جواب بازی جدولانه 221  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 221 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آلبومی از احسان خواجه امیری:سلام آخر

آلبومی از احسان خواجه امیری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر ای.ال و دکتروف:رگتایم
اثر دافنه دوموریه:پرندگان
اثر شکسپیر:هملت
اثر ناهید طباطبایی:آب صورتی
از ساحل های معروف دنیا:عاج
از سوره ها:حاقه
اصل و عصاره هر چیز:جوهر
بازدید از نظامیان:سان

بازدید از نظامیان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بالا به گویش عمو سام:آپ  
بپا خاستن:قیام
برابر و مساوی:یر
بله آلمانی:یا
پاسبانی:نگاهبانی
پشت سر:ماورا
پول نامشروع:ربا
چاق و فربه:مسمن
چرم اعلا:تیماج
حشیش:بنگ
خدمتکار معبد:سادن
خسیس تر:اخس
خودروی مسافربر:اتوبوس
درد چشم:رمد
دستگاه خزانه برق:باتری
دو دست:یدین
رب النوع مصریان:آلو
رژیم غذایی:احتما
رسوا و بی آبرو:بدنام
رمق آخر:نا
ریشه دار:بناور
ساز فنلاندی:هارپو
سپاهیان:اجناد
سخن گفتن:نطوق
شفره بزرگ:شیدان
سنگ چاقو تیز کنی:ساو
سوغات یزد:باقلوا
شغال:اهمر
شهری در سودان:نیالا
شکار:صید
ضربه پا به سر در تکواندو:آننریو
ظرف روغن:دبه
عزیز عرب:ام
عصر انقراض دایناسورها:یخبندان
فیلمی از محمد دردمنش:هیام
قسمتی از زانو:کشکک
گاز مرداب:متان
گرفتن تمام حق:استیفا

گرفتن تمام حق در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گونه:لپ
لازم:بایا
لطیف:نرم
مکان:جا
نان کاغذی:لواش
نشانگر جهات جغرافیایی:قطب نما
نقره:سیم
نگارش حرف خارجی مورب:ایتالیک
هم پیمان داریوش اول:اوتانا
همسایه شمالی:ترکمنستان
واحد بازی تنیس:ست
والاد:سقف خانه
کلمه پرسشی:آیا
کنایه از دست دادن علاقه و اشتیاق:سرد شدن
کنده کاری روی چوب:منبت