جواب بازی جدولانه 199  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 185 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آماده کردن:تهیه
آماده کردن صفحه های روزنامه یا کتاب:صفحه آرایی
اثر شهرنوش پارسی پور:سگ و زمستان بلند
اثر فرشته ساری:مروارید خاتونجواب بازی جدولانه مرحله 199

اثر فرشته ساری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر لوئیس کارول:آن سوی آیینه
اثر محمد بهارلو:بانوی لیل
از بازیگران شکار روباه:دانیال حکمی
از پرندگان گردن دراز:درنا
از زیورآلات:گردنبند
از گل های زینتی:میخک  
از ماه های سریانی:عیار
افسانه و داستان کوتاه:متل
بارور کردن:تلقیح
بودن:وجود داشتن
بی حرکت:راکد
بی غل و غش:سارا
پرده دری:هتاکی
تصدیق امگلیسی:یس
تقدیر د سرنوشت:قدر
تن:بدن
تکرار حرف:م م
جانور خوش پوست:خز
جای کم عمق رودخانه:گدار
جعلی و بی پایه و اساس:من درآوردی

جعلی و بی پایه و اساس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
چاره و حیله:ترفند
چگونگی کسی ای چیزی:صفت
چند رقم:رقوم
حرف فاصله:تا
حرف ندا:ای
خون ریز:سفاک
دست بند:یاره
دسه کم:لااقل
دستور قطعی:اکید
دعای بد:نفرین
دلیر و شجاع:کندآور
رتبه:درجه
ردیف:رج
رشته و بلند:رباط
رطوبت:نم
رنگ و لون:آوام
رود اروپایی:رن
ساحل:کناره
ساده دل:هالو
سناریو:نمایش نامه
شادی کردن:تنشیط
شل:لق
ظرف لباس شویی:تشت
عرق گل محمدی"گلاب
عشق فرنگی:لاو
غذای طیور:دان
فرزند فرزند:نبیره
فهم متقابل:تفاهم
قرین شدن با یکدیگر:تقارن

قرین شدن با یکدیگر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قضاوت کردن:داوری
گرم کننده:مسخن
لرزاننده:نواس
مجموعه برای تولید انرژی:نیروگاه
ناپدید شدن آفتاب:غروب
ناروای شرعی:حرام
نخ درون دوات:لیقه
نشانه بیماری:تب
نقاش:نگارگر
هدایت:هدا
هدایت و بدرقه:رهنمونی
ویران شده:مخروب
کدو:آج
کشیده شده:ممتد
کلام پرسش:آیا
کوبیدن:نقر