جواب بازی جدولانه 161  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 161 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

ابر:اسفنج
اثر عبدالحسین صنعتی زاده:دام گستران یا انتقام خواهان
اثر ناتاشا امیری:با من به جهنم بیا
اجانب:بیگانه ها
از القاب هندی:راجه
از شنبه تا شنبه:هفته
از ماهی های دریای خزر:سگ ماهی
از یک نوع:هم جنس
اسباب خانه:مان
اندر:در  
بازاری:کاسب
بدبختانه:متاسفانه
برآورد:ارزیابی
برهنه:رت
بلعیدن:قورت
بی موقع:بی جا
پایتخت نامیبیا:ویندهوک
پرنده خوش بختی:هما
پسوند نگهدارنده:بان
پیوسته و جاوید:سرمد
تفسیر کردن:تاویل
توانایی برای انجام کار:جربزه
جای عبور و حرکت:مسیر
جوب خون:رگ
خالص و بی عیب:سره
خالی و بدبختی:نکبت
خاک و غبار:تهک
دشنام دادن:سب
دندان فیل:عاج
دوستان:یاران
راس:سر
روحانی مصریان باستان:کاهن
زمان دور و دراز:دیرباز
ستبر و محکم:سفت
شبکه تلویزیونی افغانستان:لمر
شمیم:بو
شهر نصف جهان:نجف آباد
ضمیر وزنی:من
گرامی و بزرگوارتر:ماجد
گرداگرد دهان:نس
گرفتار و درمانده:زابرا
لاف زنی:خالی بندی
مال و ثروت:مایه
مایه کوبی شده:واکسینه
مدافع ورزشی:یک
مدیون:بدهکار
مروارید ها:درر
مرکز استان چهارمحال و بختیاری:شهرکرد
ملامت:نکوهش
مکان:جا
مکیدن:مز
نامرد:لامروت
نان درهم:ننا
نت چهارم:فا
نژاد مرد تایلند:تای
نوعی از بتن:بتن آرمه
نیک خوی:ساویز
وارونه کردن:عکس
کمیابی:ندرت
یار سوزن:نخ