جواب بازی جدولانه 143  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 143 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آب دهان:خدو
آسیب:اک
آلت فلزی سرکج:کجک
اثر صادق چوبک:یک شب بی خوابی
از عجایب هفت گانه:ابوالهول
از مرکبات:نارنج
اسب ترکی:آت
اسب خوب و اصیل:یکران
الفبای موسیقی:نت
بازرگانی:تجارت  
بخت:اقبال
بخل :تنگ چشمی
بدنام:رسوا
بها بازار:بورس
پاکیزگی و ادب:نزاکت
پر:لبالب
پرش کردن:جهیدن
پرنده زیبا:قو
پوست دباغی شده نرم:جیر
پوستین:وت
پیشوا:زمامدار
ترسیدن حیوان:رم
جوب خون:رگ
حیوان انکر الاصوات:خر
خراب:ویران
درخت انگور:تاک
دوزیست چنگال دار:خرچنگ
رطوبت:نم
سازمان علمی،فرهنگی و تربیتی ملل متحد:یونسکو
ستارگان:کواکب
سرسپردگی:ارادت
سرگذشت پیشینیان:تاریخ
سرگرمی سودمند:جدول
سنگ سخت:خارا
سوغات اصفهان:گز
شتر بی کوهان:لاما
شخص نامعلوم:فلان
شلوار جین:لی
شکم:لت
صف و رده:رج
ضمیر اول:من
ضیافت:سور
طاقچه:رف
فشار و زور:اکراه
فک اسفل:چانه
فیلمی از مل گیبسون:مرد بدون چهره
قطعه مدارهای الکتریکی:تراشه
قطعه موسیقی:آهنگ
قورباغه:وک
گردش کودکانه:ددر
مادر عرب:ام
مایه آبادانی:آب
مجازات شرعی:حد
میوه:بر
نظیر و مانند:همتا
نگهبان:مراقب
همسایه روسیه:گرجستان
همسر مرد:زن
همگی:کر
واحد بازی تنیس:ست
وحدت:یگانگی
ورود کالا به کشور:واردات
کشور امریکای شمالی:باهاما
یونجه:قت
یک دنده:لج
یکی یکی:تک