جواب بازی جدولانه 220  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 220 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آخرین نازی:هس
آزمندان:حراص
آش:با
آشیانه پرنده:لانه
آفت کش قدیمی:دد
اثر علی محمد افغانی:محکوم به اعدام
اثر محمدعلی جمال زاده:بانگ نای
از ادات پرسش:کدام
از پرندگان درازپا:درنا
از رنگ دانه های تنفسی:هموگلوبین  

از رنگ دانه های تنفسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از غلات:جو
برگ برنده:آس
بزرگوارتر:اشرف
به طور کامل:کاملا
بها:ارزش
بهار عرب:ربیع
بی ثمر:بیهوده
بیهوشی:غش
بیماری سفتی عضلات:پارکینسون
بیکارگی و تنبلی:یللی
پایتخت ونزوئلا:کاراکاس
پیامبر صبور:ایوب
تازه کار:ناشی
ترساننده:هایب
جنس اصل:فابریک
چرک کنج چشم:ریمه
حرف اول:الف
حلقوم:نای
داد و فریاد:هوار
دارای ظاهر خوب:ظاهر الصلاح
درخت زبان گنجشک:ون
دوره کردن درس:مرور
دوستی:ولا
دیوار بلند:ترا
زشت و سخیف:رکیک
زندگی:حیات
زور و قدرت:نیرو
ساز بادی دهان گشاد:شیپور
سحر و جادو:فسون
سرشت:خو
سمت راست:یمین
سند ضمانت:ضمانت نامه
سنگ قیمتی:گوهر
سیال تنفسی:هوا
شماره بین المللی کتاب:شابک
شکایت کننده:عارض
شکوه:فر
صدای افتادن:تلپ
غمخوار و اندوه مند:مهتم
فلز چهره:روی
فیلمی از رومن پولانسکی:محله چینی ها
قصیر:کوتاه
مرحوم:شادروان
مقیاس وزن مایعات:گالن

مقیاس وزن مایعات در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
من و شما:ما
نخست:اولا
نردباز:نراد
نظام سلطه:امپریالیسم
نقصان:کاهش
نوعی حلوا:لو
نیزه دار:رامح
هرج و مرج طلبی:آنارشیسم
همراه و رفیق:هم پا
همنام:آداش
هواپیمای جنگنده روسی:میگ
وسط:میان
وضعیت جوی یک منطقه:آب و هوا
کشور آسیایی:نپال
کشور آفریقایی:موریتانی
کیف مسافرتی:ساک
یدک:رزرو

یدک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
یک چهارم:چارک