جواب بازی جدولانه 830 - jadvalbaz.blog.ir  مشاهده لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 830 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 832

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آداب و رسوم -> سنن
آروغ -> رغ
اثر آنتوان دو سنت اگزوپری -> خلبان جنگ
اثر الکساندر دوما -> تبعید شدگان
اثر چارلز دیکنز -> دوریت کوچک

اثر چارلز دیکنز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر میهن بهرامی -> هفت شاخه سرخ
از جزایر ژاپن -> یزو
از حروف الفبا -> صاد بخل
او را زیر نظر دارند -> تحت نظر
بادام کوهی -> ارژن
بر هم زدن ورق‌های بازی -> برزدن
برانگیزنده -> محرک
بلی روسی -> دا
بیماری ریزش موی بدن -> گر
پرستار کودک -> دده
پرهیزکاری -> تقوی
پس از استفاده آن را دور می‌اندازند -> یکبارمصرف
پستاندار جونده -> خرگوش
پیروی کردن در نماز -> اقتدا
تنگ چشمی -> بخل
جایگاه -> مقام
چای فرنگی -> تی
چگونگی -> صفت سنن
چیز -> شی
حرف ندا -> یا
دریایی که در خشکی‌پیش‌رفته -> خلیج
دست مالیدن -> مس
دوره ده ساله -> دهه
رنج و محنت -> لگ
روز جشن -> عید
زندان -> سجن
سارق و دزد -> لص
ساعتی که در قدیم استفاده می‌شد -> شنی
سایه‌اش پاینده باد -> دام ظله
سردکن -> چیلر
سیلی و کشیده -> تس
شراره آتش -> اییژه
شلیدن -> لنگیدن
شهر اردبیل -> بیله سوار
شهر کردستان -> قروه
عضوی در صورت -> لب
عیب و ننگ -> عار
گدای دوره گرد -> کاسه گردان
گرفتن -> ستاندن
گیاه -> رستنی
لون -> رنگ
مأیوس -> دلسرد
مبارز -> پیکارگر
مرد بزرگوار -> شیخ
مطلع -> اگاه
مکن بهر کسی -> چاه
نادان -> غت
نوعی بیماری پوستی -> اکنه
نوعی پرتقال -> خونی

نوعی پرتقال در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی حلوا -> لو
همگی -> بالاتفاق
همنشین برهمن -> رای
کلام و نطق -> سخن
کلمه تعلیل -> برای
یار داماد -> عروس