جواب بازی جدولانه 171  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 171 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آلت رگ زنی:نیشتر

آلت رگ زنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ابزار کار مکانیک:آچار
اثر رضا امیرخانی:ارمیا
اثر شهریار مندنی پور:هزار و یک سال
اثر صادق چوبک:روز اول قبر
از آبشارهای لرستان:تاف
بازیگر فیلم به نام پدر:پرویز پرستویی
بانگ و آواز:ندا
بایر و خراب:غامر
بدنام:رسوا  
بوی ماندنی:نا
بیماری:دا
پروتئین گیاهی:سویا
پشت سرهم:ردیف
پهلوان:یل
پوستین:وت
پوسیده:رمام
پیش قراول:یساول

پیش قراول در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تنیسور اسپانیایی:رافائل نادال
تیری که با کمان اندازند:ناوک
تیم فوتبال فرانسوی:لانس
جنس به ظاهر قوی:نر
چشم انداز:دورنما
چمن:سبزک
حرف تعجب:وا
حرف زیادی:ور
خارج شدن:بیرون آمدن
خانه چوبین:تارم
خرد:عقل
خواندنی دانش آموز:درس
درخت زبان گنجشک:ون
دست عرب:ید
رگزن:فصاد
روزنامه امریکایی:گازت
زحمت:مشقت
سرباز نیروی دریایی:ناوی
شاه باز:طرلان
شب برات:لیله القضا
شهر فرانسه:لیون
شکوه و عظمت:هیبت
فرود امدن:نزول
فوتبالیست ایتالیایی:بونوچی
فوتبالیست برزیلی:کاکا
فیلمی از برناردو برتولوچی:هزار و نهصد
فیلمی از وودی آلن:سایه ها و مه
قورباغه:وزغ
گرفتن دارایی کسی با نیرنگ:سر کیسه کردن
لقب قاجاری:بیگ
مرحبا:احسنت
مرد سنگ انداز:رداس
مردمان قطب شمال:اسکیمو
موسیقی پرطرفدار:پاپ
ناسازگاری:تضاد

ناسازگاری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نظرات:آرا
نوعی ساز سیمی:هارپ
نوعی واحد اندازه گیری:یکا
نوعی کفش قدیمی:مسحی
واحد طول انگلیسی:یارد
واژگون:چپ
وطن:میهن
کالبد:پیکر
کالبد شناسی:آناتومی
کشور اروپایی:ایسلند
یابنده است:جوینده