جواب بازی جدولانه 190  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 190 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آهو بره:شادن
اثر فتح الله بی نیاز:اندوه رهگذران مرده

اثر فتح الله بی نیاز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از انواع خودرو:ون
از دنیا رفتن:مرگ
استوار و قطعی:جزم
امر:فرمان
او:وی
با بی گناهی:معصومانه
باره:مورد
بازیگر ناخدا خورشید:داریوش ارجمند  
بد نژاد:بد گوهر
برابر:یر
بوسه:ماچ
بوی ماندنی:نا
بیهودگی:یاوگی
پایتخت جمهوری کنگو:برازاویل
پسوند شباهت:سا
تصدیق انگلیسی:یس
تکیه بر پشتی:لم
جانور افسانه ای با هیکلی ترسناک:نسناس

جانور افسانه ای با هیکلی ترسناک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
چهره:رو
حرف ندا:ای
حرف همراهی:با
خدایا:یا رب
خدمت کردن به مهمان:پذیرایی
خراب:ویران
خسته:وامانده
دعای خیر:مروا
رانده شده:رجیم
رستنی:گیاه
رسمی بودن:رسمیت
رشته کوه ایرانی:زاگرس
زیاد شدن»توافر
ساز شاکی:نی
ستمگر:گرداس
سحر تولید برف و باران:یده
سردخانه قدیمی:سرداب
سرکش:نافرمان
شقایق:آلاله
شهر فارس:فسا
صف:رج
غبار:تهک
غربال:سرند
فیلم نامه:سناریو
فیلمی با بازی آتیلا پسیانی:هیچ کجا هیچ کس
فیلمی با بازی حدیث فولادوند:هدف اصلی
قوم جنوب شرقی:بلوچ
گشایش در کار:فرج
گل آفتاب گردان:غدز
گود:فرو رفته
مرد مجرد:ارمل
مشاور:رایزن
ملاحظه:رعایت
منصوب به هرات:هریوه
نادانی:جهل
ناقص:نارسا
نرمی:ملایمت
نمایشگر بلور مایع:نماب
نوعی شیرینی:رولت
هوا دادن:تهویه
وحشی:دد
ورقه نازکی از برف:برفک
کارگاه جولاهی:هف
کشور آسیایی:تایوان
کلام پرسش:آیا
کنایه از شرمسار:روسیاه
کنایه از قبول کردن:دندان نهادن

کنایه از قبول کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کوچک:ریز
یار صندلی:میز