جواب بازی جدولانه 196  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 196 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آماسیده:متورم
آن سوی:ور
اثری از محمدعلی خلیلی:بانوی نیل

اثری از محمدعلی خلیلی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از آلات موسیقی قدیم:سورنا
از سلسله های چین:چهاین
از وسایل نقلیه قدیمی:گاری
از کشورهای عربی:بحرین
اهلی:رام
باقی مانده:تتمه
بزرگترین دریاچه جهان:خزر  
بهره:سهم
بیگانگان:اغیار
پارچه کشباف:تریکو
تار عنکبوت:تنه
تفتیش:بازرسی
ثمر درخت:میوه
چا چراغی:فانوس
خامله:آبستن
حیله:نارو
خالق اثر اسفار اربعه:ملاصدرا
خواهش:تمنا
خوش آمد:خیر مقدم
درازی راه:مسافت
دربان:قاپوچی
درخت قالی:دار
دردمند:متالم
دیوار متحرک:پارتیشن
راست و درست:سهی
رها:یله
زرد دوزی جامه ابریشمی:تراز

زرد دوزی جامه ابریشمی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
زگیل:ازخ
سازش:آشتی
سال ترکی:ییل
سخن چینی:سعایت
ستوران:بهایم
سرپرست:ولی
سعادت مند:روزبه
شوفر:راننده
شیپور:نفیر
صحرای شیلی:اتاکاما
عدسی مقعر:کاو
عضو بی اثر:خنثی
فیلم عباس احمدی مطلق:رفیق بد
فیلمی از علی غفاری:چراغ قرمز
قهرمان داستان تاجر ونیزی:شایلوک
گل شب بو:هیری
گیاه سرشور:سدر
لقب ابونصر فارابی:معلم ثانی
نبارزه:رزم
مبتکر جنگ ستارگان:ریگان
مرمر:رخام
مفرغ:برنز
ملاح:ملوان
نخستین:اولین
نرم دلی:رحم
نوعی تفنگ:برنو
نوعی ساعت قدیمی:شنی
نوعی ماشین چاپ سریع:رتاتیو

نوعی ماشین چاپ سریع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هذیان:یان
کشوری در جنوب شرق آسیا:سنگاپور