جواب بازی جدولانه 141  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 141 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آش کشک:کشک با
آواز دسته جمعی:کر
اتصال و پیوستگی:وصلت
از امراض چشم:تراخم
از مواد غذایی سیب زمینی:نشاسته
از نام زنانه:نسرین
از نت ها:فا
از وسایل مدرسه:کیف
اصطلاحی در خیاطی:سرشانه
اصل تجارت:سرمایه  
بالاپوش مردانه:کت
بت خانه:بت کده
بخیه لباس:کوک
برنج شوشتری:کات
برنج فروشی»رزاز
بی پروا:گستاخ
بیماری:دا
پاداش انجام کار:مزد
پاداش نیکی و بدی:جزا
پارچه یمانی:برد
پساخ محکم و دندان شکن:تو دهنی
پاینده و باقی:قائم
پیمان:عهد
پیمان شکن:خائن
تخت خواب نوزاد:گهواره
تلخی:مرارت
تیردان:ترکش
ثروت:مال
جوی:نهر
چای تلخ و لب گز:دبش
چه وقت:کی
چین پیشانی:اخم
خالص:ناب
خوردنی پس از غذا:دسر
درخت قالی:دار
دنباله رو عروس:ینگه
رسوب قنات:لای
روشنایی: فروغ:سنا
زاپاس:یدک
زشت وبد:انر
زن سرخ روی:حمیرا
زیور و زینت:زیب
سارق:دزد
سود و فایده:نفع
شکاف لباس:چاک
شکست خوردن:باختن
شیرینی شاخه ای:نبات
ضروری:مبرم
ظرفی از الیاف گیاهی:سبد
عضو بالانشین:سر
عظمت:فر
قسمتی از زمانکآنو
گزمه:سبگرد
گل سرخ:رز
لباس مندرس:نیم دار
لفافه زخم:باند
مادر در لفظ عامیانه:ننه
مرطوب:تر
مفلوج:لس
مقابل زن:مرد
منشا:منبع
میوه گرمسیری:موز
ناتوانی:عجز
نارس:خام
نفی عرب:لن
نقاب:ماسک
هر چیزی که به جای دیگری واقع شود:بدل
هریک از قطعات پنج گانه زمین:قاره
وسایل :ابزار
وضع حمل باردار:زایمان
کابین و صداق عروس خانم:مهریه
کش لقمه:پیتزا
کنایه از اطاعت کردن:گردن نهادن
یگانه:یکتا
یک دست و یکسان:یک جور
یک رنگی و یک دلی:صمیمیت