جواب بازی جدولانه 156  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 156 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آزرم:شرم
آغاز شب:مسا
ابهت:شکوه
اثر جعفر مدرس صادقی:کله اسب
اثر جمال زاده:یاد و یادبود
اثر علی شریعتی:چه باید کرد
از حشرات گزنده:ساس
از دروس دبیرستان:شیمی
از سبزیجات سالاد:کاهو
از شاخه های علم ریاضی:لگاریتم  
از عالمان تعبیر رویا:ابن سیرین
اشاره به دور:آن ها
افسوس و پشیمانی:اسف
اقبال:شانس
اکسید کربن:آهک
بخشنده:سخی
برج فرانسه:نل
بر خلاف میل:علیرغم
بندگی"یوغ
بویایی:شم
بی پروا:منهتک
بیابان خشک:کویر
پیامک:اس
پیمان ناقلا:ناتو
تصدیق روسی:دا
جانور درنده:دد
چای فرنگی:تی
چلچراغ خانه:لوستر
حبل الورید:شاهرگ
حرف عطف:واو
خط نابینایان:بریل
خودستایی:لاف
رود آرام:دن
روستا:آبادی
ریسک:خطر
سالم:تندرست
سراپرده:تتق
سرپیچی کردن:تمرد
سند:مدرک
شاعر و نویسنده معاصر:باستانی پاریزی
شب روستایی:شو
شباهت:همانندی
شخص و فرد:کس
شک:ریب
شکاف باریک:درز
شیاد:شارلاتان
شیوه گفتن کلمات:تلفظ
صندوق مرده:تابوت
ضمیر مخاطب:تو
عزیز عرب:ام
عضو شنوایی:گوش
فرآیند ساییدن:ساده
فرسوده شدن:پوسیدن
فرومایگی:دنائت
فریاد:غریو
فصل دوم سال:تابستان
گریبان:یقه
گندم از آسیاب برگشته:آرد
لطیف:نرم
مالامال:لبالب
مرکب قطبی:سورتمه
مفهوم دقیق و لطیف:نکته
مقام:جاه
ملخ دریایی:میگو
مهارت اجرایی:مدیریت
میوه شبیه زالزالک:ازگیل
نژاد ایرانی:آریا
نهر بزرگ"رود
نوعی کبک:دری
همدم:انیس
هنر انگلیسی:آرت
هنوز چاق نشده:چا
ویتامین جدولی:کا
کارمند:شاغل
کاکل مرغ:یوب
کردار و عملکرفتار
کشنده:مهلک
کشور اروپایی:مجارستان
کشور سیگار برگ:کوبا
یادآوری کردن:گوشزد
یادها:خاطرات