اشوکا
افقی 10 از شهرهای ترکیه -> ارزروم
افقی 11 حاشیه کتاب -> هامش
افقی 11 رودی در فرانسه -> رن
افقی 11 مزه حرف حق -> تلخ
افقی 11 درخت مخروطی شکل -> سرو
افقی 12 پرش و جستن -> جهش
افقی 12 از میدان‌های تاریخی تهران -> میدانمشق
افقی 12 سدی در استان خوزستان -> دز
افقی 13 صدمه و آسیب -> اک
افقی 13 آغوش -> بر
افقی 13 وجود دارد -> هست
افقی 13 دشوار -> شاق
افقی 14 ضربه‌ای در بوکس -> ناکاوت
افقی 14 ننر و از خود راضی -> لوس
افقی 14 جنگ افسانه‌ای یونان باستان -> تروا
افقی 15 ایالتی در آلمان -> براندنبورگ
افقی 15 ویران و خراب -> یباب
عمودی 1 نخل -> خرمابن
عمودی 1 دارای ظاهر مظلوم و محق -> حقبهجانب
عمودی 2 نشانه مفعولی -> را
عمودی 2 از ورزشکاران آبی -> شناگر
عمودی 2 کار بزرگ و نمایان -> شاهکار
عمودی 3 مروارید -> وسد
عمودی 3 بایگانی -> ارشیو
عمودی 3 نوعی رنگ مو -> مش
عمودی 3 ویتامین انعقاد خون -> کا
عمودی 4 بزرگ -> سترگ
عمودی 4 حمام خودرو -> کارواش
عمودی 4 پسوند مراقبت -> بان
عمودی 5 تند و تیز -> کرمند
عمودی 5 خود آرایی -> دش
عمودی 5 خوب و خوش -> مرود
عمودی 6 دید چشم -> سو
عمودی 6 ذهن و خاطر -> یاد
عمودی 6 نظریه -> تیوری
عمودی 6 هزار کیلوگرم -> تن
عمودی 7 آلبومی از خشایار اعتمادی -> یادته
عمودی 7 آشفته -> پراکنده
عمودی 8 جمع درس -> دروس
عمودی 8 گیاهی یک ساله -> باقلا
عمودی 8 پایتخت نروژ -> اسلو
عمودی 9 بازیگر فیلم آفتاب سرخ -> الندلون
عمودی 9 داروی حل شده در الکل -> تنتور
عمودی 10 حرف انتخاب -> یا
عمودی 10 سلول -> یاخته
عمودی 10 درد و رنج -> الم
عمودی 10 نگهبان گله -> سگ
عمودی 11 نوعی سرو کوهی در جنگل‌های شمال ایران -> پیرو
عمودی 11 از ضمایر انگلیسی -> یو
عمودی 11 روشنی دادن -> درخشش
عمودی 12 گریه بچه -> ونگ
عمودی 12 نوعی آنزیم -> امیلاز
عمودی 12 مخلوط، درهم -> قاتی
عمودی 13 قومی ایرانی -> لر
عمودی 13 عضو بالانشین -> سر
عمودی 13 کمک‌رسان -> یاررس
عمودی 13 نزدیک شدن -> قرب
عمودی 14 از ورزش‌های راکتی -> اسکواش
عمودی 14 جنگ و رزم -> ناورد
عمودی 14 کلام تعجب زنانه -> وا
عمودی 15 فیلمی از پیتر جکسون -> کینگکونگ
عمودی 15 مکانی دیدنی در بندرعباس -> موزهاب

