جواب بازی جدولانه 160  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 160 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آتشدان حمام:تون
آهو:مرال
آیین:مراسم
اثر از استاندال:گردش های روم
اثر جان گالزورثی:گل تیره
اثر جان گالزورثی:میمون سفید
اثر جان گالزورثی:کمدی مدرن
اثری از الکساندر پوشکین:کولی ها
اثری از پرل س باک:مردان خدا
اثری از ژولین گرین:موی یرا  
از اجرام هندسی:هرم
از اناجیل اربعه:متا
از پرتوهای اتمی:گاما
از خدایان باستان:را
از خواهران برونته:شارلوت
از فرقه های مسیحیت:ارتودوکس
از ماشین های راه سازی:گریدر
الکل صنعتی:اتانول
ام الخبائث:می
اهلی نیست:وحشی
بخش بارگیر تریلر:کفی
برتر از گوهر:هنر
بز کوهی:کل
بی مانند:بیتا
پایندگی:تداوم
پایه:رکن
پیرامون:حول
تابلوی نقاشی:بوم
ترکیب و مخلوط:آمیخته
تظاهر به خوبی:ریا
تیزهوشی:درایت
جیران:آهو
حلال رنگ:استن
خیس:تر
دارایی:مال
درد و آزردگی جسمی:ناراحتی
درون دهان:کب
دریای عرب:یم
روان:روح
روستا:ده
زیور و زینت:پیرایه
ژول بر ثانیه:وات
سخن ناگفتنی:راز
سیه چشم:حور
شتر بزرگ:هیون
شخص:نفر
شکلک:ادا
ضد زیبایی»زشتی
عدد هندسی:پی
عیب و عار:اک
فریب:گول
قائده و قانون:شیوه
قرن:صده
گیاه فیلگوش:راسن
گیج:منگ
لنگه بار:تا
لیاقت:سزاوار
لیست غذا:منو
ماده ای در عایق کاری:یونولیت
محرم اسرار:هم راز
محروم:ناکام
مرزبان"کیا
مسافرخانه مدرن:هتل
معتاد:عملی
مقابل پشتک:وارو
مقوا نازک:کارت
مهربان و همدل:صمیمی
مکتب طبیعت گرایی:ناتورالیسم
ناپایدار و مبرا:فانی
نام تجاری کلرید آمونیوم:نشادر
نان برشته:تست
نت چهارم:فا
نقیض خوبی:بدی
نویسنده انگلیسی:جان گالزورثی
هجوئم بردن:تاختن
همیشه و پیوسته:همواره
هنوز فرنگی:یت
واپسین:آخری
کوشش :ستر
یادداشت:نت
یکی صدا ندارد:دست