جواب بازی جدولانه 835 - jadvalbaz.blog.ir  مشاهده لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 835 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 835

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آبخوست -> جزیره
آبدست -> وضو
آزردگی خاطر -> تکدر
آغاز -> شروع
آلایش -> امیختگی
اثر امیر عشیری -> گذرگاه کوراک

اثر امیر عشیری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر برتراند راسل -> تحلیل موضوع
اثر سنایی -> عشق نامه
اثر مهرداد اوستا -> پالیزبان
اثر مولیر -> پزشک پرنده
از حروف الفبای فارسی -> ضاد
از شهرهای استان اردبیل -> نیر
الفت -> انس
امر از آمدن -> بیا
باد سرد -> زم
بازداشتن -> منع
بازیچه -> دستخوش
باقی جان -> نا
بالابر ماشین -> جک
بالشتک آغشته به جوهر -> استامپ
بخش کننده -> قاسم
بدبختی -> بی دولتی
برپا شدن -> ایستادن
به حق حکم کردن -> احقاق
به هوش باش -> هان
پاره‌ای زمین -> خطه
پرهیزکاری -> اتقا
پنبه پاک نکرده -> وش
پنهان -> مخفی
تردید -> شک
تسخیر کردن و پیروز شدن -> فتح
تصویر -> عکس
چرک و ریم -> شوخ
چهارگوش -> مربع
حرف ندا -> ای
حشره انگلی -> شپش
حیله‌گر -> رند
خانه علم -> دانشسرا
خوب شدن از بیماری -> بهبود
درختچه نواحی گرم -> خلنگ
درون -> ضمن
دفعه، بار -> گاه
رمانی از شهره وکیلی -> بیژن
رود مرزی -> ارس
ریسک -> خطر
ریم -> چرک
ستاره -> نجم
ستوده شده -> ممدوح
سخنی از روی طعنه -> متلک
سنگ زر -> محک
شاه کوتاه -> شه
شمای فرنگی -> یو
شهر سیستان و بلوچستان -> خاش
شهر فارس -> ممسنی
شهری در آلمان -> بوخوم
شهری در انگلستان -> لیدز
شیره درخت بلوط -> مازو
ظرف غذاخوری -> بشقاب
فلزی است قابل تورق -> قلع
قرص -> حب
قوم بنی‌اسرائیل -> یهود
گذشتن و رفتن بر چیزی -> مر
گودال عمیق -> چاه
لرزانک -> ژله
مادر عرب -> ام
مخلوط‌کن -> میکسر
مرگامرگی چهارپایان -> یوت
مسکوت نقره انگلیسی -> استرلینگ
مطمئنا -> قطعا
مناجات -> دعا
میوه خوب -> به
نفوذ کامپیوتری -> هک
نواق موسیقی -> چر

نواق موسیقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوشابه سیاه خودمانی -> کوکا
نوعی اسباب بازی -> لگو
نیکی کردن -> احسان
همگان -> عام
هموار -> مسطح
واحد طول دستی -> وجب
وال -> بالن
کوچکتر از دریا -> دریاچه
کودن -> خنگ