جواب بازی جدولانه 162  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 162 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آب چرخان:گرداب
آموختنی لقمان:ادب
اثر اوتراب خسروی:دیوان سومنات
اثر محمدعلی جمال زاده:غیر از خدا هیچ کس نبود
ارثی نیست:اکتسابی
از برنامه های تلویزیون:اخبار
از حروف یونانی:تتا
از سازها:پیانو
از قالب های شعری:ترکیب بند
از گازها:اتان  
از گرسنه خبر ندارد:سیر
از ورزش های گروهی:والیبال
اهل مکه:مکی
باخبر:واقف
باده فروش:خمار
بجز:الا
پایتخت سنگال:داکار
پایتخت فراری:رم
پایین:زیر
پدر مرده:یتیم
پرهیز از خیال بافی:واقع گرایی
پسر مازنی:ریکا
تمام و همگی:یک سر
جوانمرد:راد
حق الزحمه:دستمزد
حک کننده:حکاک
خواهش:التماس
خوش قامتی:رعنایی
دستور:امر
دودمان:تبار
روشنایی:سو
زیاده روی در خرج:ریخت و پاش
سپیدموی شاهنامه:زال
سرپرست کارکنان اصطبل:میرآخور
سمبل:نماد
شیر و اسب دارند:یال
صلیب:چلیپا
عقاب:دال
فیلمی با بازی اکرم محمدی:پای پیاده
فیلمی با بازی سیلوستر استالونه:راکی
گرداگرد دهان:نس
گنده و درشت:پک
لبه تیغ:یلمان
مایه آبادانی:آب
مخزن آب زیرزمینی:آب انبار
مرتجع فلزی:فلز
مرغ فرنگی:هن
معاون دادستان:دادیار
مقابل گدا:شاه
میخ عرب:مسمار
میوه تلفنی:آلو
نفسی برای قلیان:ادا
نوعی گهواره:ننو
هادی:راهنما
هر طرف از لشکر:جناح
همدم:انیس
ورزش توپ و سبد:بسکتبال
کشتزار برنج:شالیزار
کشنده بی صدا:سم
کلمه درد:اخ
یک دسته سرباز:اتریاد