جواب بازی جدولانه 208  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 208 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آلونک:کومه
آینده:آتی
اداره ای در دادگستری:دادسرا

اداره ای در دادگستری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از آثار تاریخی اصفهان:کاخ هشت بهشت
از استان ها:قزوین
از القاب بزرگان ترک:بگ
از نام های دخترانه فرنگی:نل
از هفت سین ها:سکه
اشک و سرشت:آب
امارت:بنا  
بافته ابریشمی لطیف:سیفور
بچه شرور:تخس
بچه گوسفند:بره
برافروخته:عصبانی
به رو خوابیده:دمر
بی چین و چروک:صاف
بیمار:علیل
بیهوش شدن:ضعف کردن
پایگاه اینترنتی:سایت
پر منفعت:نان و آبدار
پنبه زن:نداف
پوشش جاده:آسفالت

پوشش جاده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تربت:خاک
ترسناک:هایل
جدا شدن:انفصال
جیوه:آبک
چاق شدن:سمن
چهره:رو
حرف صلیب:تی
حرف ندا:ای
حسد:رشک
خالق عالم:گیتی آفرین
خاندان قبل از پهلوی:قاجار
خبر زبان زد:شایعه
خو گرفتن:انس
خیمه:سرادق
دارای یک جهت:هم سو
دختر مازنی:کیجا
دریغ و افسوس:اسف
دزد و سارق:لص
دندان ساز:مسنن
ده هزار سال ترکی:ون
رئیس و ارباب:خان
راز:سر
رسیدن به مقصود:نیل
ریشه:بیخ
زمستان عرب:شتا
زن آگاه و دانا:فهیمه
زود:آنی
سایه:ظل
سرقت:دزدی
شگون:فال
شهر رازی:ری
شهرنشینی:تمدن

شهرنشینی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شکوه و گله:شکایت
ضد حمله:پاتک
ضمیر جمع:ما
ظرف سفالی:خزف
عضو جانشین:علی البدل
عینک نامرئی:لنز
فراوان:فت
فصیح:شیوا
قطع مسافت:سفر
قلعه تگزاس:آلامو
قیافه:سیما
گل سرخ:لکا
گندم سوده:آرد
گوش کمیاب:شنوا
گونه ها:انواع
ناچار:لابد
نام:اسم
نام مرفاوی مربی فوتبال:عبدالصمد
نقیض خوبی:بدی
نگهبان آتشکده:آتشبان
هواخواه ملت:ناسیونالیست
وارفته:شل
کر:ناشنوا
کوشش:جهد