جواب بازی جدولانه 224  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 224 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آن سوی سقف:بام
اثر بلقیس سلیمانی:بازی آخر بانو

اثر بلقیس سلیمانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر حسینقلی مستعان:عشق مقدس
اثر نسرین ثامتی:عروس سیاهپوش
از اقوام درجه یک:برادر
از رشته های دانشگاهی:هنر
از روی دروغ و باطل:به ناحق
از شهرهای خراسان رضوی:تایباد
بار درخت:بر
بچه گوسفند:بره  
بچه های دوقلو:همزاد
برکت و نیک بختی:یمن
بزودی:عن قریب
بیرق:لوا
بینایی سنجی:اپتومتری
پایتخت مولداوی:کیشینف
پر رونق:آباد
پشت سر:ورا
پهنای شمشیرصفح
تابندگی:درخشش
تاج خروس:لالکا
تزویر:ریا
تشنه:تش
جاده کوتاه:ره
جای بازگشت:ماب
جایگاه:مقام
حکومت مستقل:خودگردان
خالص:قح
خبز:نان
خودآرایی:دش
خودستایی:منم
دشمن سرسخت:لد
رتبه ها:رتب
رشته کوهی در ایتالیا:آپنین
زائوترسان:آل
زمام:مهار
زن سالخورده:پیرزن
سازمان بین المللی استاندارد:ایزو
ساکن صومعه:راهب
سخت دل:قسی
سر به راهی:تاهل
سوراخی در کوه:درل
شایسته تر:احق
شبان و چوپان:راعی
شهر بندری هندوستان:بمبئی
شهر مازندران:نکا
شیوه رفتار:قلق
صبحانه نخورده:ناشتا
صنم:بت
فرزند نتیجه:نبیره
فرمان خان مغول:یرلیق
فریاد:بانگ
فیلمی از پیتر هاستینگر:خرس های محلی

فیلمی از پیتر هاستینگر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گرم و سوزان:حار
مته برقی:درل
مردم فرومایه:حشو
مصیبت:داهیه
مقابل کتبی:شفاهی
مقراض و قیچی:گاز انبر
موس سلسله افشاریان:نادرشاه
ناشکیبایی:جزع
نهایی:غایی
نوجوان:شارخ
نوعی ماشین چاپ سریع:رتاتیو
نویسنده بابالنگ دراز:جینو بستر
همبستگی:توازن
واحد شمارش نخل:نفر
واحد طول:متر
کارمزد:حق العمل
کشوری در جنوب غربی اروپا:پرتغال

کشوری در جنوب غربی اروپا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کوزه بزرگ:خم
یار مرد:زن