جواب بازی جدولانه 155  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 155 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر محمدعلی جمال زاده:پندنامه سعدی یا گلستان نیکبختی
ارتباط تلفنی:تماس
از برنامه تلویزیون"اخبار
از بیماری های عفونی مسری:وبا
از حبوبات:عدس
از حروف انگلیسی:اچ
از روی عدالت:منصفانه
از ظروف:دیس
استعفا کننده:مستعفی
اشاره به دور:آن  
افراد شریف:نجبا
بازگشت:عودت
بافت:نسج
بدن:تن
برادر بزرگتر:کاکا
بی خطر:امن
پایتخت زامبیا:لوساکا
پایتخت یمن:صنعا
پرورش اندام:بدن سازی
پیشه رو:طلایه دار
تصدیق عرب:نعم
تیر انداختن:رمی
چه وقت:کی
حرارت و گرمی:تف
حرف انتخاب:یا
حرف دهن کجی:ی ی
حرف فاصله:تا
خاک کوزه گری:رس
خرس فلکی:دب
خسارت:زیان
درخت آزاده:سرو
روز نهم ماه محرم:تاسوعا
سازگار شدن با محیط تازه:جا افتادن
سایه:نش
شهر استان فارس:فسا
شهر رازی:ری
شکیبا:صبور
شیر عرب:اسد
ضمیر درون:تو
عامل وراثت:ژن
علم مطالعه موجودات زنده:زیست شناسی
غربال:اردبیز
غیر مرسوم:نامتعارف
فاسق:بدکاره
قلیل:کم
گرامی تر:اکرم
گریه سوزناک:زاری
ماه تفنگی:تیر
مری بی زن:ارمل
مستی آور:مسکر
مضطرب:نگران
مفصل میان ساعد و آرنج:بازو
مقدس بودن:قداست
منفرد:تکی
نماینده فروش شرکت ها:ویزیتور
نیز:همچنین
وابسته:منوط
واحد سطح:آر
کاریز:قنات
کرایه دهنده:مکاری
کشور اروپایی:لتونی
کلام استفهام عرب:هن
کلام توام با طعنه:طنز