جواب بازی جدولانه 222  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 222 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آغل:کمرا
اثری از شهره قوی:آفتاب و آواز
از جزایر ایران:قشم

از جزایر ایران در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از شهرهای استان فارس:جهرم
اسب زین کرده:یدک
انجمن علمی:انستیتو
بازیگر عضلانی هالیوود:شوارتزنگر
بلند مرتبه:شامخ
به رو خوابیده:دمر
پایان:آخر  
پشت چهارم:نبره
پول اتیوپی:بیر
پیوست ها:ضمائم
تباه و خراب:فاسد
تپانچه:تس
تشنه:تش
جای سکنی:ماوا
جهنم:سقر
حرف فاصله رسان:تا
خدای هندی:راما
خطایی در فوتبال:هند
خم زلف:تاب
خورشید:شمس
درخت خوش قامت:افرا
درخت صنوبر:گیز
دریاچه ای در آلمان:موریتسن
دوشنده شیر:هاشم
رشک:حسد
زبان مردم پاکستام:اردو
ساز ضربی:دف

ساز ضربی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سخت تر:اشد
سرزمین سبا:یمن
سوغات:رهاورد
سیال تنفسی:هوا
شاعر قرن چهارم هجری:رودکی سمرقندی
شخص و فرد:کس
شرفیابی:تشریف
شکلک:ادا
ضمیر بیگانه:یو
طعم سرکه:ترش
غله پاک کرده:جاش
فزون شدن:ازدیاد
فیلمی از سعید اسدی:فرود در غربت
فیلمی با بازی جانی دپ:مرد مرده
قضاوت:داوری
گردش کودکانه:ددر
گل صبح شکفته در شبنم:ترگل
مثل فرد بسیار عبوس:برج زهرمار
محل استراحت:آسایشگاه
محموله:بار
مداد طراحی:اتود
مرتجع لاستیکِ:کش

مرتجع لاستیکِ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مقصود و منظور:مراد
موجود خیالی:دیو
نا استوار:لق
نابود شده:محو
نام قدیم بوشهر:ریشهر
نام هفتمین نیای زرتشت:آرهدس
نفس خسته:هن
نمدزین:یون
نوعی پارچه نازک:ژرسه
نوعی گل:تاج خروس
وصلت:پیوند
کشتی بان:ناخدا
کلاه ویژه شاهان:تاج