جواب بازی جدولانه 830 - jadvalbaz.blog.ir  مشاهده لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 830 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 833

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آسمان عرب -> سما
آفرین -> احسنت
آقای اسپانیایی -> دن
آهو -> ظب
ابر حامل باران -> بل
ابزار قصاب -> ساطور
اثر شهریار مندنی پور -> دل دل دادگی

اثر شهریار مندنی پور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر عبدالحسین زرین کوب -> در قلمرو وجدان
اثر ماتیسن -> پر
اثر محمد بهارلو -> سال های عقرب
اثر محمد مسعود -> تفریحات شب
اثر مولیر -> پزشک پرنده
از استان‌ها -> یزد
از چاشنی‌ها -> رب
از درختان -> کاج
از شهرهای استان مرکزی -> غرق اباد
از شهرهای استان کرمانشاه -> سرپل ذهاب
استفراغ -> قی
اصل و عصاره هر چیز -> جوهر مرشد
اندازه طول و عرض چیزی -> قطع
بدین جهت -> لذا
برادر پدر -> عم
بسیاری و فراوانی -> افزونی
به هم خوردن دل -> تهوع
به هم مالیده شده -> مماس
بهانه جویی -> نق
بهرام -> مریخ
پاداش و جزا -> سزا
پاره‌ای از چیزی -> بعض
پایتخت الجزایر -> الجزیره
پایتخت سودان جنوبی -> جوبا
پیشوا -> اسوه
تاب و توان -> تیو
تنگدستی -> فقر
جغد -> بوف
جمله قرآنی -> ایه
چهار من تبریز -> ری
چوب خوشبو -> ند
حسن معاشرت -> ادب
حلال مشکلات -> پول
خارق‌العاده -> معجز
خبر رساندنی -> پیام
خداشناس -> عارف
دارای اهمیت -> مهم
دانشمندان -> افاضل
درون دهان -> نج
دستگاه ضبط و پخش صدا -> ضبط صوت
دشنام دادن -> شتم
رئیس جیمز باند -> ام

رئیس جیمز باند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
راست گفتن -> صدق
راندن، دفع کردن -> ذب
راهنما -> مرشد
ردیف و رده -> رج
روز اول هفته -> شنبه
روزه شکستن -> افطار
رونوشت گرفتن از سند -> فتوکپی
زمان بی آغاز -> ازل
سرشت -> نهاد
سکسکه -> هک هک
شهر مذهبی عراق -> نجف
شهری در آلمان -> کلن
شهری در آمریکا -> بوستون
شهری در ایتالیا -> ناپل
شکستن عهد و پیمان -> نقض
صاحب -> ذی
صورت و شکل -> نقش
طفل -> کودک
طلب آمرزش کردن -> ترحیم
عامدا -> دانسته
غمگین -> ناراحت
فدراسیون جهانی کشتی -> فیلا
فراخ و وسیع -> پهن
فلز رخساره -> روی
قلعه و حصار -> بارو
گاو کوهی -> گوزن
گروهی از افراد -> عده
گشوده شدن -> بازشدن
لشکر -> جند
ماده ظاهرا جامد -> ژل
مبارزه کردن -> جنگیدن
مخفف از این -> زین
مطبخ -> اشخانه
مورچه ریز -> ذر
موی پیشانی -> توک
میانجی -> واسطه
میرغضب -> جلاد
نمایش با ساز و آواز -> اپرا
نور خورشید -> شعاع
نوعی حلوا -> لو
هواکش -> هود
کتاب مقدس مسیحیان -> انجیل
کتاب مقدس هندوان -> ودا