جواب بازی جدولانه 236  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 236 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر ای ال دکتروف:رگتایم

اثر ای ال دکتروف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از درختان بلندو کهنسال:چنار
از گیاهان دارویی:انگدان
از مراحل سلوک عرفان هندی:نیروانا
اسرار:رموز
باد و نسیم:ریح
بخشندگان:تفکر
پارچه فروشی:بزازی
پایتخت کشور بوتان:تیمبو
پایه و ستون:رکن  
پرهیز کردن:احتما
پشت سر:ماورا
پشیمان شده:توبه کار
ترتیب و منوال:ولا
تکیه:حسینیه
جنگجو:متحارب
چند هدف:اهداف
چه وقت:کی
حرارت و گرمی:تاو
حقیقت هر چیز:ذات
خدای صنعت یونان باتان:وولکن
خورد شده:ماکول
در هم آمیختن:هم زدن
دیروز عرب: امس
دیلم:اهرم
رنگ:فام
روحانی زرتشتی:مغ
روزه گرفتن:صیام
زیبا و ظریف:نازنین
سازمان اطلاعاتی اسرائیل:موساد
شنوا:نیوشا
شهری در خوزستان:اری
صد متر مربع:آر
طلایی:زری
ظلم کننده:ستمکار
عنوانی در هند:راجه

عنوانی در هند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
غیر مستقل:وابسته
فرش و بساط خانه:بوب
فروشگاه لباس عروس:مزون
فصل سرد:زمستان
فعال نبودن:بیکاری
فوتبالیست ایتالیایی:زامبروتا
فیلمی از محمدعلی طالبی:بید و مه
گل و لجن:لای
لاک پشت:باخه
لقب اشرافی:دوک
مانند نشده:مانن
ماهی در پاییز:آبان
مجلس طرب:بزم
مختصر و کوتاه:مجمل
مدیون:بدهکار
مرگ:وفات
موسسه خدماتی:آدامس
موسیقی دراماتیک مذهبی:اراتوریو
موسیقیدان آلمانی:بتهوون
می دهند تا رسوا کنند:لو
نامه نگاری:مکاتبه
نجیب زاده:والاتبار
نشانه جمع:ها
نشانه مفعولی:را
نه چیز دیگر:لاغیر
نوشته ای درباره یک موضوع:مقاله

نوشته ای درباره یک موضوع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی بستنی:کیم
نیابت کننده:نواب
هدف و مقصود:مرام
همراه هاردی:لورل
همشکل و منسجم:یکدست
وی:او
کاغذ ضخیم:مقوا
کامل:بتمامی
کتاب جیبی:کتابچه
کوره سفالین:خم