جواب بازی جدولانه 172  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 172 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آرتروز ستون فقرات:اسپون دیلوز

آرتروز ستون فقرات در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آشکار شده:فاش
از بپا کردنی ها:شر
از پوشاک است:شلوار
از خود گذشته:فداکار
از خود گذشتگی:ایثار
اشاره به نزدیک:این
افسردگی:ملالت
امام:رهبر
بستر:جا  
بسیار زلال:شفاف
بیماری آب سیاه:گلوکوم
بیماری از دست دادن حافظه:آلزایمر
بیماری انحراف:استرابیسم
بیماری پوکی استخوان:استیوپوروز
بیماری ضعف اعصاب:نوراستنی
بیماری کم خونی:آنمی
پرآشوب:ناآرام
پرچم به دست:علمدار
پرستش کننده:عابد
پوستی:جلدی
ترک خفیف استخوان:مو
تمیز:پاک
جانشین او:وی
جستن گلوله:هک
جنبی:کناری
چای فرنگی:تی
حاصل کار:نتیجه
خباز:نانوا
خطایی در فوتبال:هند
خوب:نکو

خوب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خودشتایی:لاف
دارای گرایش فردی:تک رو
داروی بیماران تالاسمی:دسفرال
دایره زنگی:دف
دلداده مجنون:لیلی
رسوم:آداب
زاویه خارجی:نبش
زائوترسان:آل
زیبا:ملوس
زین و برگ:یراق
ژول بر ثانیه:وات
سازمان سیاسی:حزب
سرگردان:آواره
سرنیزه:سنان
سوی دیگر:ورا
شبی در حمام:دوش
شکاف باریک:ترک
شکوه و گله:شکایت
عهد قدیم:باستان
گفتگو خودمانی:گپ
گوشت بریان:کباب
ماشین درو:کمباین
مبارزه:رزم
محصول آسیاب:آرد
مدح:ثنا
معتمدین:امنا
ملامت کننده:لوام
منفرد:تک
مکار:فریبکار

مکار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناروا:حرام
نالایق:نااهل
نقیصه و بدی:عیب
نی توخالی:نال
نی هندی:بامبو
همیشه:مدام
واجب بودن:لزوم
واحد تحصیلی:ترم
واحد والیبال:ست
ورآمدن خمیر:وز
وسط و میان:لا
کاسه سر:اهیانه
کاندیدا:نامزد
کانون دایره:مرکز
کرانه های آسمان:آفاق
کرم خونخوار:زالو
کشاورز:کدیور