جواب بازی جدولانه 174  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 174 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

ابزار شخم زدن قدیم:خیش

ابزار شخم زدن قدیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر محمد رحیم اخوت:نیمه سرگردان ما
اثری  که از زخم به جای ماند:خدش
از سازهای بادی:قرهنی
از میوه جات:گیلاس
اشاره به دور آن
اشیا گرانبها:نقشینه
اینک:اکنون
باربر شهری:وانت
بدی:شر  
بر نوک تفنگ نصب است:سرنیزه
بی خبر:ناقافل
بی نظم و ترتیب:هشل هف
پایتخت لائوس:وین تیان
پدر:باب
پرحرفی عامیانه:ور و ور
پشتکار:جدیت
پیرامون:حواشی
ترش رویی:اخم
ترمیم لباس:رفو
تندخو:خشن
تو سری زن میخ:چکش
تیم فوتبال آلمانی:شالکه
چراگاه ایلات و عشایر:یورت
چند نایغه:نوابغ
حرکتی برای چشم آدم نشعه:آلبالو گیلاس چیدن
حلقوم:نای
حمله کننده لاشه:لش لش
خانه شعری:بیت
خودشتایی:لاف
در به در:آلاخون والاخون

در به در در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دلیر و پهلوان:گو
دنباله:ادامه
دوستان:رفقا
رد شده و انجام نشدنی:منتفی
روزانه:یومیه
سخنگو:گویا
سرپرست خانواده:نان آور
سرور:شادی
سگ شکاری:تازی
شاهین شکاری:لاچین
شهر صنعتی:آلمان:ینا
طناب:رسن
علامت:نشان
عنکبوت:تارتن
فیلمی با بازی جمشید هاشم پور:نیش
قوت لایموت:نان
گل نومیدی:یاس
ماده گرایی:ماتریالیسم
مباحثه:گفت و شنود
معاون هیتلر:هس
منسوب به کار نسنجیده:بچگانه
مهر و محبت:وار
مومن:با ایمان
میل و رقبت:شوق
ناسپاسی:نمک نشناسی
نوشابه های الکلی:مسکرات
نوع کیسه:گونی
واحد شمارش شتر:نفر

واحد شمارش شتر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کاتب:دبیر
کلاه بی سر:لاه
کمان:قوس