جواب بازی جدولانه 164  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 164 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اردوگاه:کمپ
از استان ها:یزد
از حروف الفبا:واو
از خود بیگانگی:الیناسیون
از ماه های میلادی:مارس
از مزه ها:ترش
افزودن:ازدیاد
بازیگر فیلم شیدا:پارسا پیروزفر
بر پیامبران نازل می شود:وحی
برافروخته و گداخته:تافته  
برهنه:رت
بی خطر پرخطر:کبریت
پایه و ستون:رکن
پدر ترکی:آتا
پرنده خوشبختی:هما
پیمان:قرارداد
تعاون:همکاری
تمام قد:قدی
جنشس خشن:نر
جواب مثبت:آری
چراغ:قندیل
چهره:رخ
چین و چروک:یرا
حرف ندا:اهای
حضور نداشتن:غیاب
خنجر:دشنه
خوابیده:نائم
درود گفتن:تحیت
دریای شمالی:خزر
دستورهای پیاپی و خسته کننده:خرده فرمایش
رزمایش:مانور
رسم ها:سنن
رویداد:ماوقع
زیبا همچون پری:پریوش
سالک:رهرو
سرد مطبوع:خنک
سوا:جدا
شالوده:اس
طبیعت گرایی:ناتورالیسم
ظاهر سازی:وانمود
غذایی از تخم مرغ:نیمرو
غم:اندوه
غول برفی:یتی
فرمانده سپاه:سپه سالار
فیلمی از برادران کوئن:قاتلین پیرزن
فیلمی با بازی افسانه بایگان:اتل متل توتوله
قسمتی از یک موسسه:دپارتمان
مالش و آزار:پاژخ
ماه آخر:اسفند
مرزبان:کیا
مروارید:در
مشاور:رایزن
ناراست:کج
ناسیونال:ملی
ناشنوا:کر
نت مخمور:می
نشان دادن یک رابطه معین با نمادهای ریاضی:فرمول
نوعی سبک بازی رایانه ای:کژوال
نوعی سلاح سرد:قمه
نیایش:دعا
هدیه دادن:اهدا
هرگاه:ار
کوچک ریز اندام:فسقلی