۰ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 615

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 615 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 615 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 615"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 اثری از متفکر بزرگ فرانسوی «روژه گارودی» -> هشداربهزندگان
افقی 2 دوزخ -> جهنم
افقی 2 دوا -> دارو
افقی 2 ماه پاییزی -> مهرماه پاییزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 ناخن ستور -> سمناخن ستور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 خط سیر سیارات -> مدار
افقی 3 نوعی برنج مرغوب -> صدری
افقی 3 راز بی‌پایان -> را
افقی 4 شهر فردوسی -> توس
افقی 4 سازمان نظامی دولت عثمانی -> ینیچری
افقی 4 مردم -> اناس
افقی 5 سنگ ترازو -> ورام
افقی 5 نام «گاگارین» اولین فضانورد -> یوری
افقی 5 فیلسوف هلندی مولف مدح دیوانگی -> اراسم
افقی 6 غذای نخود آب پز -> لبلبو
افقی 6 شگرد کشتی -> فن
افقی 6 کی بود مانند دیدن -> شنیدن
افقی 7 از مواد مخدر -> کراک
افقی 7 مهمانی نوبتی -> دوره
افقی 7 دانه خوراکی گرددانه -> ماش
افقی 8 عامل وراثت -> ژن
افقی 8 بیماری مسری ویروسی -> انفلوانزا
افقی 8 حشره خونخوار -> کک
افقی 9 اسب چاپارخانه -> یام
افقی 9 نوعی سرماخوردگی -> گریپ
افقی 9 محافظین ویژه -> گارد
افقی 10 مبارک -> میمون
افقی 10 برهنه -> رت
افقی 10 دلتنگی -> ملالت
افقی 11 وسیله نقاشی -> ابرنگ
افقی 11 از ابزار باغبانی -> شنکش
افقی 11 امر به شنیدن -> نیوش
افقی 12 وسیله روشنایی -> چراغ
افقی 12 مقابل معنویات -> مادیات
افقی 12 عقیده -> رای
افقی 13 ضربه سر -> هد
افقی 13 باطن انسان -> ضمیر
افقی 13 ماه نو -> هلال
افقی 13 رود بزرگ -> شط
افقی 14 از مصالح ساختمانی -> اهک
افقی 14 مهاجم انگلیسی آرسنال -> ولبک
افقی 14 سخن -> کلام
افقی 15 ملی‌پوش بسکتبال -> اوشینساهاکیان
عمودی 1 بافت شناسی -> هیستولوژی
عمودی 1 ورقه کاغذی با قطع استاندارد -> اچهار
عمودی 2 کج و مایل -> مورب
عمودی 2 مذکر -> نامبرده
عمودی 3 چسبناک -> دج
عمودی 3 مرید -> سالک
عمودی 3 فانی -> میرا
عمودی 3 برادر آبادانی -> کا
عمودی 4 واحد مقاومت الکتریکی -> اهم
عمودی 4 پاک از تهمت -> مبرا
عمودی 4 تیره -> منغض
عمودی 5 زیرکی -> رندی
عمودی 5 نقاش هلندی «گلهای آفتابگردان» -> وانگوگ
عمودی 5 دزد خانگی -> موش
عمودی 6 فیلم مهرجویی -> بمانی
عمودی 6 از فراعنه مصر -> کفرن
عمودی 6 پیشوندی معادل یک هزارم -> میلی
عمودی 7 مهربان -> ریوف
عمودی 7 شلوار جین -> لی
عمودی 7 سیاه زخم -> شاربن
عمودی 8 آخرین حرف لاتین -> زد
عمودی 8 اثری از علی اکبر دهخدا -> چرندوپرند
عمودی 8 مزه اول خرمالو -> کس
عمودی 9 از نام‌های اهواز در قدیم -> ناصری
عمودی 9 حرف تعجب -> وا
عمودی 9 آدم خسته به دیوار می‌دهد -> تکیه
عمودی 10 ته نشین مایعات -> دردی
عمودی 10 گیاهی با میوه تلخ -> شرنگ
عمودی 10 از باشگاه‌های فوتبال آلمان -> شالکه
عمودی 11 مزار -> گور
عمودی 11 شکست خوردن -> انهزام
عمودی 11 واحد پول ساموآ -> تالا
عمودی 12 مدد -> یاری
عمودی 12 ظرف آزمایشگاهی -> ارلن
عمودی 12 غلط‌گیر اداری -> لاک
عمودی 13 خسیس پس نمی‌دهد -> نم
عمودی 13 پشیمان -> نادم
عمودی 13 آماده بهره‌برداری -> دایر
عمودی 13 نت سوم -> می
عمودی 14 وحشت‌انگیز -> هراسناک
عمودی 14 نان کاغذی -> لواش
عمودی 15 آیین‌های سنتی -> مراسم
عمودی 15 نماز ... است -> شکستشیطان

