جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آب دیده:اشک
آجر خام:خشت

آجر خام در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آزرم:حیا
آسودگی:رفاه
آفتاب:هور
آواز بلند:هتف
اثر امین فقیری:تمام باران های دنیا
از درختان:افرا
از مصالح ساختمانی:گچ
از وسایل ارتباطی قدیم:تلگراف
اسب رستم:رخش
اقتباس:برگرفته
برهنه:رت
بزرگ و عظما:سترگ
پایتخت فنلاند:هلسینکی

تار:مات
تالاب:آب گیر
توشه سفر:زاد
جامه آخرت:کفن
جایز:روا
حق ناحق در سازمان ملل:وتو
حیوان مفید:گاو
خالی:تهی
خطی در دایره:وتر
داستان کوتاه:متل

داستان کوتاه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دچار شدن:ابتلا
در بزرگ:درب
در معدن می جویند:رگه
درون حاشیه:متن
دشنام:سب
دوست:رفیق
دیوار بلند و محکم:ترا
رونوشت:کپی
ستاره ای در دب اکبر:سها
سخن موزن:شعر
سنگینی و گرانی:وقر
سو و جهت:ور
شرکت سازنده گوشی آیفون:اپل
شهر بی قانون:هرت
شکستگی اندک:ترک
شیون و زاری:ندبه
ضایع شدن:هدر
طبقه کارگر:پرولتاریا
طبل بزرگ:دهل
طلا:زر
عاشق دل سوخته:سینه چاک

عاشق دل سوخته در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عدد اول:یک
عدد هندسی:پی
فلز رسانا:مس
فیلمی با بازی باران کوثری:زیر پوست شهر
گروه ورزشی"تیم
گفتگوی همراه با شوخی:بگو بخند
لیالی:شب ها
مروارید:در
مشتعل کردن:افروزانیدن
مفصل:بند
ممارست:تمرین
مکر و فریب:کید
میزان گرمی و سردی:دما
میوه بهشتی:سیب
نوعی موسیقی غربی:راک
کارکرد:راندمان
کافی:بس
کلام تصدیق:آری
کنار:لبه
یاری دهنده:ممد