جواب بازی جدولانه 191  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 191 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آفریدن و به وجود آوردن:تکوین

آفریدن و به وجود آوردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آماده و مهیا:رو به راه
آنچه در شب نمایان:است:شب نما
ابزار باغبانی:بیل
اثر سیمین دانشور:ساربان سرگردان
از علائم نگارشی:آکولاد
اطلاع یافتن:پی بردن
امتناع:خودداری
بخیه:کن
بدکاران:اشرار  
به پرواز دراوردن:پراندن
بها:نرخ
بیماری:دا
پادشاهی:کاویان
پایان:آخر
پلیس فضای مجازی:فتان
پوشش پرندگان:پر
پول خارجی:ارز
تلخ عرب:مر
چشم چرانی:نظر بازی
حالتی در دریا:مد
حرف دهن کجی:ی ی
حریف:رقیب
حساسیت:آلرژی
خانواده:اهل
خجسته:فرخ
خوش خوان:قرا

خوش خوان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
در حال خندیدن:خندان
درخت آزاده:سرو
درخت اعدام:دار
درخت انگور:تاک
دستور زبان انگلیسی:گرامر
راه رفتن:مشی
رستگاری:هدا
رسیدگی و بازرسی:سرکشی
رود آرام:دن
زاری و ناله:نوحه
زبان دار بی زبان:لال
زبان واتیکان:لاتین
زمان بی آغاز :الست
زین و یراق اسب:ستام
سختی و صلابت:شدت
سر:راس
سری و دست:ست
شرمسار و خجل:کنفت
شفقت:رحم
صاحب منصب:پایور
صف:رده
عمق:ژرفا
عمیق:گود
فانوس دریایی:فار
فلکه:میدان
فیلمی از سام مندس:جاده ای به سوی تباهی

فیلمی از سام مندس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قسمتی از پا:ران
قلعه کوچک:ارگ
گربه عرب:هر
گروه ورزشی:تیم
لقب حضرت ابراهیم ع:بت شکن
ماه سرد:دی
مجسمه ساز:پیکر تراش
موج رادیو:باند
نظرات:آرا
نغمه ای در موسیقی ایرانی:بیات ترک
نوعی صمغ با خاصیت الکتریسیته:کهربا
نیروی نظامی یک کشور:ارتش
نیکی ها:مکارم
هادی:رهنمون
هم پیمان:متحد
واحد سطح:آر
واگیردار:مسری
کشور آفریقایی:آریتره
کنار:پهلو
کندن:حفر