۰ نظر
حل جدول

حل جدولانه کلاسیک 614

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 614 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 614 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 614"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 آلیاژ ضد زنگ آهن و روی -> گالوانیزه
افقی 1 رب‌النوع قدرت در افسانه‌های قدیم یونان -> هیولا
افقی 2 کارگردان آمریکایی جنگ ستارگان -> لوکاس
افقی 2 حاشیه سفید دور کتاب -> هامش
افقی 2 صدمه و گزند -> اسیبصدمه و گزند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 یازده -> اایازده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 پول خرد اسپانیا -> رال
افقی 3 بقچه لباس -> رزمه
افقی 3 نیستی -> عدم
افقی 4 دگمه تکرار در تلفن -> ردیال
افقی 4 ساز چنگ -> هارپ
افقی 4 تکرار حرفی -> رر
افقی 5 دستگاهی برای سر خوردن روی برف و یخ -> لوژ
افقی 5 مردن بر اثر حادثه -> هلاک
افقی 5 آسان -> یسیر
افقی 6 از واحدهای نظامی -> تیپ
افقی 6 عمومی انگلیسی‌زبان -> جنرال
افقی 6 از اسامی دختران -> شیما
افقی 7 نوازنده و رامشگر -> موزیسین
افقی 7 تیراندازی پیاپی -> رگبار
افقی 8 رفوزه -> رد
افقی 8 گرو گذاشتن -> رهن
افقی 8 خرس ترکی -> ایی
افقی 8 شلوار جین -> لی
افقی 9 وارسی و رسیدگی -> بررسی
افقی 9 از ایلات ایران و نام مقامی در یکی از دستگاه‌های موسیقی ایران -> بختیاری
افقی 10 قانون مغولی -> یاسا
افقی 10 دلیری و جرأت -> شهامت
افقی 10 از گربه‌سانان تیزپا -> یوز
افقی 11 اشاره به مکان دور -> انجا
افقی 11 شیون -> ناله
افقی 11 بالای زانو -> ران
افقی 12 خدای دروغین -> بت
افقی 12 حج ماه ذی‌حجه -> تمتع
افقی 12 فنی در کشتی -> سالتو
افقی 13 درآمد -> دخل
افقی 13 از انجیل‌های چهارگانه -> لوقا
افقی 13 واحد شمارش گردو -> فال
افقی 13 مادر تازی -> ام
افقی 14 کمربند -> نطاق
افقی 14 عقیم و سترون -> نازا
افقی 14 نوعی تلفن -> کارتی
افقی 15 مار ترکی -> ییلان
افقی 15 لازم و شایسته است -> بایدوشاید
عمودی 1 گلی زیبا -> گلایل
عمودی 1 درس ورزش دانشگاه‌ها -> تربیتبدنی
عمودی 2 ندا و صدا -> اوا
عمودی 2 پوستین وارونه -> وت
عمودی 2 زنگ -> درا
عمودی 2 تجاوز از حد خود -> تخطی
عمودی 3 پول آلبانی -> لک
عمودی 3 نظام حکومتی -> رژیم
عمودی 3 صدای کافی -> رسا
عمودی 3 بی‌زبان -> لال
عمودی 4 حاذق و ماهر -> وارد
عمودی 4 حق دلالی -> پورسانت
عمودی 4 تکرارش با لی‌لی می‌آید -> قا
عمودی 5 بی ادبی و هتک حرمت کردن -> اسایه
عمودی 5 آفرین -> زهی
عمودی 5 از جنگ‌های امام علی -> جمل
عمودی 6 شهر سفال و سرامیک همدان -> لالجین
عمودی 6 دسته پیستون -> شاتون
عمودی 7 یک خودمانی -> یه
عمودی 7 شهری در فرانسه -> لانس
عمودی 7 میوه مربایی -> به
عمودی 7 پادشاه پرنده‌ها -> عقاب
عمودی 8 ناتوان و ضعیف -> زار
عمودی 8 بنیانگذار سلسله زندیه -> کریمخان
عمودی 8 برابر و مقابل -> ازا
عمودی 9 صد و چهارمین سوره قرآن -> همزه
عمودی 9 یک لحظه -> ان
عمودی 9 ارتباط تلفنی -> تماس
عمودی 9 حرف خطاب -> ای
عمودی 10 تصویر بزرگان دینی و مذهبی -> شمایل
عمودی 10 اتحاد حزبی و به هم پیوستن -> ایتلاف
عمودی 11 از بین بردن شاخه‌های اضافی درخت -> هرس
عمودی 11 دورویی -> ریا
عمودی 11 از نوادگان چنگیز -> هلاکو
عمودی 12 حرف انتخاب -> یا
عمودی 12 از قدیم گفته‌اند مقدم بر درمان است -> پیشگیری
عمودی 12 سعی و کوشش -> تلاش
عمودی 13 توانایی مالی -> وسع
عمودی 13 شک و تردید -> ریب
عمودی 13 پول واحد اروپایی -> یورو
عمودی 13 علامت مفعول -> را
عمودی 14 رهبر حزب -> لیدر
عمودی 14 از بخشش کم نمی‌شود -> مال
عمودی 14 به دنیا آوردن -> زا
عمودی 14 آینده -> اتی
عمودی 15 از بیماری‌های چشم -> ابمروارید
عمودی 15 مأیوس -> نومید

۰ نظر
حل جدول

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر