جواب بازی جدولانه 145  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 145 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آغاز:مبدا
ابتدا و آغاز:بدو
اثر صادق چوبک:اسب چوبی
ادرار را از کلیه به مثانه می برد:میزنای
از پوشاک زمستان:کاپشن
اسب تند و تیز:سیس
الفبای موسیقی:نت
الماس تراش داده شده:برلیان
برابر:یر
برادر بزرگتر:کاکا  
بزرگ منشی و عظمت:کبریا
بزرگتر:ارشد
به زور عامیانه:زور زورکی
بی حرکت:راکد
بی غیرت و بی عار:لش و لوش
بیتوته کردن:اباتت
پایتخت سوئیس:برن
پایین:ته
پمپ نشده:پم
پهلوان:گو
پیامک:اس
تسلی و مهربانی:دلجویی
تقلب کردن:جعل
توبه اش مرگ است:گرگ
جریان هوا:کوران
جمهوری خود مختار روسیه:چچن
حرف شانزدهم:شین
حرف نداری:بی
حرکت آهسته تصویر:اسلوموشن
داخل:تو
درنده:ژیان
روییدن و پرورش یافتن:نشو
ریسمان:رسن
زشت و ناپسند:مکروه
شجاع:شیردل
شیرین انگور:دوشاب
شیرین بودن:حلاوت
شیفته:شیدا
طلایی:زرین
ظرف آب:پارچ
عضوی در صورت:لب
عمل هدایت خودرو:رانندگی
عود:ند
غزال:آهو
فیلم برنده اسکار تام هویر:سخنرانی پادشاه
فیلمی با بازی آناهیتا همتی:نردبان چوبی
فیلمی با بازی بهرام رادان:سنتوری
قطار:ترن
قلب قرآن کریم:یاسین
ماده خوشبو:عنبر
مخزن گاز:کپسول
مروارید سیای دریای خزر:خاویار
نشانه مفعولی:را
نوعی راکت انداز چندتایی:کاتیوشا
نیا:جد
همبازی تام:جری
کامل و سالم:درست
کشور اروپایی:نروژ
کهنه:مستعمل