جواب بازی جدولانه 165  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 165 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آماده:مهیا
اتحادیه فوتبال اروپا:یوفا
اثر امیرحسین چهلتن:تالار آیینه
اثر فهیمه رحیمی:سال های که بی تو گذشت
استا تیستیک:آمار
افسار:لگام
بال بزرگ"شه پر
بجز:الا
بخشایش خدای بر او بود:رحمت الله علیه
بخل:شح  
بلور شده:متبلور
به خاطر آوردن:یاد کردن
پدر شعر نو:نیما یوشیج
پسوند شباهت:سا
پوست بز دباغی شده:تیماج
پیر:مسن
تمام کردن:تکمیل
حرف انتخاب:یا
خطاب بی ادبانه:هی
خوب و خوش:نیک
خون بختیاری:خین
دادگاه ها:محاکم
دانه:حب
دلیری:رشادت
دور از هم:جدا
رایگان:مفت
روش:متد
ساخته شده:متشکل
شختی و صلابت:شدت
سد:مانع
سه یار هم قد:ا ا ا
سینه پهلو:ذات الجنب
شدیدتر:اشد
شلوار جین:لی
شکوفه انار:گلنار
صف و دسته:رده
صنم:بت
طول عمر:سن
عاقبت اندیشی:پیش بینی
عدد تنفسی:شش
عدد ماه:سی
علم سیاست:دیپلماسی
غذای آبدار:آش
فلز انگلیسی:متال
فیلمی با بازی امین حیای:بادام های تلخ
گشوده:وا
ماده اصلی چیپس:سیب زمینی
مایوس:نومید
مسرت نمودن:شادی کردن
مضمون:محتوا
مغلوب شدن:شکست
ناپدری:راب
نام پسرانه:الشن
نقش هنرپیشه:رل
نقشه فرنگی:مپ
نهی شده:منهی
نوعی رنگ مو:مش
وسیله شکسته بندی:آتل
وقت:زمان
کبوتر دشتی:یمام
کثیف:آلوده
کمک و دستیار:وردست