جواب بازی جدولانه 189  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 189 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آرد سفید:درمک
آسمان خراش:برج
آشکار:پیدا
ابریشم خام:تیج
از سنگ های معدنی:تالک

از سنگ های معدنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از عناصر شیمیایی:کربن
از نت ها:لا
از نیروهای ارتشی:هوایی
اندیشیدن:تفکر
بازیگر فیلم با گرگ ها می رقصد:کوین کاستنر  
بازیگر فیلم جاذبه:جورج کلونی
بازیگر فیلم خشن:براد پیت
بازیگر نقش هری پاتر:دانیل رادکلیف
بانگ و صدا:آوا
بچه دزد معروف:آل
بررسی سود و زیان کاری:ارزیابی
به پا خواستن:قیام
به دست آوردن:کسب
بوی خوش:نکهت
بی حال:کسل
پاک کردن غلات:بوجاری
پایتخت سوییس:برن
پشت سر:ورا
پله پله شده:مدرج
پهلوانان:یلا
پول سامورایی:ین
پیاده روی:تمشید
تقلبی:بدلی
جبل:کوه
جغد:بوم
چای تلخ:دبش
چکش بزرگ"پتک
حرف صلیب:تی
خاتون:تیرم
خوب و پسندیده:نیکو

خوب و پسندیده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خود کامگی:استبداد
خورشید:اف
راغب گردانیدن:ترغیب
رها:ول
رواج دهنده:مروج
سبزی غده ای:ترب
سپیدار:پد
شکوفه کردن درخت:اناره
ضمیر بیگانه:یو
عهده دار سرپرستی کسی:قیم
گریه با باد و فریاد:ونگ
گل بتونه:مل
گیاه سمی:هوم
کخفف راه:ره
مدرک کارشناسی:لیسانس

مدرک کارشناسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مسدود:بسته
مصیبت:بلا
معبر خون:رگ
مقابل کند:تیز
نشانی:آدرس
نقره ای:سیمین
نهر:جوی
نوشته شده:مکتوب
هم سخن:هم کلام
همسر خروس:مرغ
کاراموز:کارورز
کالای بدون بسته بندی:فله
کنایه از شخص عبوس:آیینه دق