جواب بازی جدولانه 140  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 140 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آش:با
اتمسفر:جو
اثر جال میرصادقی:روشنان
اثر علی محمد افغانی:سین دخت
از بیماری های عفونی:تیفوس
از خواهران برونته:آن
از داروهای مسکن:استامینوفن
بازیچه دخترانه:عروسک
بازیگر سینما:هنرپیشه
بخش مراقبت های ویژه:ای سی یو  
بخشی از اوستا:یسنا
بدتر:اسو
بدرود:وداع
بررسی دقیق:وارسی
بنده:عبد
پچ پچ کردن:نجوا
پوشش پرندگان:پر
بیشتر:اسبق
تازه:نو
ترش رویی و بدخلقی:تندی
تمام و جمیع:همه
ته دوزی کتاب:ته بندی
ثبات:استواری
جغد:بای قوش
چاپلوسی:خود
حرف ندا:ای
خبر دادن و خبر گرفتن:مخابره
دسته تفنگ:قنداق
دل داده فرهاد:شیرین
رایج بین عموم مردم:عامیانه
روزنامه:جریده
زودرنج:حساس
سزاواری:لیاقت
سقز جویدنی:آدامس
شهر سیستان و بلوچستان:ایرانشهر
شکمبه گوسفند:سیرابی
صف:رج
ضایع و خراب:فاسد
ضمیر اول شخص:ما
عصاره گل و گیاه:اسانس
فصل سرد:دی
قابله:ماما
قطعه موسیقی برای دو ساز:سونات
گرو:رهن
موی بلند:گیس
میدان بوکس:رینگ
نت چهارم:فا
نشانه مفعولی:را
نیاکان:آل
همان اگر است:ار
هیچ انگاری:نهیلیسم
ویتامین جدولی:کا
کاسه سر:اهیانه
کدو:آج
کشور چکمه ای:ایتالیا
کلمه تعجب و تحسین:وه
کوشش:جهد
یادداشت انگلیسی:نوت