جواب بازی جدولانه 186  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 186 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آب جامد:یخ
آبشار:شلاله
آزادی:رهایی
آنچه به شانه و پهلو اندازند:حمایل

آنچه به شانه و پهلو اندازند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر عبدالحسین صنعتی زاده:مجمع دیوانگان
از حروف الفبا:واو
از قوات سه گانه:مجریه
از لبنیات:خامه
اموال دزدی می خرد:مال خر
با:آش
 
بخیه:کن
بدتر:اسو
برنامه موسیقی با ارکستر:کنسرت
بنا:امارت
به دست آوردن:کسب
بی حیایی:هتاکی
بیان سخن:نقل
پایتخت سریلانکا:کلمبو
پس از مرگ سهراب بی فایده است:نش دارو
پوست دباغی شده نرم:جیر
تیم فوتبال ایتالیایی:آ اس رم
جدایی:هجران
جستجو:کنکاش
جنین:رویان
چهره:رو
چیره دست:وارد
حاشا کردن:انکار
حاشیه:دامنه
در مثل هیچ کاره است:همه کاره

در مثل هیچ کاره است در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درون دهان:بج
دست بردن:تحریف
دستار:عمامه
دلیل و برهان:گواه
راهزن:حرامی
رشوه گیر:حرام خوار
رنگ رزی:صباغی
رود اروپایی:رن
ریسمانی از لیف خرما:مسد
زره مخصوص ران ها:رانین
شراب:می
ضربه کاری خورده:ناکار
ضمیر انگلیسی:یو
طایفه کریم خان:زند
ظاهری:صوری
عدد اول:یک
عدد روستا:ده
علامت جمع:ها
قوی هیکل:لنبر
گرامی داشتن:تکریم
گرمسیر:حاره
گناهکار:مجرم
لوازم:اسباب
مانند کردن چیزی به دیگری:تشبیه
مترسک:هراسه
مجازات شرعی:حد
مخالف و ضد:منافی
مردان نجیب:نجبا
مردن:جان دادن
مرزبان:کیا
مسافربر شهری:تاکسی
مسکن:آرام بخش
من و شما:ما
مورد قبول:مرغوب

مورد قبول در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مینیموم:کمینه
ناچار:لاجرم
نام آرام:بی قرار
ناموزون:نابهنجار
نشانه بیماری:تب
نمی توان بر آن قیمت گذاشت:بی بها
نیز:هم
همراه مربا:کره
واحد مقاومت انگلیسی:اهم
ویتامین جدولی:کا