جواب بازی جدولانه 179  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 179 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آماده:مهیا
اتومبیل جاده های ناهموار:جیپ

اتومبیل جاده های ناهموار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر هوشنگ گلشیری:شاه سیاه پوشان
اجداد:آل
از درجات تحصیلی:دکترا
الاغ:خر
الفبای موسیقی:نت
اندک:جزئی
بازی:گیم
بز نر:تکه  
بزاز:ثیابی
بستان:پردیس
بسیار غرغر می کند:غرغرو
به شتاب رفتن:پوییدن
به نماز دعوت میکندکمذن
بی حساب شدن:یر به یر شدن
بی سر و پا:لات
بیابان خشک بی گیاه:لغ
پارچه ابریشمی رنگین:دیبا
پایتخت پرو:لیما
پایتخت قطر:دوهه
پایدار:راسخ
پشتیبان:حامی
پنکه:فن
پوستین:وت
پول ژاپن:ین
تازه راه افتاده:نوپا
تیر پیکان دار:یب
جدا و منتاز:متشخص
چشم پوشی کردن:نادیده گرفتن

چشم پوشی کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حرف نداری:بی
خاموش بودن:صموت
خانه:سرا
خویشاوندی:قرابت
دانا:فهمیده
دبه:دله
در دل افکندن:الهام
در نهان و آشکار:سرا و جهرا
درون دهان:بج
دوتا:خم
رئیس جمهور روسیه:بشار اسد
رسم:آیین
رشته:نخ
ره آورد سفر:ارمغان
روییدنی بر بدن:مو
زمین بلند:یفاع
سهو :خطا
شبیه و متناظر:قرینه
ضربه به توپ:شوت
طی مدارج عرفانی:سلوک
عصاره گرفتن:افشردن
فیلمی از جورج کیوکر:بانوی زیبای من
فیلمی با بازی امین حیایی:آدم باش

فیلمی با بازی امین حیایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلمی با بازی ترانه علیدوستی:هرچی خدا بخواد
قوه حافظه:یاده
گریز و درمان:چاره
گل نارنجی رنگ:لادن
گیاهی که از آن شکر بدست می آید:نیشکر
لاستیک اتومبیل:تایر
لرزان:مرتعش
لوله بخاری:دودکش
ماهی در پاییز:آذر
میانجی گریموساطت
نت پایه یک قطعه موسیقی:تونیک
نمایان:پدید
نوعی رنگ مو:مش