جواب بازی جدولانه 146  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 146 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اداره کنترل ورود کالا:گمرک
از استان ها:لرستان
از برنامه های ارتباطی موبایلی:تانگو
از روزهای هفته:یکشنبه
از مواد مخدر:هروئین
از کلمات درد و حسرت:ای
با:آش
بستگی داشتن:ربط
بی پرده:رک
پراکندگی:شت  
پهلوان:یل
تحقیق در امری:رسیدگی
جایز:روا
جوینده است:یابنده
حرف ندا:ای
حلال مشکلات:پول
حیوان خوش خواب:خرس
خشکی:بر
خواب کودکانه:لالا
خوراکی از سبزی ها:سالاد
خواننده رپ فارسی:یاس
خواهش نفس:هوس
دربار و کاخ شاهان:بارگاه
درشت و محکم:کت و کلفت
رنگ مخصوص نقاشی :آبرنگ
رها و ول:یله
رهرو:سالک
زود:آنی
سیال تنفسی:هوا
شر:بدی
شهر خراسان جنوبی:طبس
شهر سینمایی فرانسه:کن
شهر مذهبی:قم
شکوه:فر
ضایه شدن:هدر
عدد خیطی:سه
عشق فرنگی:لاو
عشوه گر:لود
فیمی با بازی آتیلا پسیانی:هیوا
فیلمی با بازی بهروز وثوقی:ممل آمریکایی
فیلمی با بازی علیرضا خمسه:من زمن را دوست دارم
قاضی ورزشی:داور
قطعت کاسه گل:کاسبرگ
گذراندن:امرار
گلی سفید و کوچک:رازقی
گنگ:لال
گوشت درون و بیرون دهان:زم
مترسک:هراسه
محل ورود:در
مرکز استان شمالی:ساری
مساوی:یر
مشهور:نامی
مقابل:ازا
میوه دهنده:بارور
نادر:نایاب
نسل و فرزند:سلاله
نقش هنرپیشه:رل
نیستی:فنا
وسیله شخم زدن قدیم:گاوآهن
کافی:بس
کنایه از ماندن زیاد در جایی:لنگر انداختن
یل شاهنامه:رستم