جواب بازی جدولانه 170  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 170 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آن:دم
اثر شهلا پروین روح:تنها که می مانم
اثر صادق کرمیار:نامیرا
از زبان های ایرانی:پشتو
التماس نمودن:نیاز کردن
این گونه:چنین
بخت و اقبال:طالع
برج داستانی فرانسه:نل
برگشتن از گناه:انابت
برنا:جوان  
بسیار حمله کننده:کرار
به دنیا آوردن:زا
پای افزار:لکا
پایتخت فیلیپین:مانیل
پوچ و میان خالی:کاوک
پول ژاپن:ین
پیکان:فلش
توشه:ذات
تیم فوتبال اسپانیایی:بیلبائو
جاوید:باقی
جایز:روا
جنگ تن به تن:دوئل
حرص شدید:ولع
حیله:فریب
خداوند:رب
خشکی میان دریا:اداک
خمیده:دوتا
دفعه و بار:کش
دیرینگی:ازلیت
ئیوار گلی:دای
ریسمان:طنب
زبان عرب:لسان
زندان خودمانی:هلفدونی
زیرک:ذکی
سبب شادی دل میشود:دل آرا
سخت:دشوار
سخن ناحق:حرف زور
سرای و مهر کین:دل
سرکش:عنود
سهل انگار:لاقید
شالوده:بنیاد
شراب خوار:می گسار
شرمساری و خجلت:حیا
شهر بی قانون:هرت
صدای حیوان درنده:هرین
عضو رونده:پا
عضو صورت:لب
غالب و پیروز:قهار
غذای مشهور ایرانی:چلوکباب
فرخنده بودن:آمد داشتن
فعال و پرتلاش:پرکار
فوتبالیست آلمانی:مولر
فیلمی با بازی بهروز وثوقی:زنی به نام شراب
قفل ساز:چلنگر
گریه و نوحه:مویه
گزارش کوتاه چاپی:بولتن
گودال و مغاک:لان
مسیر حرکت سیارات:مدار
ملی پوش با سابقه فوتبال ایران:آندرانیک تیموریان
نوعی نان:باگت
وی:او
کشور آسیایی:اردن
کنایه از کم خرج کردن:گدا بازی
یاری:کمک
یک و یک: ا ا